Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Belső modellek

A bankok belső modellek segítségével is megbecsülhetik a szavatolótőke-követelményeiket – a jogszabályban számukra előírt minimálisan szükséges tőkemennyiséget –, amennyiben az illetékes hatóság ezt előzetesen engedélyezte. Az egységes felügyeleti mechanizmusban (SSM) a jelentősnek minősített bankoknál az EKB tölti be az illetékes hatóság szerepét, míg a kevésbé jelentősként besorolt bankok esetében a közvetlen felügyeletet az illetékes nemzeti hatóságok látják el.

Bankfelügyelet. Bemutatkozunk. Mi a belső modell?

A jelentős hitelintézetek által alkalmazott belső modellek felügyelete többek között a következő, jelenleg hatályos uniós és nemzeti jogszabályokon alapul:

  • a tőkekövetelményekről szóló rendelet;
  • az Európai Bankhatóság (EBH) által kiadott szabályozástechnikai standardok;
  • az olyan EBH-iránymutatások, amelyekkel kapcsolatban az EKB bejelentette, hogy követni kívánja őket.

Kettő pilléren nyugszik:

  1. belső modellek vizsgálata (IMI)
  2. folyamatos modellmonitorozás (OMM)

A két pillér alapja a belső modellek célzott felülvizsgálata (TRIM) keretében 2016 és 2021 között végzett munka, valamint az EKB belső modellekre vonatkozó útmutatója. Az útmutató a TRIM-projekt egyik fő eredménye. A TRIM vizsgálatok főbb eredményeit és következtetéseit a TRIM-projektről szóló jelentés foglalja össze.

Az EKB útmutatója a belső modellekről

Az EKB belső modellekre vonatkozó útmutatója átláthatóvá teszi, milyen módon értelmezi az EKB a hatályos uniós és nemzeti jogszabályokat, és hogyan kívánja ezeket alkalmazni, amikor felméri, hogy a bankok megfelelnek-e a jogi követelményeknek. Az eredetileg a TRIM-mel összefüggésben kidolgozott útmutató a belsőmodell-felügyelet módszertanának gerince. Ekképp az európai bankfelügyelet minden részén jelentősen hozzájárul a felügyeleti gyakorlatok összehangolásához, amivel végső soron egyenlő versenyfeltételeket teremt a belső modelleket alkalmazó jelentős hitelintézetek számára.

Az útmutató nem értelmezhető a hatályos uniós és nemzeti jog túllépésének, nem célja ezek helyettesítése, érvénytelenítése vagy befolyásolása.

Az EKB útmutatója a belső modellekről

A TRIM-projektről szóló jelentés

A TRIM-projektről szóló jelentés a projekt lezárásaként bemutatja annak eredményeit, megállapításait, felügyeleti utóellenőrzéseit és a belsőmodell-felügyeletre gyakorolt hatását. A TRIM-nek köszönhetően következetesebb a szabályozói követelmények megvalósítása, ami csökkentette az indokolatlan különbözőségeket, amelyek a bankok súlyozott eszközeinek a belső banki modellekkel való kiszámításakor jelentkezhetnek. Emellett elősegítette a belsőmodell-felügyeletre vonatkozó következetes megközelítés továbbfejlesztését. A TRIM-projekt másik hozadéka az EKB belső modellekről szóló útmutatójának kiadása.

A TRIM-projektről szóló jelentés GYIK a belső modellek célzott felülvizsgálatáról

A TRIM nagyszabású projekt, amelyet az EKB 2016 és 2021 között az illetékes nemzeti hatóságokkal szoros együttműködésben bonyolított le. A részletes módszertant 200 helyszíni belsőmodell-vizsgálattal ötvözték az EKB által közvetlenül felügyelt 65 intézményben. A vizsgálat a hitelkockázatra, a piaci kockázatra és a partner-hitelkockázatra vonatkozó belső modellekre irányult.

Ebben a szekcióban található oldalak

Visszaélés bejelentése