Menu


Belső modellek

A bankok belső modellek segítségével becsülhetik meg a tőkekövetelményeiket – a jogszabályban számukra előírt minimálisan szükséges tőkemennyiséget –, amennyiben megkapták az illetékes hatóság előzetes engedélyét. Az egységes felügyeleti mechanizmusban (SSM) a jelentősnek minősített bankoknál az EKB tölti be az illetékes hatóság szerepét, míg a kevésbé jelentősként besorolt bankok esetében a közvetlen felügyeletet az illetékes nemzeti hatóságok látják el.

A jelentős hitelintézetek által alkalmazott belső modellek felügyelete többek között a következő, jelenleg hatályos uniós és nemzeti jogszabályokon alapul:

  • a tőkekövetelményekről szóló rendelet;
  • az Európai Bankhatóság (EBH) által kiadott szabályozástechnikai standardok;
  • az olyan EBH-iránymutatások, amelyeknek az EKB bejelentett módon meg akar felelni.

Három pilléren nyugszik: a belső modellekkel kapcsolatos vizsgálat (IMI), a folyamatos modellmonitorozás (OMM) és a belső modellek célzott felülvizsgálata (TRIM).

Belső modellek