Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Valutazzjonijiet Komprensivi

F’kooperazzjoni mas-superviżuri nazzjonali, il-BĊE jwettaq kontrolli finanzjarji tas-saħħa għall-banek li jissorvelja direttament. Dawn il-valutazzjonijiet komprensivi jgħinu biex jiżguraw li l-banek ikunu kapitalizzati b’mod adegwat u jistgħu jifilħu għal xokkijiet makroekonomiċi u finanzjarji.

Il-valutazzjonijiet komprensivi jitwettqu jew regolarment  jew fuq bażi ad hoc:

  • Regolari: F'intervalli perjodiċi, il-BĊE jwettaq kontroll tas-saħħa inizjali għall-banek kollha li reċentement ġew ikklassifikati jew x'aktarx li dalwaqt ikunu kklassifikati bħala sinifikanti (li jfisser li issa se jkunu ssorveljati direttament mill-BĊE).
  • Ad hoc: Il-BĊE jwettaq ukoll valutazzjonijiet (i) b'reazzjoni għal ċirkostanzi eċċezzjonali u (ii) meta pajjiż tal-UE barra ż-żona tal-euro jitlob kooperazzjoni mill-qrib bejn is-superviżur nazzjonali tiegħu u l-BĊE (i.e. fejn irid jissieħeb fil-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku).
Kriterji għas-sinifikanza Lista ta’ banek suġġetti għas-superviżjoni

Għanijiet

Tiġi żgurata t-trasparenza Tittejjeb il-kwalità tal-informazzjoni disponibbli dwar il-kundizzjoni tal-banek
Jissewwew in-nuqqasijiet Jiġu identifikati l-problemi u implimentati l-azzjonijiet korrettivi meħtieġa
Tinbena l-kunfidenza Il-partijiet ikkonċernati kollha jiġu żgurati li l-banek huma essenzjalment sodi u ta' min jafdahom

Metodoloġija

Il-valutazzjoni komprensiva s-soltu tikkonsisti minn żewġ pilastri ewlenin:

  • Analiżi tal-kwalità tal-assi (AQR) – biex titjieb it-trasparenza fir-rigward tal-iskoperturi tal-banek, fosthom fir-rigward tal-adegwatezza tal-valutazzjoni tal-assi u l-kollateral u provedimenti relatati magħhom
  • Test tal-istress, imwettaq f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) – biex jittestja r-reżistenza tal-karti tal-bilanċ tal-banek

Il-metodoloġija applikata hija stabbilita fid-dokumenti li ġejjin:

Riżultati

Kull valutazzjoni komprensiva tikkonkludi bl-iżvelar tal-eżiti ġenerali f'livell aggregat, kif ukoll l-iżvelar ta’ dejta fuq il-livell tal-bank.

Spjegazzjoni tal-mudell ta’ żvelar (ibbażat fuq eżempju mill-valutazzjoni komprensiva tal-2014)

Is-superviżuri jindirizzaw ir-riskji identifikati kollha fis-superviżjoni ta’ kuljum tal-banek. B'mod partikolari, ir-riżultati huma kkunsidrati fil-valutazzjoni kontinwa tar-riskji tal-banek, il-governanza, il-kapital u l-likwidità bħala parti mill-Proċess ta' Rieżami u Valutazzjoni Superviżorja (SREP).

Meta valutazzjoni komprensiva tkun b’risposta għal talba minn pajjiż tal-UE barra ż-żona tal-euro li jrid kooperazzjoni mill-qrib mal-BĊE, is-superviżur nazzjonali ta’ dak il-pajjiż jaġġorna l-konstatazzjonijiet.

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Whistleblowing