Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Valutazzjonijiet komprensivi

F’koperazzjoni mas-superviżuri nazzjonali, il-BĊE jwettaq kontrolli finanzjarji tas-saħħa għall-banek li jissorvelja direttament. Dawn il-kontrolli jissejħu valutazzjonijiet komprensivi. Dawn jgħinu biex jiżguraw li l-banek ikunu kapitalizzati b’mod adegwat u jistgħu jifilħu għal kwalunkwe xokk makroekonomiku u finanzjarju.

L-għanijiet ewlenin ta’ valutazzjoni komprensiva huma li:

Tiġi żgurata t-trasparenza Tittejjeb il-kwalità tal-informazzjoni disponibbli dwar il-kundizzjoni tal-banek
Jissewwew in-nuqqasijiet Jiġu identifikati l-problemi u implimentati l-azzjonijiet korrettivi meħtieġa

Tinbena l-fiduċja

Il-partijiet ikkonċernati kollha jkollhom serħan tal-moħħ li l-banek huma essenzjalment sodi u ta' min jafdahom

Il-valutazzjonijiet komprensivi jitwettqu kif ġej:

  • F’każijiet regolari, il-BĊE jwettaq kontroll tas-saħħa inizjali għall-banek kollha li reċentement ġew ikklassifikati jew x'aktarx li dalwaqt ikunu kklassifikati bħala sinifikanti (li jfisser li issa se jkunu ssorveljati direttament mill-BĊE). Dawn il-kontrolli tas-saħħa inizjali jinkludu analiżi tal-kwalità tal-assi (AQR) li tiffoka fuq ir-riskju tal-kreditu, ir-riskju tas-suq u l-proċessi ta’ governanza. Barra minn hekk, il-banek huma inklużi fil-kampjun ta’ banek oħra taħt superviżjoni diretta għat-testijiet tal-istress superviżorji regolari mwettqa mis-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE. L-AQR u l-ewwel test tal-istress għal banek sinifikanti ġodda jitwettqu separatament u għalhekk jiġu ppubblikati separatament.
  • F’każijiet ad hoc, il-BĊE jista’ jwettaq valutazzjonijiet komprensivi kemm b’AQR kif ukoll b’test tal-istress. F’każijiet bħal dawn, iż-żewġ eżerċizzji għandhom l-istess data ta’ referenza u r-riżultati tagħhom jiġu ppubblikati fl-istess ħin.

Reviżjonijiet tal-kwalità tal-assi Reviżjoni tal-Kwalità tal-Assi – Manwal Fażi 2 Mistoqsijiet frekwenti dwar il-manwal rivedut tal-analiżi tal-kwalità tal-assi Testijiet tal-istress superviżorji

Riżultati

Kull valutazzjoni komprensiva tikkonkludi bid-divulgazzjoni tad-data fil-livell tal-bank.

B'mod partikolari, ir-riżultati tal-valutazzjoni huma kkunsidrati fil-valutazzjoni kontinwa tar-riskji tal-banek, il-governanza, il-kapital u l-likwidità bħala parti mill-Proċess ta' Rieżami u Valutazzjoni Superviżorja (SREP).

Meta valutazzjoni komprensiva ssir b’risposta għal talba minn pajjiż tal-UE barra ż-żona tal-euro li jrid kooperazzjoni iktar mill-qrib mal-BĊE, is-superviżur nazzjonali ta’ dak il-pajjiż jaġġorna s-sejbiet.

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)