Valutazzjoni komprensiva

Il-BĊE flimkien mas-superviżuri nazzjonali jwettaq kontrolli tas-saħħa finanzjarja tal-banek li jissorvelja direttament. Dawn il-valutazzjonijiet komprensivi jgħinu biex jiżguraw li l-banek ikunu kapitalizzati b’mod adegwat u jistgħu jifilħu għal xokkijiet finanzjarji possibbli.

Il-valutazzjonijiet komprensivi jitwettqu jew regolarment jew fuq bażi ad hoc:

  • regolari: kontroll tas-saħħa inizjali tal-banek li reċentement ġew ikklassifikati bħala sinifikanti (jiġifieri dawn issa se jkunu sorveljati direttament mill-BĊE)
  • ad hoc: valutazzjoni kkawżata minn ċirkostanzi eċċezzjonali

Għanijiet

Trasparenza titjib tal-kwalità tal-informazzjoni disponibbli dwar il-kundizzjoni tal-banek
Tiswija identifikazzjoni tal-problemi u implimentazzjoni tal-azzjonijiet korrettivi meħtieġa
Tisħiħ tal-fiduċja ċertezza lill-partijiet ikkonċernati li l-banek huma essenzjalment sodi u ta' min jafdahom

Metodoloġija

Il-valutazzjoni solitament tkun magħmula minn żewġ pilastri ewlenin:

  • Analiżi tal-kwalità tal-assi (AQR) – għat-titjib tat-trasparenza ta' skoperturi bankarji, inkluża l-adegwatezza tal-valutazzjoni tal-assi u tal-kollateral u dispożizzjonijiet relatati
  • test tal-istress – sabiex tiġi eżaminata r-reżiljenza tal-karti tal-bilanċ tal-banek, magħmula f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE)

Il-metodoloġija użata hija stabbilita fid-dokumenti li ġejjin:

Reviżjoni tal-Kwalità tal-Assi – Manwal tat-Tieni Fażi
Test tal-Istress Mifrux mal-UE – Nota Metodoloġika

Riżultati

Kull valutazzjoni komprensiva tintemm bi żvelar aggregata tal-eżiti ġenerali kif ukoll dejta dwar banek individwali.

Is-superviżuri jindirizzaw ir-riskji identifikati fix-xogħol ta’ kuljum tagħhom. B'mod partikolari, ir-riżultati huma kkunsidrati fil-valutazzjoni kontinwa tar-riskji tal-banek, l-arranġamenti ta’ governanza tagħhom u s-sitwazzjoni tal-kapital u l-likwidità tagħhom bħala parti mill-Proċess ta' Rieżami u Valutazzjoni Superviżorja (SREP).

2016
2015
2014