Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Цялостни оценки

В сътрудничество с националните надзорни органи ЕЦБ проверява финансовото състояние на банките под нейния пряк надзор. Тези проверки се наричат цялостни оценки. Те допринасят за осигуряването на адекватна капитализация на банките и за способността им да устояват на макроикономически и финансови сътресения.

Основните цели на цялостните оценки са:

Да се осигури прозрачност Да се подобри качеството на наличната информация за състоянието на банките
Да се коригират недостатъците Да се установят проблемите и да се предприемат необходимите действия за разрешаването им
Да се укрепи доверието Да се уверят всички заинтересовани страни, че банките са същностно стабилни и надеждни

Цялостните оценки се извършват, както следва:

  • В обичайния случай ЕЦБ извършва първоначална проверка на състоянието на всички банки, които наскоро са били или е вероятно скоро да бъдат класифицирани като значими (което означава, че ще бъдат под прекия надзор на ЕЦБ). Тези първоначални проверки на състоянието включват преглед на качеството на активите с акцент върху кредитния риск, пазарния риск и процесите на институционално управление. Освен това банките се включват в извадката от други банки под пряк надзор за редовните надзорни стрес тестове, провеждани от банковия надзор в ЕЦБ. Прегледът на качеството на активите и първият стрес тест за нови значими банки се провеждат и съответно публикуват отделно.
  • В извънредни случаи ЕЦБ може да проведе цялостни оценки едновременно с преглед на качеството на активите и със стрес тест. Тогава двете проверки са с една и съща референтна дата и резултатите им се публикуват едновременно.

Прегледи на качеството на активите Преглед на качеството на активите – Ръководство за Етап 2 Често задавани въпроси относно преработеното ръководство за прегледа на качеството на активите Надзорни стрес тестове

Резултати

Всяка цялостна оценка приключва с оповестяване на данни на равнище банка.

По-специално, резултатите от оценката се вземат предвид при текущото оценяване на рисковете, институционалното управление, капитала и ликвидността на банките като част от процеса по надзорен преглед и оценка.

Когато цялостната оценка се извършва по искане на държава от ЕС извън еврозоната, която желае да установи тясно сътрудничество с ЕЦБ, националният надзорен орган на тази държава предприема последващите действия по констатациите.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал