Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Wszechstronna ocena

EBC we współpracy z krajowymi organami nadzoru bada sytuację finansową banków podlegających mu bezpośrednio. Badanie to, tzw. wszechstronna ocena, pozwala upewnić się, że banki dysponują wystarczającym kapitałem i są w stanie wytrzymać szoki makroekonomiczne i finansowe.

Główne cele wszechstronnej oceny

Przejrzystość Poprawa jakości dostępnych informacji o stanie banków
Naprawa Rozpoznanie problemów i przeprowadzenie potrzebnych działań naprawczych
Budowanie zaufania Upewnienie wszystkich interesariuszy, że stan banków jest gruntownie dobry i są one wiarygodne

Wszechstronna ocena jest przeprowadzana w następujący sposób:

  • Tryb zwykły: EBC przeprowadza wstępne badanie sytuacji banków, które ostatnio uzyskały lub wkrótce mają uzyskać status istotnych (i tym samym będą nadzorowane bezpośrednio przez EBC). Częścią tego wstępnego badania jest przegląd jakości aktywów, który skupia się na ryzyku kredytowym, ryzyku rynkowym i procesach zarządzania wewnętrznego. Dodatkowo te banki są włączone do próby pozostałych nadzorowanych bezpośrednio banków, dla której Nadzór Bankowy EBC regularnie organizuje nadzorcze testy warunków skrajnych. Przegląd jakości aktywów i pierwszy stress test w bankach, które niedawno uzyskały status istotnych, przeprowadza się oddzielnie i w związku z tym informacje o nich są publikowane osobno.
  • Tryb ad hoc: EBC może przeprowadzić wszechstronną ocenę z uwzględnieniem zarówno przeglądu jakości aktywów, jak i testu warunków skrajnych. W takim przypadku oba badania mają tę samą datę odniesienia, a ich wyniki są publikowane jednocześnie.

Przegląd jakości aktywów Asset Quality Review – Phase 2 Manual Częste pytania na temat zrewidowanej instrukcji przeglądu jakości aktywów Nadzorcze testy warunków skrajnych

Wyniki

Na zakończenie każdej wszechstronnej oceny podaje się dane dla poszczególnych banków.

Wyniki tej oceny uwzględnia się przede wszystkim w systematycznej ocenie ryzyka, zarządzania wewnętrznego oraz sytuacji kapitałowej i płynnościowej banków w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej.

Gdy wszechstronna ocena jest przeprowadzana w odpowiedzi na wniosek państwa członkowskiego UE spoza strefy euro, które chce zacieśnić współpracę z EBC, organ nadzoru z tego kraju musi uwzględnić ustalenia z oceny.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości