Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Kattava arviointi

EKP arvioi suorassa valvonnassaan olevien (eli merkittäviksi luokiteltujen) pankkien vakavaraisuuden niin sanotussa kattavassa arvioinnissa, joka tehdään yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Arvioinnilla autetaan pankkeja varmistamaan, että niillä on riittävästi pääomaa ja että ne kykenevät selviytymään makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden häiriötilanteista.

EKP:n tärkeimmät tavoitteet arvioinnissa ovat

Tietojen saatavuus Arviointien avulla saadaan paremmat tiedot pankkien tilanteesta.
Epäkohtiin puuttuminen Kun ongelmat havaitaan ajoissa, ne voidaan myös korjata ajoissa.
Luottamuksen vahvistaminen Tulokset kertovat, että pankkien toiminta on hyvällä pohjalla ja luotettavaa.

Kattavia arviointeja on kahdenlaisia:

  • Tavanomaisessa arvioinnissa tarkastetaan sellaisten pankkien vakavaraisuus, jotka on luokiteltu hiljattain tai todennäköisesti luokitellaan pian merkittäviksi (eli jotka todennäköisesti siirtyvät EKP:n suoraan valvontaan). Näissä alkuarvioinneissa tehdään saamisten laadun arviointi, jossa keskitytään luottoriskiin, markkinariskiin sekä pankin hallinto- ja ohjausprosesseihin. Uudet pankit myös lisätään EKP:n säännöllisen stressitestin otokseen, johon EKP:n suorassa valvonnassa olevat pankit kuuluvat. Saamisten laadun arviointi ja EKP:n suoraan valvontaan juuri tulleiden pankkien ensimmäinen stressitesti tehdään eri aikaan, joten niiden tulokset julkaistaan erikseen.
  • Poikkeustilanteissa EKP voi tehdä kattavan arvioinnin, johon sisältyy sekä saamisten laadun arviointi että stressitesti. Tällöin saamisten laadun arvioinnin ja stressitestin päivämäärä on sama, ja niiden tulokset julkaistaan samalla kertaa.

Saamisten laadun arviointi Saamisten laadun arviointi – toisen vaiheen käsikirja Kysymyksiä ja vastauksia päivitetystä saamisten laadun arviointikäsikirjasta Pankkivalvonnan stressitestit

Tulokset

Kattavan arvioinnin päätteeksi julkistetaan arvioidun pankin tiedot.

Tulokset otetaan huomioon erityisesti kunkin pankin riskien, hallinto- ja ohjausjärjestelyjen sekä pääoma- ja likviditeettitilanteen jatkuvassa arvioinnissa, jota toteutetaan osana valvojan arviointiprosessia.

Kun kattava arviointi suoritetaan siksi, että euroalueen ulkopuolinen EU-maa on esittänyt hakemuksen tiiviin yhteistyön aloittamisesta EKP:n kanssa, arviointiin perustuvat jatkotoimet toteuttaa kyseisen maan kansallinen valvontaviranomainen.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä