Menu

Kattava arviointi

EKP arvioi merkittäviksi luokiteltujen pankkien vakavaraisuuden ns. kattavassa arvioinnissa yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Arvioinnilla autetaan pankkeja varmistamaan, että niillä on riittävästi pääomaa ja että ne kykenevät selviytymään makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden häiriötilanteista.

Kattavia arviointeja on kahdenlaisia:

  • Tavanomaisessa arvioinnissa tarkastetaan sopivin väliajoin sellaisten pankkien vakavaraisuus, jotka on hiljattain luokiteltu tai luokitellaan todennäköisesti lähiaikoina merkittäviksi (eli jotka siirtyvät todennäköisesti EKP:n suoraan valvontaan).
  • Tilannekohtaisia arviointeja tehdään poikkeustilanteissa tai silloin, kun jokin euroalueen ulkopuolinen EU-maa haluaa liittyä yhteiseen valvontamekanismiin (maa esittää hakemuksen ns. tiiviin yhteistyön aloittamisesta EKP:n ja maan kansallisen valvontaviranomaisen välillä).

Mikä tekee pankista merkittävän?

Mitä pankkeja EKP valvoo?

Tavoitteet

Tietojen saatavuus Arviointien avulla saadaan paremmat tiedot pankkien tilanteesta.
Epäkohtiin puuttuminen Kun ongelmat havaitaan ajoissa, ne voidaan myös korjata ajoissa.
Luottamuksen vahvistaminen Tulokset kertovat, että pankkien toiminta on hyvällä pohjalla ja luotettavaa.

Menetelmät

Kattavassa arvioinnissa on yleensä kaksi osaa:

  • saamisten laadun arviointi, jonka avulla saadaan selkeämpi kuva pankkien saamisista ja esimerkiksi omaisuuserien ja vakuuksien arvostuksen sekä riskivarausten asianmukaisuudesta
  • stressitesti, jossa testataan pankkien taseiden vahvuutta tiiviissä yhteistyössä Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) kanssa.

Menetelmäkuvaukset:

Tulokset

Jokaisen kattavan arvioinnin päätteeksi julkaistaan pankkikohtaiset tulokset ja kokonaistulokset.

Tulosten julkistamislomakkeen esittelyvideo (esimerkki vuoden 2014 kattavasta arvioinnista)

Valvojat puuttuvat havaittuihin riskeihin osana pankkien jatkuvaa valvontaa. Tulokset otetaan huomioon erityisesti kunkin pankin riskien, hallinto- ja ohjausjärjestelyjen sekä pääoma- ja likviditeettitilanteen jatkuvassa arvioinnissa osana valvojan arviointiprosessia.

Kun kattava arviointi suoritetaan siksi, että euroalueen ulkopuolinen EU-maa on esittänyt hakemuksen tiiviin yhteistyön aloittamisesta, maan pankkien arvioinnissa havaittuihin riskeihin puuttuu kyseisen maan kansallinen valvontaviranomainen.

9.7.2021
Kahden italialaispankin, yhden virolaispankin ja yhden liettualaispankin arviointi
5.6.2020
Kahden monikansallisen pankin tytärpankkien arviointi
5.6.2020
Viiden kroatialaispankin arviointi
26.7.2019
Kuuden bulgarialaispankin arviointi
18.7.2019
Yhden pohjoismaisen pankin arviointi
4.11.2016
Neljän euroalueen pankin arviointi
14.11.2015
Yhdeksän euroalueen pankin arviointi
31.10.2015
Neljän kreikkalaispankin arviointi
26.10.2014
130:n euroalueen pankin arviointi