Kattava arviointi

EKP arvioi merkittäviksi luokiteltujen pankkien vakavaraisuuden ns. kattavassa arvioinnissa yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Arvioinnilla varmistetaan, että pankeilla on riittävästi pääomaa ja että ne kykenevät selviytymään mahdollisista taloudellisista häiriötilanteista.

Kattavia arviointeja on kahdenlaisia:

  • Tavanomaisessa arvioinnissa tarkastetaan sellaisten pankkien vakavaraisuus, jotka on hiljattain luokiteltu merkittäviksi ja siirtyvät siis EKP:n suoraan valvontaan.
  • Tilannekohtaisia arviointeja tehdään, kun poikkeukselliset olosuhteet sitä vaativat.

Tavoitteet

Avoimuus antaa selkeämpi kuva pankkien tilasta varmistamalla, että niistä on saatavilla laadukkaita tietoja
Korjaus tunnistaa ongelmat ja toteuttaa tarvittavat korjaavat toimet
Luottamuksen rakentaminen varmistaa, että pankit ovat perustaltaan hyväkuntoisia ja luotettavia

Menetelmät

Kattavassa arvioinnissa on yleensä kaksi osaa:

  • saamisten laadun arviointi, jonka tarkoituksena on parantaa avoimuutta antamalla selkeämpi kuva pankin saamisista sekä omaisuuserien ja vakuuksien arvostuksen ja riskivarausten asianmukaisuudesta
  • stressitesti, jonka avulla testataan pankkien taseiden kestokykyä ja joka suoritetaan tiiviissä yhteistyössä Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) kanssa.

Näiden osien menetelmäkuvaukset (vain englanniksi):

Saamisten laadun arviointi – toisen vaiheen käsikirja
EU:n laajuinen stressitesti – menetelmäohje

Tulokset

Jokaisen kattavan arvioinnin päätteeksi julkaistaan pankkikohtaiset ja kokonaistulokset.

Tulokset otetaan huomioon kunkin pankin riskien, hallinto- ja ohjausjärjestelyjen sekä pääoma- ja likviditeettitilanteen jatkuvassa arvioinnissa osana valvojan arviointiprosessia.

2016
2015
2014