Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Visaptverošais novērtējums

ECB kopā ar valstu uzraudzības iestādēm veic tās tieši uzraudzīto banku finanšu veselības pārbaudes. Šīs pārbaudes dēvē par visaptverošo novērtējumu. Tās palīdz nodrošināt, ka bankas ir pienācīgi kapitalizētas un spēj izturēt makroekonomiskos un finanšu satricinājumus.

Visaptverošā novērtējuma galvenie mērķi ir šādi.

Nodrošināt caurredzamību Uzlabot par banku stāvokli pieejamās informācijas kvalitāti
Novērst trūkumus Identificēt problēmas un īstenot nepieciešamos koriģējošos pasākumus
Stiprināt uzticēšanos Pārliecināt visas iesaistītās puses, ka bankas pamatā ir stabilas un uzticamas

Visaptverošo novērtējumu īsteno šādi.

  • Parastos gadījumos ECB veic visu banku, kuras nesen klasificētas kā nozīmīgas vai, domājams, tiks klasificētas kā nozīmīgas (kas nozīmē, ka to uzraudzību uzņemsies ECB), sākotnējo veselības pārbaudi. Sākotnējā veselības pārbaude ietver aktīvu kvalitātes pārbaudi, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta kredītriskam, tirgus riskam un pārvaldības procesiem. Turklāt šīs bankas kopā ar citām tieši uzraudzītajām bankām tiek iekļautas arī ECB banku uzraudzības regulāri veikto uzraudzības stresa testu izlasē. Jaunajās nozīmīgajās bankās aktīvu kvalitātes pārbaudi un pirmo stresa testu veic atsevišķi, un attiecīgi šo pārbaužu rezultātus publicē atsevišķi.
  • Īpašos gadījumos ECB var veikt visaptverošo novērtējumu, kas ietver gan aktīvu kvalitātes pārbaudi, gan stresa testu. Šādos gadījumos abām pārbaudēm ir viens un tas pats atsauces datums, un to rezultātus publicē vienlaikus.

Aktīvu kvalitātes pārbaude Aktīvu kvalitātes pārbaude – otrā posma rokasgrāmata Bieži uzdotie jautājumi par pārskatīto aktīvu kvalitātes pārbaudes rokasgrāmatu Uzraudzības stresa testi

Rezultāti

Katra visaptverošā novērtējuma beigās tiek publiskoti rezultāti banku līmenī.

Šie novērtējuma rezultāti īpaši tiek ņemti vērā, nepārtraukti novērtējot banku riskus, to pārvaldības kārtību, kapitālu un likviditāti uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa ietvaros.

Ja visaptverošais novērtējums tiek veikts pēc kādas ārpus euro zonas esošas ES valsts lūguma, kura vēlas uzsākt ciešāku sadarbību ar ECB, šīs valsts uzraudzības iestāde atbilstoši pārbaudes rezultātiem veic turpmākus pasākumus.

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana