Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Visaptverošais novērtējums

ECB kopā ar valstu uzraudzības iestādēm veic tās tieši uzraudzīto banku finanšu veselības pārbaudes. Šie visaptverošie novērtējumi palīdz nodrošināt, lai bankas būtu pienācīgi kapitalizētas un varētu izturēt makroekonomiskos un finanšu satricinājumus.

Visaptverošos novērtējumus veic vai nu regulāri vai pēc vajadzības (ad hoc).

  • Regulārie novērtējumi: ECB periodiski veic visu banku, kuras nesen klasificētas kā nozīmīgas vai, iespējams, tiks klasificētas kā nozīmīgas (kas nozīmē, ka to uzraudzību uzņemsies ECB), sākotnējo veselības pārbaudi.
  • Ad hoc novērtējumi: ECB veic novērtējumu 1) kādu ārkārtas apstākļu dēļ un 2) gadījumos, kad kāda ārpus euro zonas esoša ES dalībvalsts vēlas sākt ciešu sadarbību starp šīs valsts banku uzraudzības iestādi un ECB (t.i., kad tā vēlas pievienoties Vienotajam uzraudzības mehānismam).
Nozīmīguma kritēriji Uzraudzīto banku saraksts

Mērķi

Nodrošināt caurredzamību Uzlabot par banku stāvokli pieejamās informācijas kvalitāti
Novērst trūkumus Identificēt problēmas un īstenot nepieciešamos koriģējošos pasākumus
Stiprināt uzticēšanos Pārliecināt visas iesaistītās puses, ka bankas pamatā ir stabilas un uzticamas

Metodoloģija

Visaptverošo novērtējumu parasti veido divi pīlāri:

  • aktīvu kvalitātes pārbaude (AKP) – tās uzdevums ir uzlabot caurredzamību saistībā ar bankas riska darījumiem, t.sk. aktīvu un nodrošinājuma novērtējuma atbilstību un ar tiem saistītajiem uzkrājumiem;
  • stresa tests – tā mērķis ir pārbaudīt banku bilanču elastību un to veic ciešā sadarbībā ar Eiropas Banku iestādi (EBI).

Izmantotā metodoloģija izklāstīta šādos dokumentos.

Rezultāti

Ikviena visaptverošā novērtējuma beigās tiek publiskoti vispārējie apkopotie rezultāti, kā arī rezultāti banku līmenī.

Skaidrojumi par informācijas atklāšanas veidni (par pamatu ņemot 2014. gada visaptverošā novērtējuma paraugu)

Uzraugi savā ikdienas banku uzraudzības darbā strādā pie visu konstatēto risku novēršanas. Konkrētāk, šie rezultāti tiek ņemti vērā, uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP) ietvaros nepārtraukti novērtējot banku riskus, to pārvaldību un kapitāla un likviditātes situāciju.

Ja visaptverošais novērtējums veikts pēc ārpus euro zonas esošas ES valsts, kura vēlas uzsākt ciešu sadarbību ar ECB, lūguma, šīs valsts uzraudzības iestāde veic turpmākus pasākumus saistībā ar novērtējuma konstatējumiem.

Visas šīs sadaļas lapas

Whistleblowing