Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Evaluările cuprinzătoare

În cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere, BCE efectuează verificări ale solidității financiare a băncilor pe care le supraveghează direct. Aceste verificări sunt denumite „evaluări cuprinzătoare” și contribuie la asigurarea faptului că băncile dispun de un nivel adecvat de capital și pot face față șocurilor macroeconomice și financiare.

Principalele obiective ale unei evaluări cuprinzătoare sunt:

Asigurarea transparenței Îmbunătățirea calității informațiilor disponibile privind situația băncilor
Remedierea deficiențelor Identificarea problemelor și implementarea măsurilor corective necesare
Consolidarea încrederii Oferirea de asigurări tuturor părților interesate cu privire la faptul că băncile sunt în mod fundamental solide și fiabile

Evaluările cuprinzătoare se efectuează după cum urmează:

  • la intervale periodice, BCE efectuează o verificare inițială a solidității tuturor băncilor care au fost clasificate recent sau care este probabil să fie clasificate în curând ca semnificative (ceea ce înseamnă că acestea vor fi de acum supravegheate direct de BCE). Aceste verificări inițiale ale solidității includ o evaluare a calității activelor (ECA), axată pe riscul de credit, riscul de piață și procesele de guvernanță. În plus, băncile sunt incluse în eșantionul de alte bănci supravegheate direct pentru testările la stres periodice în scopul supravegherii efectuate de Supravegherea bancară a BCE. ECA și prima testare la stres pentru băncile care au devenit recent semnificative sunt efectuate separat și, prin urmare, sunt publicate separat;
  • în cazuri ad-hoc, BCE poate efectua evaluări cuprinzătoare atât printr-o ECA, cât și printr-o testare la stres. În astfel de cazuri, ambele exerciții au aceeași dată de referință, iar rezultatele lor sunt publicate în același timp.

Evaluări ale calității activelor Asset Quality Review – Phase 2 Manual Întrebări frecvente referitoare la manualul revizuit privind evaluarea calității activelor Testări la stres în scopul supravegherii

Rezultate

Fiecare evaluare cuprinzătoare se încheie cu publicarea datelor la nivel de bancă.

Mai exact, rezultatele evaluării sunt integrate în evaluarea continuă a riscurilor, guvernanței, capitalului și lichidității băncilor ca parte a procesului de supraveghere și evaluare.

În cazul în care o evaluare cuprinzătoare este efectuată ca răspuns la o solicitare din partea unei țări a UE din afara zonei euro care solicită stabilirea unei cooperări mai strânse cu BCE, autoritatea națională de supraveghere a țării respective va fi cea care va adopta măsurile necesare în urma constatărilor.

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate