Menu

Komplexní hodnocení

Ve spolupráci s vnitrostátními orgány dohledu ECB provádí kontroly finančního zdraví bank, nad nimiž vykonává přímý dohled. Tato komplexní hodnocení pomáhají zajistit přiměřenou kapitalizaci bank a jejich schopnost odolat makroekonomickým a finančním otřesům.

Prováděna jsou buď běžná, nebo ad hoc hodnocení:

  • běžné hodnocení: v pravidelných intervalech ECB provádí prvotní kontrolu zdraví všech bank, které byly v nedávné době nebo budou pravděpodobně brzy klasifikovány jako významné (což znamená, že přechází pod přímý dohled ECB).
  • ad hoc hodnocení: ECB dále vypracovává hodnocení i) v reakci na výjimečné okolnosti a ii) v případě, že země EU mimo eurozónu požádá o úzkou spolupráci mezi svým vnitrostátním orgánem dohledu a ECB (tzn. pokud si přeje připojit se k jednotnému mechanismu dohledu).

Kritéria pro určení významu

Seznam dohlížených bank

Cíle

Zajistit transparentnost Zvýšit kvalitu dostupných informací o stavu bank
Napravit nedostatky Zjistit problémy a zavést potřebná nápravná opatření
Budovat důvěru Ujistit všechny zainteresované subjekty, že banky jsou v zásadě zdravé a důvěryhodné

Metodika

Komplexní hodnocení obvykle tvoří dva hlavní pilíře:

  • Přezkum kvality aktiv (AQR), jehož cílem je zprůhlednit angažovanost bank, včetně přiměřenosti oceňování aktiv a zajištění a dále souvisejících rezerv.
  • Zátěžový test, prováděný v úzké spolupráci s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA), k ověření odolnosti bankovních rozvah.

Použitá metodika je uvedena v následujících dokumentech:

Výsledky

Každé komplexní hodnocení je zakončeno zveřejněním celkových výsledků na souhrnné úrovni a také zveřejnění údajů o jednotlivých bankách.

Vysvětlení šablony ke zveřejňování (na základě příkladu z komplexního hodnocení 2014)

Všemi zjištěnými riziky se zabývají pracovníci dohledu při svém každodenním dohledu nad bankami. Konkrétně se výsledky zahrnou do probíhajícího hodnocení rizik bank, jejich správy a řízení a jejich kapitálové a likviditní situace jako součást procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP).

Pokud je komplexní hodnocení odpovědí na žádost země EU mimo eurozónu usilující o navázání úzké spolupráce s ECB, zjištěními se bude zabývat vnitrostátní orgán dohledu dané země.

9.7.2021
ECB concludes comprehensive assessment of two Italian banks, and one Estonian and one Lithuanian bank
5. 6. 2020
ECB dokončila komplexní hodnocení dceřiných společností UBS a Bank of America
5. 6. 2020
ECB dokončila komplexní hodnocení pěti chorvatských bank
26. 7. 2019
Hodnocení šesti bulharských bank v roce 2019
18. 7. 2019
Hodnocení banky Nordea v roce 2019
4. 11. 2016
Hodnocení čtyř bank v eurozóně v roce 2016
14. 11. 2015
Hodnocení devíti bank v eurozóně v roce 2015
31. 10. 2015
Hodnocení čtyř řeckých bank v roce 2015
26. 10. 2014
Hodnocení 130 bank v eurozóně v roce 2014