Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Komplexní hodnocení

Ve spolupráci s vnitrostátními orgány dohledu provádí ECB kontroly finančního zdraví bank, nad nimiž vykonává přímý dohled. Tyto kontroly se nazývají komplexní hodnocení. Pomáhají zajistit přiměřenou kapitalizaci bank a jejich schopnost odolat makroekonomickým a finančním otřesům.

Hlavními cíli komplexního hodnocení je:

Zajistit transparentnost Zvýšit kvalitu dostupných informací o stavu bank
Napravit nedostatky Zjistit problémy a zavést potřebná nápravná opatření
Budovat důvěru Ujistit všechny zainteresované subjekty, že banky jsou v zásadě zdravé a důvěryhodné

Komplexní hodnocení se provádějí takto:

  • ECB zpravidla provádí prvotní kontrolu zdraví všech bank, které byly v nedávné době nebo budou pravděpodobně brzy klasifikovány jako významné (což znamená, že přechází pod přímý dohled ECB). Tyto prvotní kontroly zdraví zahrnují přezkum kvality aktiv zaměřený na úvěrové riziko, tržní riziko a procesy správy a řízení. Kromě toho jsou banky zařazeny do vzorku dalších přímo dohlížených bank pro účely pravidelných dohledových zátěžových testů prováděných bankovním dohledem ECB. Přezkum kvality aktiv a první zátěžový test nových významných bank se provádějí odděleně, a zveřejňují se proto samostatně.
  • ad hoc případech může ECB provádět komplexní hodnocení, která zahrnují jak přezkum kvality aktiv, tak zátěžový test. V takových případech platí pro přezkum kvality aktiv i zátěžový test stejný rozhodný den a jejich výsledky jsou zveřejněny současně.

Přezkumy kvality aktiv Přezkum kvality aktiv – příručka pro fázi 2 Nejčastější dotazy k revidované příručce pro přezkum kvality aktiv Dohledové zátěžové testy

Výsledky

Každé komplexní hodnocení je završeno zpřístupněním údajů na úrovni bank.

Konkrétně se výsledky hodnocení zahrnou do probíhajícího hodnocení rizik bank, jejich správy a řízení, jejich kapitálové situace a jejich likvidity jako součást procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu.

Pokud je komplexní hodnocení prováděno v reakci na žádost země EU mimo eurozónu, která usiluje o navázání užší spolupráce s ECB, zjištěními se bude zabývat vnitrostátní orgán dohledu dané země.

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)