Menu

Komplexní hodnocení

Ve spolupráci s vnitrostátními orgány dohledu ECB provádí kontroly finančního zdraví bank, nad nimiž vykonává přímý dohled. Tato komplexní hodnocení pomáhají zajistit přiměřenou kapitalizaci bank a jejich schopnost odolat makroekonomickým a finančním otřesům.

Prováděna jsou buď běžná, nebo ad hoc hodnocení:

  • běžné hodnocení: v pravidelných intervalech ECB provádí prvotní kontrolu zdraví všech bank, které byly v nedávné době nebo budou pravděpodobně brzy klasifikovány jako významné (což znamená, že přechází pod přímý dohled ECB).
  • ad hoc hodnocení: ECB dále vypracovává hodnocení i) v reakci na výjimečné okolnosti a ii) v případě, že země EU mimo eurozónu požádá o úzkou spolupráci mezi svým vnitrostátním orgánem dohledu a ECB (tzn. pokud si přeje připojit se k jednotnému mechanismu dohledu).

Kritéria pro určení významu

Seznam dohlížených bank

Cíle

Zajistit transparentnost Zvýšit kvalitu dostupných informací o stavu bank
Napravit nedostatky Zjistit problémy a zavést potřebná nápravná opatření
Budovat důvěru Ujistit všechny zainteresované subjekty, že banky jsou v zásadě zdravé a důvěryhodné

Metodika

Komplexní hodnocení obvykle tvoří dva hlavní pilíře:

  • Přezkum kvality aktiv (AQR), jehož cílem je zprůhlednit angažovanost bank, včetně přiměřenosti oceňování aktiv a zajištění a dále souvisejících rezerv.
  • Zátěžový test, prováděný v úzké spolupráci s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA), k ověření odolnosti bankovních rozvah.

Použitá metodika je uvedena v následujících dokumentech:

Výsledky

Každé komplexní hodnocení je zakončeno zveřejněním celkových výsledků na souhrnné úrovni a také zveřejnění údajů o jednotlivých bankách.

Vysvětlení šablony ke zveřejňování (na základě příkladu z komplexního hodnocení 2014)

Všemi zjištěnými riziky se zabývají pracovníci dohledu při svém každodenním dohledu nad bankami. Konkrétně se výsledky zahrnou do probíhajícího hodnocení rizik bank, jejich správy a řízení a jejich kapitálové a likviditní situace jako součást procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP).

Pokud je komplexní hodnocení odpovědí na žádost země EU mimo eurozónu usilující o navázání úzké spolupráce s ECB, zjištěními se bude zabývat vnitrostátní orgán dohledu dané země.

5. 6. 2020
ECB dokončila komplexní hodnocení dceřiných společností UBS a Bank of America
5. 6. 2020
ECB dokončila komplexní hodnocení pěti chorvatských bank
26. 7. 2019
Hodnocení šesti bulharských bank v roce 2019
18. 7. 2019
Hodnocení banky Nordea v roce 2019
4. 11. 2016
Hodnocení čtyř bank v eurozóně v roce 2016
14. 11. 2015
Hodnocení devíti bank v eurozóně v roce 2015
31. 10. 2015
Hodnocení čtyř řeckých bank v roce 2015
26. 10. 2014
Hodnocení 130 bank v eurozóně v roce 2014