SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Omfattende vurderinger

Sammen med de nationale tilsynsmyndigheder udfører ECB finansielle sundhedstjek af de banker, som er under ECB's direkte tilsyn. Disse sundhedstjek kaldes omfattende vurderinger. De hjælper med at sikre, at bankerne har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kan modstå makroøkonomiske og finansielle stød.

En omfattende vurdering har primært til formål at:

sikre gennemsigtighed forbedre kvaliteten af de foreliggende oplysninger om bankernes tilstand
udbedre mangler identificere problemer og gennemføre de nødvendige korrigerende foranstaltninger
opbygge tillid forsikre alle interessenter om, at bankerne grundlæggende er sunde og pålidelige.

Omfattende vurderinger foretages på følgende måde:

  • Almindeligvis gennemfører ECB et indledende sundhedstjek af alle banker, som netop er blevet – eller sandsynligvis snart vil blive – klassificeret som signifikante (dvs. at de kommer under ECB's direkte tilsyn). Disse indledende sundhedstjek omfatter en gennemgang af aktivkvaliteten (AQR) med fokus på kreditrisiko, markedsrisiko og governanceprocesser. Bankerne indgår desuden i stikprøven af andre banker under direkte tilsyn med henblik på de regelmæssige tilsynsmæssige stresstest, som ECB Banktilsyn gennemfører. Gennemgangen af aktivkvaliteten og den første stresstest for nye signifikante banker udføres separat og offentliggøres derfor separat.
  • I særlige tilfælde kan ECB foretage omfattende vurderinger ved hjælp af både en gennemgang af aktivkvaliteten og en stresstest. I sådanne tilfælde har de to undersøgelser samme referencedato, og resultaterne offentliggøres samtidig.

Gennemgang af aktivkvaliteten Asset Quality Review – Phase 2 Manual Ofte stillede spørgsmål om den reviderede manual om gennemgang af aktivkvaliteten Tilsynsmæssige stresstest

Resultater

En gennemgang af aktivkvaliteten afsluttes altid med en offentliggørelse af data på bankniveau.

Resultaterne af gennemgangen medtages eksempelvis i den løbende vurdering af bankernes risici, ledelsesstrukturer samt kapital- og likviditetsforhold som led i tilsynskontrol- og vurderingsprocessen.

Hvis der gennemføres en omfattende vurdering som svar på en anmodning fra et EU-land uden for euroområdet, der ønsker et tættere samarbejde med ECB, er det landets nationale tilsynsmyndighed, der følger op på resultaterne af vurderingen.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing