Omfattende vurdering

Sammen med de nationale tilsynsmyndigheder udfører ECB finansielle sundhedstjek af de banker, som er under ECB's direkte tilsyn. De omfattende vurderinger hjælper med at sikre, at bankerne har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kan modstå eventuelle finansielle stød.

De udføres enten som ordinære eller ad hoc-vurderinger:

  • En ordinær vurdering er et indledende sundhedstjek af banker, som netop er blevet klassificeret som signifikante (således at de nu kommer under ECB's direkte tilsyn).
  • En ad hoc-vurdering udføres som følge af særlige omstændigheder.

Formål

Gennemsigtighed bedre kvalitet af de foreliggende oplysninger om bankernes tilstand
Genoprettelse identificere problemer og gennemføre de nødvendige korrigerende foranstaltninger
Opbygning af tillid forsikre alle interessenter om, at bankerne er grundlæggende sunde og pålidelige

Metode

Vurderingen består normalt af to primære søjler:

  • en vurdering af kvaliteten af aktiverne på balancen (Asset Quality Review, AQR) – for at øge gennemsigtigheden med hensyn til bankens eksponeringer, herunder en vurdering af, om værdiansættelsen af aktiver og sikkerhedsstillelse og relaterede hensættelser er tilstrækkelig
  • en stresstest – for at teste modstandskraften i bankernes balancer. Stresstesten udføres i tæt samarbejde med Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA).

Den anvendte metode er beskrevet i disse dokumenter:

Asset Quality Review – Phase 2 Manual
EU-Wide Stress Test – Methodological Note

Resultater

En omfattende vurdering afsluttes altid med en samlet offentliggørelse af de overordnede resultater samt data på bankniveau.

Tilsynsmyndighederne adresserer de risici, der er påpeget, i deres daglige arbejde. Bl.a. indregnes resultaterne i den løbende vurdering af bankernes risici, deres ledelsesstrukturer og deres kapital- og likviditetsforhold som led i tilsynskontrol- og evalueringsprocessen (Supervisory Review and Evaluation Process SREP).

2016
2015
2014