Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Išsamusis vertinimas

ECB kartu su nacionalinėmis priežiūros institucijomis atlieka jo tiesiogiai prižiūrimų bankų finansinės būklės patikrinimą – išsamųjį vertinimą. Tai padeda užtikrinti, kad bankai turėtų pakankamai kapitalo ir galėtų atlaikyti makroekonominius ir finansinius sukrėtimus.

Išsamusis vertinimas atliekamas reguliariai arba ad hoc pagrindu:

  • reguliarus vertinimas: ECB atlieka visų bankų, kurie pastaruoju metu buvo arba netrukus bus priskirti prie svarbių bankų kategorijos (tai reiškia, kad dabar juos tiesiogiai prižiūrės ECB), pirminį būklės patikrinimą;
  • ad hoc vertinimas: ECB taip pat atlieka vertinimus i) reaguodamas į išimtines aplinkybes ir ii) tais atvejais, kai euro zonai nepriklausanti ES šalis pateikia prašymą dėl jos nacionalinės priežiūros institucijos ir ECB glaudaus bendradarbiavimo (t. y. pageidauja prisijungti prie Bendro priežiūros mechanizmo).
Svarbos kriterijai Prižiūrimų bankų sąrašas

Tikslai

Užtikrinti skaidrumą gerinti turimos informacijos apie bankų būklę kokybę
Ištaisyti trūkumus nustatyti problemas ir imtis būtinų taisomųjų veiksmų
Stiprinti pasitikėjimą patikinti visas suinteresuotąsias šalis, kad bankai iš esmės yra saugūs ir patikimi

Metodika

Vertinimą paprastai sudaro dvi pagrindinės dalys:

  • turto kokybės peržiūra – siekiama padidinti banko pozicijų skaidrumą, be kita ko, dėl turto ir įkaito vertinimo bei atitinkamų atidėjinių pakankamumo;
  • testavimas nepalankiausiomis sąlygomis (vykdomas glaudžiai bendradarbiaujant su Europos bankininkystės institucija) – siekiama patikrinti bankų balansų atsparumą.

Taikoma metodika išdėstyta šiuose dokumentuose:

Rezultatai

Kiekvienas išsamusis vertinimas užbaigiamas paskelbiant bendrų rezultatų ir bankų lygmens duomenų suvestinę.

Ataskaitų formų ir rezultatų paaiškinimas (pagal 2014 m. išsamųjį vertinimą)

Priežiūros institucijos sprendžia nustatytos rizikos problemą vykdydamos kasdienę bankų priežiūrą. Konkrečiai, į gautus rezultatus atsižvelgiama priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) metu atliekant nuolatinį bankų rizikos, valdymo ir kapitalo bei likvidumo vertinimą.

Kai išsamusis vertinimas atliekamas pagal euro zonai nepriklausančios ES šalies, siekiančios glaudaus bendradarbiavimo su ECB, prašymą, tolesnių su gautais rezultatais susijusių veiksmų imasi tos šalies priežiūros institucijos.

Visi šios dalies puslapiai

Whistleblowing