Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Išsamusis vertinimas

ECB kartu su nacionalinėmis priežiūros institucijomis atlieka tiesiogiai prižiūrimų bankų finansinės būklės patikrinimą – išsamųjį vertinimą. Tai padeda užtikrinti, kad bankai turėtų pakankamai kapitalo ir galėtų atlaikyti makroekonominius ir finansinius sukrėtimus.

Pagrindiniai išsamiojo vertinimo tikslai yra šie:

Užtikrinti skaidrumą Gerinti turimos informacijos apie bankų būklę kokybę
Ištaisyti trūkumus Nustatyti problemas ir imtis būtinų taisomųjų veiksmų
Stiprinti pasitikėjimą Patikinti visas suinteresuotąsias šalis, kad bankai iš esmės yra saugūs ir patikimi

Išsamusis vertinimas atliekamas taip:

  • Įprastais atvejais ECB atlieka visų bankų, kurie pastaruoju metu buvo arba netrukus bus priskirti prie svarbių bankų kategorijos (tai reiškia, kad juos tiesiogiai prižiūrės ECB), pirminį būklės patikrinimą. Šio pirminio būklės patikrinimo metu atliekama ir turto kokybės peržiūra (TKP), daugiausia dėmesio skiriant kredito rizikai, rinkos rizikai ir valdymo procesams. Be to, bankai įtraukiami į kitų tiesiogiai prižiūrimų bankų, kurių priežiūrinį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis reguliariai atlieka ECB Bankų priežiūros tarnyba, imtį. Turto kokybės peržiūra ir pirmasis naujų svarbių bankų testavimas nepalankiausiomis sąlygomis atliekami atskirai, todėl rezultatai taip pat skelbiami atskirai.
  • Ad hoc atvejais ECB gali atlikti išsamųjį vertinimą kartu su turto kokybės peržiūra ir testavimu nepalankiausiomis sąlygomis. Tokiais atvejais abiejų vertinimų ataskaitinė data yra ta pati ir jų rezultatai skelbiami tuo pačiu metu.

Turto kokybės peržiūra Turto kokybės peržiūra – 2-ojo etapo vadovas DUK, susiję su atnaujintu turto kokybės vertinimo vadovu Priežiūrinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

Rezultatai

Kiekvienas išsamusis vertinimas užbaigiamas paskelbus bankų lygmens duomenis.

Konkrečiai, į gautus vertinimo rezultatus atsižvelgiama priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) metu atliekant nuolatinį bankų rizikos, valdymo ir kapitalo bei likvidumo vertinimą.

Kai išsamusis vertinimas atliekamas pagal euro zonai nepriklausančios ES šalies, siekiančios glaudaus bendradarbiavimo su ECB, prašymą, tolesnių su gautais rezultatais susijusių veiksmų imasi tos šalies priežiūros institucijos.

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus