Sveobuhvatna procjena

ESB, zajedno s nacionalnim nadzornim tijelima, provodi provjere financijskog stanja banaka koje izravno nadzire. Tim sveobuhvatnim procjenama pomaže se bankama da imaju adekvatan kapital i da se mogu oduprijeti mogućim financijskim šokovima.

Sveobuhvatne procjene provode se redovito ili ad hoc:

  • Redovite procjene početne su provjere stanja banaka koje su nedavno svrstane u značajne (što znači da ESB preuzima izravni nadzor nad njima).
  • Ad hoc procjene provode se zbog iznimnih okolnosti.

Ciljevi

transparentnost unaprjeđenje kvalitete dostupnih informacija o stanju banaka
popravak utvrđivanje problema i provedba potrebnih korektivnih mjera
jačanje povjerenja uvjeravanje svih dionika da su banke u osnovi zdrave i pouzdane

Metodologija

Procjena se obično sastoji od dvaju glavnih stupova:

  • pregleda kvalitete imovine – koji se provodi radi unaprjeđenja transparentnosti u vezi s izloženostima banaka, uključujući adekvatnost vrednovanja imovine i kolaterala te povezanih rezervacija
  • testiranja otpornosti na stres – koje se provodi s ciljem ispitivanja otpornosti bilanci u bliskoj suradnji s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo (EBA).

Metodologija koja se primjenjuje opisana je u sljedećim dokumentima:

Asset Quality Review – Phase 2 Manual
EU-Wide Stress Test – Methodological Note

Rezultati

Svaka sveobuhvatna procjena završava agregatnom objavom ukupnog ishoda te podataka na razini pojedinačnih banaka.

Utvrđenim rizicima nadzorna se tijela bave svakodnevno. Rezultati se uključuju u kontinuiranu procjenu rizika banaka, njihovih pravila upravljanja te stanja kapitala i likvidnosti banaka u sklopu postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP).

2016.
2015.
2014.