Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Sveobuhvatne procjene

U suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima ESB provodi provjere financijskog stanja banaka koje izravno nadzire. Tim sveobuhvatnim procjenama pridonosi se adekvatnoj kapitaliziranosti banaka te njihovoj otpornosti na makroekonomske i financijske šokove.

Sveobuhvatne procjene provode se redovito ili ad hoc.

  • Redovite procjene: ESB periodično provodi početne provjere stanja banaka koje su nedavno svrstane u značajne ili će vjerojatno uskoro biti svrstane u značajne (što znači da ESB preuzima izravni nadzor nad njima).
  • Ad hoc procjene: ESB provodi ad hoc procjene (1) u iznimnim okolnostima i (2) kada država članica EU‑a izvan europodručja podnese zahtjev za uspostavu bliske suradnje između njezina nacionalnog nadzornog tijela i ESB‑a (tj. kada se želi priključiti jedinstvenom nadzornom mehanizmu).
Kriteriji za utvrđivanje značajnosti Popis nadziranih banaka

Ciljevi

osigurati transparentnost unaprjeđenjem kvalitete dostupnih informacija o stanju banaka
otkloniti slabosti utvrđivanjem problema i provedbom potrebnih korektivnih mjera
ojačati povjerenje uvjeravanjem svih dionika da su banke u osnovi zdrave i pouzdane

Metodologija

Procjena se obično sastoji od dvaju glavnih elemenata:

  • pregleda kvalitete imovine radi unaprjeđenja transparentnosti u vezi s izloženošću banaka, uključujući adekvatnost vrednovanja imovine i kolaterala te povezanih rezervacija
  • testiranja otpornosti na stres, kojim se ispituje otpornost bilanci banaka i koje se provodi u bliskoj suradnji s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo (EBA).

Metodologija koja se primjenjuje opisana je u sljedećim dokumentima:

Rezultati

Svaka sveobuhvatna procjena završava objavom ukupnog ishoda na agregatnoj razini te podataka na razini pojedinačnih banaka.

Objašnjenje predloška objave na temelju primjera iz sveobuhvatne procjene u 2014.

Nadzorna tijela bave se svim utvrđenim rizicima u svakodnevnom nadzoru banaka. Naime, rezultati procjene uzimaju se u obzir u kontinuiranoj procjeni rizika, upravljanja, kapitala i likvidnosti banaka u sklopu postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP).

Kada se sveobuhvatna procjena provodi na osnovu zahtjeva države članice EU-a izvan europodručja za blisku suradnju s ESB‑om, nacionalno nadzorno tijelo te države poduzima daljnje aktivnosti na temelju rezultata sveobuhvatne procjene.

Sve stranice u ovom odjeljku

Whistleblowing