Menu

Sveobuhvatne procjene

U suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima ESB provodi provjere financijskog stanja banaka koje izravno nadzire. Tim sveobuhvatnim procjenama pridonosi se adekvatnoj kapitaliziranosti banaka te njihovoj otpornosti na makroekonomske i financijske šokove.

Sveobuhvatne procjene provode se redovito ili ad hoc.

  • Redovite procjene: ESB periodično provodi početne provjere stanja banaka koje su nedavno svrstane u značajne ili će vjerojatno uskoro biti svrstane u značajne (što znači da ESB preuzima izravni nadzor nad njima).
  • Ad hoc procjene: ESB provodi ad hoc procjene (1) u iznimnim okolnostima i (2) kada država članica EU‑a izvan europodručja podnese zahtjev za uspostavu bliske suradnje između njezina nacionalnog nadzornog tijela i ESB‑a (tj. kada se želi priključiti jedinstvenom nadzornom mehanizmu).

Kriteriji za utvrđivanje značajnosti

Popis nadziranih banaka

Ciljevi

osigurati transparentnost unaprjeđenjem kvalitete dostupnih informacija o stanju banaka
otkloniti slabosti utvrđivanjem problema i provedbom potrebnih korektivnih mjera
ojačati povjerenje uvjeravanjem svih dionika da su banke u osnovi zdrave i pouzdane

Metodologija

Procjena se obično sastoji od dvaju glavnih elemenata:

  • pregleda kvalitete imovine radi unaprjeđenja transparentnosti u vezi s izloženošću banaka, uključujući adekvatnost vrednovanja imovine i kolaterala te povezanih rezervacija
  • testiranja otpornosti na stres, kojim se ispituje otpornost bilanci banaka i koje se provodi u bliskoj suradnji s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo (EBA).

Metodologija koja se primjenjuje opisana je u sljedećim dokumentima:

Rezultati

Svaka sveobuhvatna procjena završava objavom ukupnog ishoda na agregatnoj razini te podataka na razini pojedinačnih banaka.

Objašnjenje predloška objave na temelju primjera iz sveobuhvatne procjene u 2014.

Nadzorna tijela bave se svim utvrđenim rizicima u svakodnevnom nadzoru banaka. Naime, rezultati procjene uzimaju se u obzir u kontinuiranoj procjeni rizika, upravljanja, kapitala i likvidnosti banaka u sklopu postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP).

Kada se sveobuhvatna procjena provodi na osnovu zahtjeva države članice EU-a izvan europodručja za blisku suradnju s ESB‑om, nacionalno nadzorno tijelo te države poduzima daljnje aktivnosti na temelju rezultata sveobuhvatne procjene.

9.7.2021
ECB concludes comprehensive assessment of two Italian banks, and one Estonian and one Lithuanian bank
5. lipnja 2020.
ESB završio sveobuhvatnu procjenu društava kćeri banaka UBS i Bank of America
5. lipnja 2020.
ESB završio sveobuhvatnu procjenu pet hrvatskih banaka
26. srpnja 2019.
Procjena šest bugarskih banaka u 2019.
18. srpnja 2019.
Procjena banke Nordea u 2019.
4. studenoga 2016.
Procjena četiriju banaka u europodručju u 2016.
14. studenoga 2015.
Procjena devet banaka u europodručju u 2015.
31. listopada 2015.
Procjena četiriju grčkih banaka u 2015.
26. listopada 2014.
Procjena 130 banaka u europodručju u 2014.