Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Sveobuhvatne procjene

U suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima ESB provodi provjere financijskog stanja banaka koje izravno nadzire. Te se provjere nazivaju sveobuhvatnim procjenama. Provode se u cilju adekvatne kapitaliziranosti banaka te njihove otpornosti na makroekonomske i financijske šokove.

Glavni su ciljevi sveobuhvatnih procjena:

postići transparentnost unapređenjem kvalitete dostupnih informacija o stanju banaka
otkloniti slabosti utvrđivanjem problema i provedbom potrebnih korektivnih mjera
ojačati povjerenje uvjeravanjem svih dionika da su banke u osnovi zdrave i pouzdane

Sveobuhvatne procjene provode se na sljedeći način:

  • U pravilu ESB provodi početne provjere stanja banaka koje su nedavno svrstane u značajne ili će vjerojatno uskoro biti svrstane u značajne, što znači da ESB preuzima izravni nadzor nad njima. U sklopu tih početnih provjera stanja banaka provodi se pregled kvalitete imovine usmjeren na kreditni rizik, tržišni rizik i postupke upravljanja. Osim toga, te se banke uvrštavaju u uzorak izravno nadziranih banaka za potrebe redovitih nadzornih testiranja otpornosti na stres koje provodi nadzor banaka ESB‑a. Pregled kvalitete imovine i prvo testiranje otpornosti na stres novouvrštenih značajnih banaka provode se odvojeno, tako da se i njihovi rezultati objavljuju odvojeno.
  • ESB provodi i ad hoc sveobuhvatne procjene, koje obuhvaćaju pregled kvalitete imovine i testiranje otpornosti na stres. U tim slučajevima oba postupka imaju jednak referentni datum i njihovi rezultati objavljuju se istodobno.

Pregledi kvalitete imovine Pregled kvalitete imovine: priručnik za drugu fazu Česta pitanja o izmijenjenom priručniku o pregledu kvalitete imovine Nadzorno testiranje otpornosti na stres

Rezultati

Svaka sveobuhvatna procjena završava objavom podataka na razini banke.

Rezultati procjene uzimaju se u obzir u kontinuiranoj procjeni rizika, upravljanja, kapitala i likvidnosti banaka u sklopu postupka nadzorne provjere i ocjene.

Kada se sveobuhvatna procjena provodi na temelju zahtjeva države članice EU‑a izvan europodručja za blisku suradnju s ESB‑om, daljnje aktivnosti povezane s nalazima poduzima nacionalno nadzorno tijelo te države.

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje