Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Celovita ocena

ECB v bankah, ki jih neposredno nadzira, v sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki izvaja »finančni zdravstveni pregled«. Ta pregled se imenuje celovita ocena. Prispeva k temu, da so banke ustrezno kapitalizirane in vzdržijo makroekonomske in finančne šoke.

Glavni cilji celovite ocene so:

Zagotoviti transparentnost Povečati kakovost razpoložljivih informacij o stanju bank
Odpraviti pomanjkljivosti Odkriti probleme in izvesti potrebne korektivne ukrepe
Krepiti zaupanje Vsem deležnikom zagotoviti, da so banke v osnovi zdrave in vredne zaupanja

Celovita ocena se izvaja na naslednji način:

  • ECB običajno izvede začetni zdravstveni pregled vseh bank, ki so bile nedavno razvrščene ali bodo verjetno razvrščene med pomembne (kar pomeni, da jih bo neposredno nadzirala ECB). Začetni zdravstveni pregled vključuje pregled kakovosti sredstev, kjer je poudarek na kreditnem tveganju, tržnem tveganju in upravljavskih procesih. Banke so vključene tudi v vzorec, ki zajema druge neposredno nadzorovane banke, kadar ECB v okviru bančnega nadzora izvaja redne nadzorniške stresne teste. Pregled kakovosti sredstev in prvi stresni test se v novo razvrščenih pomembnih bankah izvajata ločeno in se zato tudi objavita ločeno.
  • V ad hoc primerih lahko ECB celovito oceno izvede tako s pregledom kakovosti sredstev kot tudi s stresnim testom. V takih primerih imata obe vaji isti referenčni datum, rezultati pa se objavijo istočasno.

Pregled kakovosti sredstev Priročnik o drugi fazi v pregledu kakovosti sredstev Pogosta vprašanja o revidiranem priročniku o pregledu kakovosti sredstev Nadzorniški stresni testi

Rezultati

Vsaka celovita ocena se zaključi z razkritjem podatkov po posameznih bankah.

Rezultati ocene se denimo upoštevajo pri tekočem ocenjevanju tveganj, upravljavskih procesov, kapitala in likvidnosti v bankah v okviru procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP).

Kadar se celovita ocena izvaja na pobudo države EU zunaj euroobmočja, ki želi vzpostaviti tesnejše sodelovanje z ECB, nacionalni nadzornik omenjene države na podlagi ugotovitev ustrezno ukrepa.

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo