Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Celovita ocena

ECB v sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki izvaja »finančni zdravstveni pregled« v bankah, ki jih neposredno nadzira. Takšna celovita ocena prispeva k temu, da so banke ustrezno kapitalizirane in lahko vzdržijo makroekonomske in finančne šoke.

Celovita ocena se izvaja bodisi redno bodisi priložnostno:

  • redno: ECB v rednih razmikih izvaja začetni zdravstveni pregled vseh bank, ki so bile nedavno razvrščene ali bodo verjetno kmalu razvrščene med pomembne (kar pomeni, da jih bo odslej neposredno nadzirala ECB);
  • priložnostno: ECB oceno izvede tudi takrat, (i) ko se odziva na izjemne okoliščine in (ii) ko želi država EU zunaj euroobmočja vzpostaviti tesno sodelovanje med svojim nacionalnim nadzornikom in ECB (se pravi, ko se želi pridružiti enotnemu mehanizmu nadzora).
Merila pomembnosti Seznam nadzorovanih bank

Cilji

Zagotoviti transparentnost Povečati kakovost razpoložljivih informacij o stanju bank
Odpraviti pomanjkljivosti Odkriti probleme in izvesti potrebne korektivne ukrepe
Krepiti zaupanje Vsem deležnikom zagotoviti, da so banke v osnovi zdrave in vredne zaupanja

Metodologija

Celovito oceno navadno sestavljata dva glavna stebra:

  • pregled kakovosti sredstev – njegov namen je povečati transparentnost glede bančnih izpostavljenosti, denimo glede ustreznosti vrednotenja sredstev in zastavljenega premoženja ter s tem povezanih rezervacij;
  • stresni test, izveden v tesnem sodelovanju z Evropskim bančnim organom (EBA) – z njim se preveri odpornost bančnih bilanc.

Metodologija, ki se uporablja, je določena v naslednjih dveh dokumentih:

Rezultati

Vsaka celovita ocena se zaključi z razkritjem skupnih rezultatov na agregatni ravni ter z razkritjem podatkov na ravni posameznih bank.

Pojasnila o predlogi za razkritje (na podlagi primera iz celovite ocene v letu 2014)

Nadzorniki vsa ugotovljena tveganja obravnavajo med vsakodnevnim nadzorom bank. Tako se rezultati upoštevajo pri tekočem ocenjevanju tveganj, sistema upravljanja, kapitala in likvidnosti v bankah v okviru procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP).

Kadar se celovita ocena izvaja na pobudo države članice EU zunaj euroobmočja, ki želi vzpostaviti tesno sodelovanje z ECB, nacionalni nadzornik omenjene države ustrezno ukrepa na podlagi ugotovitev.

Vse strani v tem razdelku

Whistleblowing