Celovita ocena

ECB skupaj z nacionalnimi nadzorniki izvaja celovite ocene bank pod njenim neposrednim nadzorom. Ti »finančni zdravstveni pregledi« prispevajo k temu, da so banke ustrezno kapitalizirane in lahko vzdržijo morebitne finančne šoke.

Ocene se izvajajo bodisi v rednih razmikih ali priložnostno:

  • redne ocene: začetni zdravstveni pregled bank, ki so bile nedavno razvrščene med pomembne (kar pomeni, da jih bo odslej neposredno nadzirala ECB);
  • priložnostne ocene: pregledi, ki so potrebni zaradi posebnih okoliščin.

Cilji

Preglednost povečati kakovost razpoložljivih informacij o stanju bank
Popravilo odkriti pomanjkljivosti in jih odpraviti
Krepitev zaupanja vsem deležnikom zagotoviti, da so banke v osnovi zdrave in vredne zaupanja

Metodologija

Celovito oceno navadno sestavljata dva glavna stebra:

  • pregled kakovosti sredstev – njegov namen je povečati preglednost bančnih izpostavljenosti ter preveriti ustreznost vrednotenja sredstev in zavarovanj ter s tem povezanih rezervacij;
  • stresni test – z njim se preveri odpornost bilance stanja bank, izvaja pa se v tesnem sodelovanju z Evropskim bančnim organom (EBA).

Metodologija, ki se uporablja, je določena v naslednjih dveh dokumentih:

Asset Quality Review – Phase 2 Manual
EU-Wide Stress Test – Methodological Note

Rezultati

Vsaka celovita ocena se zaključi z razkritjem skupnih rezultatov na agregatni ravni ter z razkritjem podatkov na ravni posameznih bank.

Ugotovljena tveganja nadzorniki obravnavajo kot del svojega vsakodnevnega dela. Rezultati se v okviru procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) upoštevajo pri tekočem ocenjevanju tveganj bank, njihovega sistema upravljanja ter njihove kapitalske in likvidnostne situacije.

2016
2015
2014