Átfogó értékelés

Az EKB a nemzeti felügyeletekkel együttműködve méri fel a közvetlen felügyelete alá tartozó bankok pénzügyi állapotát. Ezzel az átfogó értékeléssel is biztosítjuk, hogy a bankok megfelelően el legyenek látva tőkével, és ellen tudjanak állni az esetleges pénzügyi megrázkódtatásoknak.

Az értékeléseket rendszeres vagy eseti formában végezzük:

  • rendszeres értékelés: induló állapotfelmérés azoknál a bankoknál, amelyeket nemrégen soroltak át jelentős bankká (azaz a jövőben közvetlenül az EKB felügyeli őket)
  • eseti értékelés: kivételes körülmények miatt lehet rá szükség

Célok

Átláthatóság a bankok állapotáról rendelkezésre álló információk minőségének javítása
Rendbetétel a problémák feltárása és a szükséges korrekciós lépések megtétele
Bizalomépítés az érdekeltek biztosítása a bankok alapvető szilárdságáról és megbízhatóságáról

Módszertan

Az értékelés általában két fő pillérre támaszkodik:

  • eszközminőség-vizsgálat – amelynek célja a banki kockázati pozíciók átláthatóságának javítása, ideértve a megfelelő eszköz- és fedezetértékelést és a kapcsolódó céltartalékokat
  • stresszteszt – amelyet az Európai Bankhatósággal (EBH) szoros együttműködésben bonyolítunk le azzal a céllal, hogy a banki mérlegek alkalmazkodóképességét teszteljük

Az alkalmazott módszertant az alábbi dokumentumokban írjuk le:

Eszközminőség-vizsgálat – a 2. szakaszról szóló kézikönyv
EU-szintű stresszteszt – módszertani jegyzet

Eredmények

Minden átfogó értékelés végén közzétesszük az összesített eredményeket és a banki szintű adatokat.

Az azonosított kockázatok kezelése a felügyelet napi munkájának része. Az eredményeket figyelembe vesszük a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési folyamat (SREP) keretében különösen a bankok kockázatainak, irányítási rendszerének, valamint tőke- és likviditási helyzetének folyamatos értékelésénél.

2016
2015
2014