Menu

Átfogó értékelések

Az EKB a nemzeti felügyeletekkel együttműködésben méri fel a közvetlen felügyelete alá tartozó bankok pénzügyi állapotát. Ezzel az átfogó értékeléssel is biztosítjuk, hogy a bankok megfelelő tőkével rendelkezzenek, és ellen tudjanak állni a makrogazdasági és pénzügyi megrázkódtatásoknak.

Az értékelés lehet rendszeres vagy eseti jellegű:

  • Rendszeres: Az EKB szabályos időközönként felméri azoknak a bankoknak a pénzügyi állapotát, amelyeket a közelmúltban minősítettek jelentőssé, vagy amelyeket hamarosan átminősítenek (ami azzal jár, hogy az EKB közvetlen felügyelete alá kerülnek).
  • Eseti: Az EKB ezenkívül értékeli a bankokat (i) rendkívüli körülményekre válaszul, vagy (ii) amikor egy euroövezeten kívüli EU-ország kéri a nemzeti felügyelete és az EKB szoros együttműködését (azaz amikor csatlakozni kíván az egységes felügyeleti mechanizmushoz).

A jelentőségi besorolás kritériumai

A felügyelt bankok jegyzéke

Célok

Az átláthatóság biztosítása a bankok állapotáról rendelkezésre álló információk minőségének javítása
A kudarcok orvoslása a problémák feltárása és a szükséges korrekciós lépések megtétele
A bizalom kiépítése az érdekeltek biztosítása a bankok alapvető szilárdságáról és megbízhatóságáról

Módszertan

Az értékelés általában az alábbi két pilléren nyugszik:

  • eszközminőség-vizsgálat – amelynek célja a banki kockázati kitettségek átláthatóbbá tétele, ideértve a megfelelő eszköz- és fedezetértékelést és a kapcsolódó céltartalékokat;
  • stresszteszt – amelyet az Európai Bankhatósággal (EBH) szorosan együttműködve bonyolítunk le azzal a céllal, hogy megvizsgáljuk a banki mérlegek rugalmasságát.

Az alkalmazott módszertant az alábbi dokumentumokban írjuk le:

Eredmények

Minden átfogó értékelés az összes eredménynek és adatnak az aggregált szintű, valamint banki szintű közzétételével zárul.

A közzétételi tábla ismertetése (a 2014. évi átfogó értékelésből vett példa alapján)

A felügyelők az azonosított kockázatokkal a napi szintű felügyeleti munka során foglalkoznak. Az eredményeket pedig a banki kockázatok, irányítás, valamint tőke- és likviditási helyzet folyamatos értékelésénél veszik figyelembe a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési folyamat (SREP) részeként.

Ahol arról van szó, hogy az átfogó értékelés egy olyan euroövezeten kívüli EU-ország kérésére zajlik, amely szorosan együtt kíván működni az EKB-val, az adott ország nemzeti felügyelete hozza meg az eredményeken alapuló intézkedéseket.

9.7.2021
ECB concludes comprehensive assessment of two Italian banks, and one Estonian and one Lithuanian bank
2020.6.5.
Az EKB elvégezte a UBS és a Bank of America leányvállalatainak átfogó értékelését
2020.6.5.
Az EKB elvégezte öt horvát bank átfogó értékelését
2019.7.26.
Hat bolgár bank értékelése 2019-ben
2019.7.18.
A Nordea értékelése 2019-ben
2016.11.4.
Négy euroövezeti bank értékelése 2016-ban
2015.11.14.
Kilenc euroövezeti bank értékelése 2015-ben
2015.10.31.
Négy görög bank értékelése 2015-ben
2014.10.26.
130 euroövezeti bank értékelése 2014-ben