Menu

Põhjalik hindamine

Koostöös riiklike järelevalveasutustega kontrollib EKP enda otsese järelevalve alla kuuluvate pankade finantsolukorda. Need põhjalikud hindamised aitavad tagada, et pangad on piisavalt kapitaliseeritud ning suudavad vastu seista makromajanduslikele ja finantsšokkidele.

Põhjalikke hindamisi tehakse korrapäraselt või vastavalt vajadusele.

  • Korrapärane hindamine: EKP teeb korrapäraselt esialgset kontrolli hiljuti oluliseks liigitatud või tõenäoliselt peatselt oluliseks liigitatavate pankade (kes kuuluvad edaspidi EKP otsese järelevalve alla) üle;
  • Sihipärane hindamine: EKP teeb ühtlasi hindamisi i) erandlike asjaolude korral ja juhul, kui ii) euroalaväline ELi riik taotleb tiheda koostöö sisseseadmist EKP ja riigi järelevalveasutuse vahel (st soovib ühineda ühtse järelevalvemehhanismiga).

Olulisuse kriteeriumid

Järelevalve alla kuuluvate pankade nimekiri

Eesmärgid

Tagada läbipaistvus Parandada pankade seisukorda kajastava kättesaadava teabe kvaliteeti
Korrigeerida puudujääke Määrata kindlaks probleemid ja võtta vajalikke parandusmeetmeid
Suurendada usaldust Veenda kõiki sidusrühmi selles, et pangad on põhimõtteliselt kindlad ja usaldusväärsed

Metoodika

Hindamine hõlmab tavaliselt kahte põhisammast:

  • Varade kvaliteedi hindamine – et suurendada läbipaistvust seoses pankade nõuetega ning hinnata varade ja tagatiste ning seonduvate eraldiste piisavust;
  • Stressitest – et kontrollida pankade bilansi vastupanuvõimet stressiolukordades. Stressitest viiakse läbi tihedas koostöös Euroopa Pangandusjärelevalvega (EBA).

Metoodika on sätestatud järgmistes dokumentides:

Tulemused

Põhjaliku hindamise lõpus avaldatakse nii koondtulemused kui ka andmed pankade tasandil.

Avalikustamisvormi selgitus (2014. aasta põhjaliku hindamise näite põhjal)

Järelevalveasutused käsitlevad kõiki tuvastatud riske pankade igapäevase järelevalve käigus. Eelkõige võetakse tulemusi arvesse pankade riskide, juhtimise ning kapitali ja likviidsuse pideval hindamisel järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) raames.

Kui hindamine on tingitud euroalavälise ELi riigi taotlusest alustada tihedat koostööd EKPga, tegeleb hindamise tulemustega asjaomase riigi järelevalveasutus.

9.7.2021
EKP viib lõpule põhjaliku hindamise kahe Itaalia, ühe Eesti ja ühe Leedu panga kohta
5.6.2020
EKP viib lõpule UBSi ja Bank of America põhjaliku hindamise
5.6.2020
EKP viib lõpule viie Horvaatia panga põhjaliku hindamise
26.7.2019
Kuue Bulgaaria panga hindamine 2019. aastal
18.7.2019
Nordea hindamine 2019. aastal
4.11.2016
Euroala pankade hindamine 2016. aastal
14.11.2015
Üheksa euroala panga hindamine 2015. aastal
31.10.2015
Nelja Kreeka panga hindamine 2015. aastal
26.10.2014
130 euroala panga hindamine 2014. aastal