Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Komplexné hodnotenie

V spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu ECB uskutočňuje kontroly finančného stavu bánk, nad ktorými vykonáva priamy dohľad. Tieto kontroly sa označujú ako komplexné hodnotenie. Pomáhajú zaistiť adekvátne kapitálové vybavenie bánk a ich schopnosť odolávať prípadným makroekonomickým a finančným šokom.

Hlavné ciele komplexného hodnotenia:

Zabezpečiť transparentnosť Zvýšiť kvalitu dostupných informácií o stave bánk
Napraviť nedostatky Zistiť problémy a zaviesť nevyhnutné nápravné opatrenia
Budovať dôveru Ubezpečiť všetky zainteresované strany o celkovej stabilite a dôveryhodnosti bánk

Postup komplexného hodnotenia:

  • V bežných prípadoch ECB vykonáva počiatočnú previerku stavu všetkých bánk, ktoré nedávno boli, resp. pravdepodobne čoskoro budú zaradené medzi významné (t. j. budú pod priamym dohľadom ECB). Tieto počiatočné previerky zahŕňajú hodnotenie kvality aktív zamerané na kreditné riziko, trhové riziko a procesy riadenia. Banky sú okrem toho zahrnuté do vzorky ďalších priamo dohliadaných bánk na účely pravidelných záťažových testov bankového dohľadu ECB. Hodnotenie kvality aktív a prvý záťažový test nových významných bánk sa vykonávajú oddelene, a preto sa zverejňujú osobitne.
  • V mimoriadnych prípadoch môže ECB vykonať komplexné hodnotenie, ktoré zahŕňa hodnotenie kvality aktív i záťažový test. V takom prípade majú obidve hodnotenia rovnaký referenčný dátum a ich výsledky sa zverejňujú v rovnakom čase.

Hodnotenie kvality aktív Hodnotenie kvality aktív – príručka k 2. fáze Odpovede na najčastejšie otázky k revidovanej príručke hodnotenia kvality aktív Záťažové testy orgánov dohľadu

Výsledky

Na záver každého komplexného hodnotenia sa zverejňujú údaje na úrovni jednotlivých bánk.

Výsledky hodnotenia kvality aktív sa predovšetkým premietajú do priebežného hodnotenia rizík, riadenia, kapitálu a likvidity bánk v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

Ak sa komplexné hodnotenie vykonáva na žiadosť krajiny EÚ nepatriacej do eurozóny, ktorá má záujem o nadviazanie úzkej spolupráce s ECB, zodpovednosť za následné kroky nesie vnútroštátny orgán dohľadu príslušnej krajiny.

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)