Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Gwida tal-Pilastru 2 (P2G)

Il-Gwida tal-Pilastru 2 hija rakkomandazzjoni speċifika għall-bank li tindika l-livell ta’ kapital li l-BĊE jistenna li l-banek iżommu flimkien mar-rekwiżiti kapitali vinkolanti tagħhom. Iservi bħala buffer biex il-banek jifilħu għall-istress.

Il-P2G jiġi determinat bħala parti mill-Proċess Superviżorju ta’ Rieżami u Evalwazzjoni (SREP). Kuntrarjament għar-Rekwiżit tal-Pilastru 2, il-Gwida Pilastgru 2 mhix vinkolanti legalment.

Is-superviżuri kif jistabbilixxu l-P2G għal banek individwali?

Mill-2021, is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE tuża approċċ ta’ kategorizzazzjoni f’żewġ stadji biex tiddetermina l-livelli P2G individwali tal-banek. Din il-metodoloġija l-ġdida hija bbażata fuq liġi ġdida tal-UE (id-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti tal-Kapital - CRD) u kontribut mill-Awtorità Bankarja Ewropea. Dan jiżgura kundizzjonijiet indaqs, itejjeb il-konsistenza u jirrifletti l-ispeċifiċitajiet ta’ kull bank meta jistabbilixxi l-livell P2G, filwaqt li jibqa' sempliċi fid-disinn tiegħu.

Il-bażi għad-determinazzjoni tal-livelli P2G tal-banek hija kif il-banek jaħdmu fit-testijiet regolari tal-istress madwar l-UE kollha, li jeżaminaw l-impatt li xokk ekonomiku jkollu fuq il-proporzjonijiet tal-kapital tal-banek (jiġifieri l-livell ta’ kapital relattiv għall-assi tagħhom ippeżati għar-riskju).

Is-superviżuri tagħna jsegwu metodoloġija f’żewġ stadji:

  1. Fl-ewwel pass, is-superviżuri jqiegħdu l-banek f’wieħed minn erba’ kategoriji skont it-tnaqqis tal-proporzjonijiet tal-kapital tagħhom fit-test tal-istress. Kull kategorija għandha firxa korrispondenti ta’ P2G, li tikkoinċidi ma’ kategoriji ġirien biex jiġu evitati effetti pożittivi jew negattivi sproporzjonati.
  2. Fit-tieni pass, is-superviżuri stabbilixxew il-P2G finali għal kull bank fil-medda tal-kategorija, jew eċċezzjonalment lil hinn minn dik il-medda, inkunsiderazzjoni tas-sitwazzjonijiet individwali tal-banek, bħall-profili tar-riskju tagħhom u s-sena li fiha l-proporzjon tal-kapital tagħhom laħaq l-aktar livell baxx tiegħu waqt it-test tal-istress. Dan jiżgura li l-proċess jibqa’ speċifiku għall-bank u jagħti wkoll P2G raġonevoli għal banek bi tnaqqis tal-proporzjon tal-kapital għoli ħafna.

Kategoriji fil-meded P2G (2021)

*P2G massimu fl-2021 hija mistennija 4.5%

Sors: Superviżjoni Bankarja tal-BĊE

L-approċċ ta' kategorizzazzjoni jistabbilixxi rabta ċara bejn il-livelli tal-P2G u r-riżultati tat-test tal-istress. Madankollu, il-P2G mhuwiex ugwali għat-tnaqqis fil-proporzjonijiet tal-kapital tal-banek, kif muri fil-graff hawn fuq. Dan ifisser, pereżempju, li bank bi tnaqqis ta’ 8 punti perċentwali fil-proporzjon tal-kapital tiegħu jitpoġġa fit-tielet kategorija u għalhekk x'aktarx ikollu P2G ta' mhux aktar minn 2.75%. Il-metodoloġija l-ġdida tneħħi wkoll l-limiti li kienet applikata għall-P2G fiċ-ċikli tal-passat SREP.

Ir-reviżjoni tal-metodoloġija ma taffettwax l-impenn tal-BĊE li jippermetti lill-banek joperaw taħt il-P2G u r-rekwiżit tal-buffer kombinat sa mill-inqas tmiem l-2022. Il-BĊE għandu l-intenzjoni li jagħti lill-banek biżżejjed żmien biex jimlew il-kapital tagħhom jekk jiżdiedu l-livelli tal-P2G. Il-BĊE ta din il-miżura ta’ ħelsien mill-kapital fl-2020 biex il-banek ikunu jistgħu jassorbu t-telf u jsostnu l-ekonomija billi jipprovdu kreditu lill-unitajiet domestiċi, negozji żgħar u korporazzjonijiet.

Għal banek li ma kinux parti mit-test tal-istress tal-2021, is-superviżuri tal-BĊE jiddeterminaw il-P2G abbażi ta’ valutazzjoni li tħares ’il quddiem tar-reżiljenza tal-bank u l-impatt potenzjali ta’ xenarji negattivi fuq is-solvenza tal-bank.