Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Preporuka u sklopu drugog stupa

Preporukom u sklopu drugog stupa pojedinačnim se bankama preporučuje razina kapitala koju ESB očekuje da održavaju povrh obvezujućih kapitalnih zahtjeva kako bi apsorbirale moguće gubitke koji proizlaze iz nepovoljnih scenarija.

Preporuka u sklopu drugog stupa utvrđuje se u sklopu postupka nadzorne provjere i ocjene. Za razliku od zahtjeva u sklopu drugog stupa, nije zakonski obvezujuća. Osim toga, ne obuhvaća rizik prekomjerne financijske poluge, koji je obuhvaćen preporukom u sklopu drugog stupa koja se odnosi na omjer financijske poluge.

Kako nadzorna tijela utvrđuju preporuku u sklopu drugog stupa za pojedinačne banke?

Razina preporuke u sklopu drugog stupa temelji se na rezultatima koje je banka postigla u redovitom testiranju otpornosti na stres na razini EU‑a, kojim se ispituje učinak gospodarskog šoka na stopu kapitala banke, tj. razinu kapitala banke u odnosu na njezinu imovinu ponderiranu rizikom.

Za utvrđivanje preporuke u sklopu drugog stupa za pojedinačne banke nadzor banaka ESB‑a od 2021. primjenjuje pristup razvrstavanja u razrede u dvama koracima. Tim jednostavno osmišljenim pristupom omogućuju se jednaki uvjeti, povećava dosljednost i uzimaju u obzir okolnosti pojedinačne banke.

Prvi korak

U prvom koraku nadzorna tijela razvrstavaju banke u jedan od četiriju razreda prema smanjenju njihove stope kapitala u testiranju otpornosti na stres. Svaki razred obuhvaća odgovarajući raspon preporuke u sklopu drugog stupa koji se preklapa s rasponom prethodnog i sljedećeg razreda kako bi se izbjegli učinci litice.

Drugi korak

U drugom koraku nadzorna tijela utvrđuju preporuku u sklopu drugog stupa za svaku banku u rasponu razreda ili, u iznimnim slučajevima, izvan tog raspona uzimajući u obzir okolnosti pojedinačne banke, na primjer njezin profil rizičnosti i godinu u kojoj je njezina stopa kapitala bila na najnižoj razini tijekom testiranja otpornosti na stres. Na taj način postupak je i dalje prilagođen svakoj pojedinačnoj banci i istodobno banke s vrlo velikim smanjenjem stope kapitala dobivaju razumnu preporuku u sklopu drugog stupa.

Rasponi preporuke u sklopu drugog stupa u svakom razredu (2023.)

* Nije određena gornja granica za preporuku u sklopu drugog stupa.

Izvor: nadzor banaka ESB‑a

Pristupom razvrstavanja u razrede uspostavlja se jasna veza između razine preporuke u sklopu drugog stupa i rezultata testiranja otpornosti na stres. Međutim, kao što se vidi iz grafičkog prikaza, preporuka u sklopu drugog stupa nije jednaka smanjenju stope kapitala banke. Na primjer, banka čija se stopa kapitala smanji za 8 postotnih bodova razvrstat će se u treći razred, što znači da njezina preporuka u sklopu drugog stupa vjerojatno neće iznositi više od 2,75 %.

Razredi i odgovarajući rasponi preporuke u sklopu drugog stupa nisu se promijenili od 2021.

Za banke koje ne sudjeluju u testiranju otpornosti na stres nadzorna tijela utvrđuju preporuku u sklopu drugog stupa na temelju prospektivne procjene otpornosti banke i mogućeg učinka nepovoljnih scenarija na solventnost banke.

Prijava povreda, tzv. zviždanje