Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Uputa u sklopu drugog stupa

Uputa u sklopu drugog stupa je preporuka za svaku pojedinačnu banku o razini kapitala koju ESB očekuje da banke održavaju uz obvezujuće kapitalne zahtjeve, a koja ima ulogu zaštitnog sloja kako bi banke bile otpornije na stres.

Uputa u sklopu drugog stupa utvrđuje se u sklopu postupka nadzorne provjere i ocjene (engl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Za razliku od zahtjeva u sklopu drugog stupa, uputa u sklopu drugog stupa nije pravno obvezujuće.

Kako nadzorna tijela utvrđuju uputu u sklopu drugog stupa za pojedinačne banke?

Od 2021. nadzor banaka ESB‑a primjenjuje pristup razvrstavanja u razrede u dvama koracima kako bi odredio razine upute u sklopu drugog stupa pojedinačnih banaka. Nova metodologija temelji se na novom zakonodavstvu EU‑a (peta direktiva o kapitalnim zahtjevima CRD) i doprinosu Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo. Metodologija, iako je jednostavna, osigurava jednaka pravila igre za sve, poboljšava usklađenost i odražava specifičnosti svake banke pri utvrđivanju razine upute u sklopu drugog stupa.

Osnova za utvrđivanje razina upute u sklopu drugog stupa za banke jesu rezultati redovitih testiranja otpornosti na stres u cijelom EU-u kojima se ispituje učinak koji bi ekonomski šok imao na stope kapitala banaka, tj. njihovu razinu kapitala u odnosu na njihovu imovinu ponderiranu rizikom.

Naša nadzorna tijela primjenjuju metodologiju koja se sastoji od dvaju koraka.

  1. U prvom koraku nadzorna tijela razvrstavaju banke u jedan od četiriju razreda prema smanjenju stopa kapitala u testiranju otpornosti na stres. Svakom razredu pridružen je odgovarajući raspon upute u sklopu drugog stupa koji se preklapa s rasponom prethodnog i sljedećeg razreda kako bi se izbjegli učinci litice.
  2. U drugom koraku nadzorna tijela utvrđuju konačnu uputu u sklopu drugog stupa za svaku banku u rasponu razreda, ili, u iznimnom slučaju, izvan tog raspona uzimajući u obzir okolnosti pojedinačnih banaka, kao što su profili rizičnosti i godina u kojoj je stopa kapitala bila na najnižoj razini tijekom testiranja otpornosti na stres. Tako se osigurava da se u postupku uzimaju u obzir okolnosti svake pojedinačne banke te da banke s vrlo velikim smanjenjem stope kapitala dobiju razumnu uputu u sklopu drugog stupa.

Razredi s rasponima upute u sklopu drugog stupa (2021.)

*Očekuje se da će u 2021. uputa u sklopu drugog stupa iznositi najviše 4,5 %

Izvor: nadzor banaka ESB‑a

Pristupom razvrstavanja u razrede utvrđuje se jasna povezanost između razina upute u sklopu drugog stupa i rezultata testiranja otpornosti na stres. Ipak, uputa u sklopu drugog stupa ne odgovara smanjenju stopa kapitala banaka kako je vidljivo iz gornjeg grafičkog prikaza. Na primjer, to znači da će banka sa smanjenjem stope kapitala od osam postotnih bodova biti razvrstana u treći razred i da će vjerojatno uputa u sklopu drugog stupa za nju iznositi najviše 2,75 %. Novom metodologijom uklanjaju se i pragovi koji su se primjenjivali na uputu u sklopu drugog stupa u prethodnim ciklusima postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP).

Revizija metodologije ne utječe na ESB‑ovu obvezu da dopusti bankama da posluju ispod razine upute u sklopu drugog stupa i zahtjeva za kombinirani zaštitni sloj barem do kraja 2022. ESB namjerava dati bankama dovoljno vremena da obnove kapital u slučaju podizanja razina upute u sklopu drugog stupa. ESB je u 2020. odobrio tu kapitalnu mjeru potpore kako bi banke mogle apsorbirati gubitke i poduprijeti gospodarstvo kreditiranjem kućanstava malih poduzeća i trgovačkih društava.

Za banke koje nisu sudjelovale u testiranju otpornosti na stres nadzorna tijela ESB‑a utvrđuju uputu u sklopu drugog stupa na temelju procjene otpornosti banke u budućnosti i mogućeg učinka nepovoljnih scenarija na solventnost banke.

Whistleblowing