Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kapitalski napotki iz drugega stebra

Kapitalski napotki iz drugega stebra so priporočilo vsaki posamezni banki, koliko kapitala naj po pričakovanjih ECB vzdržuje poleg kapitala, ki ga mora imeti, da bi izpolnjevala zavezujoče kapitalske zahteve. Namen napotkov je zagotoviti, da ima banka dovolj kapitala, da bi lahko pokrila izgube, ki bi jih imela po neugodnih scenarijih stresnega testa.

Napotki se določijo v okviru procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP). Za razliko od kapitalske zahteve iz drugega stebra niso pravno zavezujoči. Prav tako ne zajemajo tveganja prevelikega finančnega vzvoda, ki ga pokrivajo napotki iz drugega stebra za količnik finančnega vzvoda.

Kako nadzorniki določijo kapitalske napotke iz drugega stebra za vsako banko?

Višina individualnih kapitalskih napotkov iz drugega stebra je odvisna od tega, kako uspešno je banka prestala redni stresni test na ravni EU, ki proučuje vpliv gospodarskega šoka na kapitalski količnik bank (tj. na njihovo raven kapitala glede na tveganju prilagojeno aktivo).

Od leta 2021 bančni nadzor v ECB določa individualne kapitalske napotke v dveh korakih. Ta pristop zagotavlja enako obravnavo bank, izboljšuje konsistentnost in upošteva specifične okoliščine bank, hkrati pa ostaja preprost in lahko razumljiv.

Prvi korak

V prvem koraku nadzorniki razvrstijo banke v štiri skupine glede na to, za koliko se je v stresnem testu zmanjšal njihov kapitalski količnik. Vsaka skupina ima ustrezen razpon kapitalskih napotkov, ki se prekriva z razponom sosednjih skupin, da med skupinami ni preostrih prehodov.

Drugi korak

V drugem koraku nadzorniki določijo napotke za vsako banko v okviru razpona dane skupine ali izjemoma zunaj tega razpona, pri čemer upoštevajo individualne okoliščine vsake banke, kot sta njen profil tveganosti in leto v stresnem testu, v katerem je njen kapitalski količnik dosegel najnižjo točko. To omogoča, da upoštevajo posebnosti vsake banke, hkrati pa lahko tudi za tiste banke, katerim se kapitalski količnik močno zmanjša, določijo razumno raven kapitalskih napotkov.

Razpon kapitalskih napotkov iz drugega stebra po skupinah (2023)

* Kapitalski napotki iz drugega stebra navzgor niso omejeni.
Opomba: P2G pomeni napotke iz drugega stebra (Pillar 2 Guidance).

Vir: Bančni nadzor v ECB

Pristop z razvrščanjem v skupine vzpostavlja jasno povezavo med ravnjo kapitalskih napotkov iz drugega stebra in rezultatom stresnega testa. Vendar pa, kot je razvidno iz zgornje slike, napotki niso enaki upadu kapitalskega količnika posamezne banke v stresnem testu. Tako bo na primer banka, katere kapitalski količnik je v stresnem testu upadel za 8 odstotnih točk, uvrščena v tretjo skupino in zato njeni napotki verjetno ne bodo višji od 2,75%.

Skupine in pripadajoči razponi napotkov se od leta 2021 niso spremenili.

Za banke, ki niso vključene v stresni test, nadzorniki določijo napotke na podlagi v prihodnost usmerjene ocene, kako odporna je banka in kako bi neugodni scenariji lahko vplivali na njeno solventnost.

Žvižgaštvo