Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Pijler 2-aanbeveling

De Pijler 2-aanbeveling (Pillar 2 guidance – P2G) is een specifieke aanbeveling per bank waarmee de ECB haar verwachting uitspreekt voor het door banken naast hun bindende kapitaalvereisten aan te houden kapitaal. Die moet ervoor zorgen dat banken potentiële verliezen in verband met stressscenario’s kunnen opvangen.

De Pijler 2-aanbeveling wordt vastgesteld als onderdeel van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (supervisory review and evaluation process – SREP). In tegenstelling tot het Pijler 2-vereiste is deze aanbeveling niet juridisch bindend. Ook wordt het risico van buitensporige hefboomwerking niet door deze aanbeveling gedekt, maar door de Pijler 2-aanbeveling voor de hefboomratio.

Hoe bepalen de toezichthouders de Pijler 2-aanbeveling voor individuele banken?

Het niveau van de Pijler 2-aanbeveling voor elke bank wordt vastgesteld op basis van de uitkomsten van de reguliere EU-brede stresstests, waarin de impact van een economische schok op de kapitaalratio’s van banken (d.w.z. hun kapitaalniveau ten opzichte van hun risicogewogen activa) wordt onderzocht.

Sinds 2021 hanteert ECB-Bankentoezicht een tweestappenbenadering met verschillende categorieën om de Pijler 2-aanbeveling voor elke bank vast te stellen. Deze benadering zorgt voor een gelijk speelveld, verbetert de consistentie en houdt rekening met de specifieke omstandigheden van de banken, maar blijft eenvoudig in het ontwerp.

Stap 1

In stap 1 plaatsen de toezichthouders banken in een van de vier categorieën naargelang de afname van hun kapitaalratio in de stresstest. Elke categorie stemt overeen met een P2G-bandbreedte, die overlapt met aangrenzende categorieën om klifeffecten te voorkomen.

Stap 2

In stap 2 stellen de toezichthouders de Pijler 2-aanbeveling voor elke bank vast binnen de bandbreedte van de categorie, of in uitzonderlijke gevallen ook daarbuiten. Daarbij houden ze rekening met de individuele omstandigheden van banken, zoals hun risicoprofiel en het jaar waarin hun kapitaalratio het laagste punt bereikte tijdens de stresstest. Dat zorgt ervoor dat de procedure bankspecifiek blijft en ook een redelijke Pijler 2-aanbeveling oplevert voor banken waarvan het kapitaal zeer sterk afneemt.

Bandbreedte voor de Pijler 2-aanbeveling in elke categorie (2023)

* De maximale Pijler 2-aanbeveling is niet geplafonneerd.
Toelichting: P2G staat voor Pijler 2-aanbeveling.

Bron: ECB-Bankentoezicht

Door de benadering met categorieën wordt een duidelijk verband gelegd tussen het niveau van de Pijler 2-aanbeveling en de resultaten van de stresstest. Zoals uit de grafiek blijkt, is de Pijler 2-aanbeveling echter niet gelijk aan de afname van de kapitaalratio van een bank. Een bank waarvan de kapitaalratio met 8 procentpunt daalt komt bijvoorbeeld in de derde categorie terecht en krijgt daarmee waarschijnlijk een Pijler 2-aanbeveling van ten hoogste 2,75%.

De categorieën en de bijbehorende bandbreedtes voor de Pijler 2-aanbeveling zijn sinds 2021 niet gewijzigd.

Voor banken die geen deel uitmaken van de stresstest stellen de toezichthouders de Pijler 2-aanbeveling vast op basis van een toekomstgerichte beoordeling van de schokbestendigheid van de bank en de potentiële impact van ongunstige scenario’s op de solvabiliteit ervan.

Klokkenluiders