Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Zalecenie kapitałowe w ramach filaru II

Zalecenie kapitałowe w ramach filaru II (P2G, z ang. Pillar 2 Guidance) to narzut, jaki dany bank powinien według EBC utrzymać ponad obowiązkowe wymogi kapitałowe. Dla banków jest buforem na wypadek wystąpienia warunków skrajnych.

Wysokość narzutu P2G określa się w procesie przeglądu i oceny nadzorczej (SREP). To zalecenie – w przeciwieństwie do wymogu w ramach filaru II – nie jest prawnie wiążące.

Jak nadzorcy ustalają P2G dla poszczególnych banków?

W tym celu Nadzór Bankowy EBC stosuje – od 2021 – dwuetapową metodę klasyfikacji. Ta nowa metoda opiera się na niedawno wprowadzonych przepisach UE (dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych – CRD) oraz ustaleniach Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Zapewnia równe traktowanie, zwiększa spójność postępowania i uwzględnia specyfikę banków przy wyznaczaniu poziomu P2G, a jednocześnie zachowuje prostą konstrukcję.

Podstawą określenia P2G są wyniki banków w regularnych ogólnounijnych testach warunków skrajnych, które pokazują, jak wystąpienie szoku gospodarczego wpłynęłoby na współczynniki kapitałowe banków (tzn. poziom kapitału w stosunku do aktywów ważonych ryzykiem).

Narzut P2G ustala się w dwóch etapach:

  1. Etap pierwszy: nadzorcy zaliczają bank do jednej z czterech klas w zależności od poziomu uszczuplenia jego współczynnika kapitałowego w teście warunków skrajnych. Każda klasa ma odpowiedni przedział P2G, przy czym przedziały kolejnych klas częściowo się pokrywają, żeby zapobiec efektowi klifu.
  2. Etap drugi: nadzorcy określają ostateczne zalecenie P2G dla banku w przedziale danej klasy lub – w wyjątkowych okolicznościach – poza jej przedziałem, po uwzględnieniu sytuacji banku, w tym jego profilu ryzyka oraz roku, dla którego współczynnik kapitałowy w teście warunków skrajnych był najniższy. Dzięki takiemu podejściu uwzględnia się specyfikę banku i, w przypadku banków o bardzo dużym uszczupleniu kapitału, zapewnia odpowiedni narzut P2G.

Klasy P2G i ich przedziały (2021)

*Maksymalny poziom P2G w 2021 według przewidywań wyniesie 4,5%.

Źródło: Nadzór Bankowy EBC.

Dzięki tej metodzie klasyfikacji wprowadzono wyraźne powiązanie między P2G a wynikami testu warunków skrajnych. Jak pokazuje powyższy wykres, zalecenie P2G nie jest jednak równe wielkości uszczuplenia współczynnika kapitałowego. To oznacza na przykład, że bank, którego współczynnik kapitałowy obniżył się o 8 pkt proc., zostanie zaliczony do klasy trzeciej i jego narzut P2G nie powinien przekroczyć 2,75%. Nowa metoda nie obejmuje też limitów stosowanych do P2G w poprzednich cyklach SREP.

Zmiana metodyki nie ma wpływu na decyzję EBC, żeby zezwolić bankom na działanie z kapitałem poniżej poziomu wynikającego z zalecenia P2G i wymogu połączonego bufora co najmniej do końca 2022. Jeśli EBC podniesie P2G dla jakiegoś banku, da mu odpowiednio dużo czasu na uzupełnienie kapitału. Tę ulgę kapitałową wprowadził w 2020, żeby umożliwić bankom pokrycie strat i wesprzeć gospodarkę przez zapewnienie kredytów dla gospodarstw domowych oraz małych i dużych przedsiębiorstw.

W przypadku banków, które nie uczestniczyły w teście warunków skrajnych w 2021, nadzorcy EBC określają zalecenie kapitałowe w ramach filaru II na podstawie prognostycznej oceny odporności danego banku i potencjalnych skutków scenariuszy szokowych dla jego wypłacalności.