Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

A 2. pillér szerinti útmutatás (P2Ú)

A 2. pillér szerinti útmutatás arra nézvést tartalmaz bankspecifikus ajánlást, hogy az EKB a kötelező érvényű tőkekövetelményeken túl milyen tőkeszint fenntartását várja el a bankoktól. A stresszhelyzetek kezelését segítő pufferként szolgál a bankoknak.

A P2Ú-t a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) keretében határozzuk meg. A 2. pillér szerinti tőkekövetelménnyel ellentétben a 2. pillér szerinti útmutatás jogilag nem kötelező érvényű.

Hogyan állapítják meg a felügyelők az egyes bankok P2Ú-ját?

Az EKB bankfelügyelete 2021-től kétlépcsős kategorizálási módszerrel határozza meg a bankok egyedi P2Ú-szintjét. Az új módszertan egy új uniós jogszabályon (a tőkekövetelményekről szóló irányelven – CRD) és az Európai Bankhatóság észrevételein alapul. Egyenlő feltételeket biztosít, fokozza az egységességet és tükrözi valamennyi bank sajátosságait a P2Ú meghatározása során, anélkül hogy veszítene egyszerűségéből.

A P2Ú-szintek meghatározásának alapja az, hogy a bankok hogyan teljesítenek a rendszeres uniós szintű stresszteszteken, amelyek egy esetleges gazdasági sokknak a bankok tőkemegfelelési mutatójára (azaz a kockázattal súlyozott eszközállományuk tőkearányos szintjére) kifejtett hatását vizsgálják.

Felügyeleti munkatársaink kétlépcsős módszerrel dolgoznak:

  1. Első lépésben a bankokat négy kategóriába sorolják az alapján, hogy a stresszteszt során mennyivel csökkent a tőkemegfelelési mutatójuk. Minden kategóriához tartozik egy P2Ú-tartomány, amely a kategóriaváltás miatti hirtelen, jelentős mértékű változások elkerülése érdekében átfedésben van a szomszédos kategóriákkal.
  2. Második lépésben a felügyelők megállapítják minden egyes bank végleges P2Ú-ját a kategória tartományán belül, vagy kivételes esetben azon kívül, figyelembe véve a bankok egyedi helyzetét, például kockázati profiljukat, valamint azt az évet, amikor tőkemegfelelési mutatójuk a stresszteszt során a legalacsonyabb volt. Ezáltal a folyamat megőrzi bankspecifikus jellegét, és a rendkívül nagy tőkeveszteséget elszenvedő bankoknak észszerű P2Ú-szintek határozhatók meg.

A kategóriák a P2Ú-tartományokkal (2021)

*A 2021-re várható legmagasabb P2Ú-szint 4,5%

Forrás: az EKB bankfelügyelete

A kategorizálási módszer egyértelmű kapcsolatot teremt a P2Ú-szintek és a stresszteszteredmények között, ennek ellenére a P2Ú nem egyezik meg a bankok tőkemegfelelési mutatójának csökkenésével, amint az a fenti grafikonon is látható. Ez például azt jelenti, hogy az a bank, amelynek tőkemegfelelési mutatója 8 százalékponttal csökken, a harmadik kategóriába kerül, így P2Ú-ja valószínűleg legfeljebb 2,75% lesz. Az új módszertanból kikerültek a P2Ú korábbi SREP-ciklusokban alkalmazott minimális szintjei.

A módszertan felülvizsgálata nem érinti az EKB azon elkötelezettségét, amely szerint a bankok legalább 2022 végéig a P2Ú és a kombinált pufferkövetelmény alatti szinten működhetnek. Az EKB-nak szándékban áll elegendő időt hagyni a bankoknak tőkeszintjük feltöltésére, amennyiben a P2Ú-szintek emelkednek. Az EKB ezt a tőkekönnyítő intézkedést 2020-ban vezette be, hogy a bankok elnyelhessék a veszteségeket, és a háztartásoknak, kisvállalkozásoknak és nagyvállalatoknak nyújtott hitelekkel támogathassák a gazdaságot.

Azon bankok esetében, amelyek nem vettek részt a 2021-es stressztesztben, az EKB felügyelői a bank ellenálló képességének előretekintő értékelésére és a kedvezőtlen forgatókönyveknek a banki fizetőképességre kifejtett potenciális hatására alapozva határozzák meg a P2Ú-t.