Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Második pillér szerinti útmutatás

A 2. pillér szerinti útmutatás konkrét bankoknak szóló ajánlás, amely azt mutatja, hogy az EKB a kötelező érvényű tőkekövetelményen felül milyen tőkeszint fenntartását várja el a bankoktól annak érdekében, hogy a kedvezőtlen forgatókönyvekből eredő potenciális veszteségeket semlegesíteni tudják.

A 2. pillér szerinti útmutatást a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás keretében határozzuk meg. A 2. pillér szerinti követelménytől eltérően jogilag nem kötelező erejű. Ezenkívül nem terjed ki a túlzott mértékű tőkeáttétel kockázatára, amely a tőkeáttételi mutatóra vonatkozó 2. pillér szerinti útmutatás hatálya alá tartozik.

Hogyan határozzák meg a felügyeletek az egyes bankok tekintetében a 2. pillér szerinti útmutatást?

Az egyes bankok számára a 2. pillér szerinti útmutatás szintje a rendszeres EU-szintű stressztesztek során mutatott teljesítményen alapul, amelyek azt vizsgálják, hogy valamely gazdasági sokkhatás hogyan befolyásolja a bankok tőkemegfelelési mutatóit (azaz a kockázattal súlyozott eszközállományukhoz viszonyított tőkeszintet).

Az EKB bankfelügyelete 2021 óta kétlépcsős, kategóriaalapú megközelítést alkalmaz az egyes bankoknak szóló 2. pillér szerinti útmutatás meghatározásához. Ez a megközelítés egyenlő versenyfeltételeket biztosít, következetesebb, és figyelembe veszi a bankok egyedi körülményeit, miközben kialakítása egyszerű marad.

1. lépés

Az 1. lépésben a bankokat négy kategóriába soroljuk annak alapján, hogy a stresszteszt során mennyire csökkent le a tőkemegfelelési mutatójuk. Minden egyes kategóriához tartozik megfelelő 2. pillér szerinti útmutatás alatti tartomány, amely a kategóriaváltás miatti hirtelen, jelentős ugrás elkerülése érdekében átfedésben van a szomszédos kategóriákkal.

2. lépés

A 2. lépésben a felügyeleti munkatársak megállapítják minden egyes bankhoz a 2. pillér szerinti útmutatást a kategória tartományán belül, vagy kivételes esetben azon kívül, figyelembe véve a bank egyedi körülményeit, például kockázati profilját, valamint azt az évet, amikor tőkemegfelelési mutatója a stresszteszt során a legalacsonyabb volt. Ennek köszönhetően a folyamat továbbra is a konkrét bankra vonatkozik, ugyanakkor az igen nagymértékű tőkearány lecsökkenéssel szembesülő bankoknak észszerű 2. pillér szerinti útmutatást nyújt.

A 2. pillér szerinti útmutatás tartományai az egyes kategóriákon belül (2023)

* A 2. pillér szerinti útmutatás maximumára nincs felső határ meghatározva.
Megjegyzés: A P2Ú rövidítés a 2. pillér szerinti útmutatást jelöli.

Forrás: az EKB bankfelügyelete

A kategorizálási módszer egyértelmű kapcsolatot teremt a 2. pillér szerinti útmutatás szintjei és a stresszteszt eredményei között. De amint a grafikon mutatja, a 2. pillér szerinti útmutatás nem egyenlő az adott bank tőkemegfelelési mutatójának lecsökkenésével. Például azt a bankot, amelynek tőkemegfelelési mutatója 8 százalékponttal csökken, a harmadik kategóriába soroljuk, és valószínűsíthető, hogy legfeljebb 2,75%-os 2. pillér szerinti útmutatással rendelkezik.

A kategóriák és a 2. pillér szerinti útmutatás megfelelő tartományai 2021 óta nem változtak.

A stressztesztből kimaradt bankok esetében a felügyelet a 2. pillér szerinti útmutatást úgy határozza meg, hogy előretekintő értékelést végez a bank rezilienciájáról és a kedvezőtlen forgatókönyveknek a bank fizetőképességére gyakorolt lehetséges hatásairól.

Visszaélés bejelentése