Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Pilarin 2 pääomaohjeistus

Pilarin 2 pääomaohjeistus on pankkikohtainen suositus, joka kertoo, miten paljon pääomaa EKP odottaa pankeilla olevan sitovien pääomavaatimusten lisäksi. Tavoitteena on, että pankit selviytyvät ohjeistuksen avulla paremmin erilaisten stressitestien skenaarioissa.

Pääomaohjeistus määritetään osana valvojan arviointiprosessia (SREP), ja pankkien odotetaan noudattavan sitä lakisääteisen pilarin 2 pääomavaatimuksen lisäksi. EKP:n pankkivalvonta antaa sekä yleistä pääomaohjeistusta että tarvittaessa ohjeistusta ylivelkaantumisriskin varalta.

Pääomaohjeistuksen määrittäminen

Ohjeistusta annetaan sen mukaan, miten pankit selviytyvät stressitesteissä eli miten esimerkiksi talouskehityksen heikkeneminen vaikuttaisi niiden pääomasuhteeseen (eli pääomaan ja riskipainotettuihin saamisiin).

Vuodesta 2021 pankit on jaettu riskiryhmiin tarvittavaa pääomaa arvioitaessa. Tavoitteena on, että pilarin 2 pääomaohjeistus arvioidaan selkeästi samalla tavalla eri pankeille mutta siinä pystytään silti ottamaan huomioon kunkin pankin toimintamalli.

1.

Riskiryhmäjako tehdään sillä perusteella, miten paljon pankkien pääomasuhde heikkenee stressitestissä. Kuhunkin ryhmään kuuluvien pankkien ohjeistuksen on tarkoitus asettua tietylle vaihteluvälille, mutta ryhmien välillä on paljon päällekkäisyyttä ja määrityksessä on lisäksi joustovaraa.

2.

Ohjeistusta voidaan hienosäätää esimerkiksi sen mukaan, millaisia riskejä kullakin pankilla on ja miten pääomasuhde kehittyisi stressitestin eri vuosina. Pankkien tilanne otetaan huomioon, ja riskiryhmäjako toimii myös niiden pankkien kohdalla, joiden pääomasuhde heikkenee testeissä tuntuvasti.

Riskiryhmät ja ohjeelliset vaihteluvälit vuonna 2023

* Teoreettista ylärajaa ei enää valita.

Lähde: EKP:n pankkivalvonta.

Riskiryhmäjaon myötä yhteys stressitestin ja pääomaohjeistuksen välillä selkeytyy. Ohjeistus ei kuitenkaan vastaa yksi yhteen pääomasuhteen heikkenemistä. Kaaviosta näkyy, että jos pääomasuhde heikkenee testissä 8 prosenttiyksikköä, pankki kuuluu kolmanteen riskiryhmään eli pääomaohjeistukseksi tulee todennäköisesti enintään 2,75 %.

Riskiryhmäjako ja ohjeelliset vaihteluvälit ovat ennallaan.

Jos jokin pankki ei ole mukana stressitesteissä, pankkivalvojat arvioivat muutoin, miten se olisi todennäköisesti selviytynyt testin skenaarioissa.

Ilmoita väärinkäytöksestä