Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Orientare din Pilonul 2 (Pillar 2 guidance - P2G)

Orientarea din Pilonul 2 reprezintă o recomandare specifică băncilor, care indică nivelul de capital pe care BCE se așteaptă ca acestea să îl mențină, pe lângă cerințele lor obligatorii privind capitalul. Acesta are rolul de amortizor pentru bănci, în scopul de a le ajuta să facă față tensiunilor.

P2G este determinată ca parte a procesului de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Spre deosebire de cerința din Pilonul 2, orientarea din Pilonul 2 nu are un caracter juridic obligatoriu.

În ce mod stabilesc autoritățile de supraveghere P2G pentru băncile individuale?

Începând cu anul 2021, Supravegherea bancară a BCE utilizează o abordare bazată pe două categorii pentru a determina nivelurile P2G individuale ale băncilor. Această nouă metodologie se bazează pe noua legislație a UE (Directiva privind cerințele de capital – CRD) și pe datele furnizate de Autoritatea bancară europeană. Asigură un tratament egal, îmbunătățește consecvența și reflectă caracteristicile specifice ale fiecărei bănci la stabilirea nivelului P2G, menținând în același timp o abordare conceptuală simplă.

Baza pentru stabilirea nivelurilor P2G ale băncilor o reprezintă performanța băncilor la testările periodice la stres desfășurate la nivelul întregii UE, care examinează impactul pe care l-ar avea un șoc economic asupra cotelor de capital ale băncilor (nivelul lor de capital raportat la activele ponderate în funcție de risc).

Supraveghetorii noștri aplică o metodologie în două etape:

  1. în prima etapă, supraveghetorii încadrează băncile în una dintre cele patru categorii, în funcție de epuizarea cotelor lor de capital în urma testării la stres. Fiecărei categorii îi corespunde un interval P2G, care se suprapune cu categoriile consecutive, în scopul evitării efectelor de deteriorare abruptă.
  2. În cea de-a doua etapă, supraveghetorii stabilesc P2G finală pentru fiecare bancă din categoria respectivă sau, în mod excepțional, din afara categoriei respective, luând în considerare situațiile specifice ale băncilor, precum profilurile lor de risc și anul în care cota lor de capital a atins cel mai scăzut nivel în timpul testării la stres. Aceasta asigură că procesul rămâne specific băncilor și, de asemenea, oferă o P2G rezonabilă băncilor cu o diminuare foarte accentuată a cotei de capital.

Categoriile stabilite pe baza intervalelor P2G (2021)

*Se anticipează că valoarea maximă a P2G în 2021 va fi de 4,5%

Sursa: Supravegherea bancară a BCE

Abordarea bazată pe categorii stabilește o legătură clară între nivelurile P2G și rezultatele testării la stres. Cu toate acestea, P2G nu este egală cu epuizarea cotelor de capital ale băncilor, conform graficului de mai sus. Aceasta înseamnă, de exemplu, că o bancă a cărei cotă de capital s-a diminuat cu 8 puncte procentuale va fi plasată în cea de-a treia categorie și, astfel, P2G aferentă va avea o valoare probabilă de nu mai mult de 2,75%. Totodată, noua metodologie elimină și pragurile aplicate P2G în ciclurile SREP anterioare.

Revizuirea metodologiei nu afectează angajamentul BCE de a le permite băncilor să își desfășoare activitatea sub nivelul P2G și al cerinței privind amortizorul combinat cel puțin până la sfârșitul anului 2022. BCE intenționează să le acorde băncilor suficient timp pentru a-și reface capitalul, dacă nivelurile P2G sunt majorate. BCE a acordat această măsură de asistență privind capitalul în anul 2020 pentru a le permite băncilor să absoarbă pierderile și să sprijine economia oferind credite populației, micilor întreprinderi și sectorului corporativ.

Pentru băncile care nu au participat la testarea la stres din anul 2021, supraveghetorii din cadrul BCE stabilesc nivelul P2G pe baza unei evaluări anticipative a rezilienței băncii și a impactului posibil al scenariilor nefavorabile asupra solvabilității băncii.

Whistleblowing