Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Rekomenduojamas 2 ramsčio kapitalas (angl. Pillar 2 Guidance)

Rekomenduojamas 2 ramsčio kapitalas yra konkrečiam bankui skirta rekomendacija, kurioje nurodoma, kiek kapitalo ECB rekomenduoja bankui turėti papildomai prie privalomų kapitalo reikalavimų, kad bankas galėtų padengti dėl nepalankių sąlygų galinčius susidaryti nuostolius.

Rekomenduojamas 2 ramsčio kapitalas nustatomas per priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą. Kitaip negu 2 ramsčio kapitalo reikalavimai, 2 ramsčio kapitalo rekomendacijos teisiškai nėra privalomos. Rekomenduojamas 2 ramsčio kapitalas nepadengia pernelyg didelio finansinio sverto rizikos – ją padengia rekomenduojamas 2 ramsčio sverto koeficientas.

Kaip priežiūros specialistai nustato konkretiems bankams rekomenduojamą 2 ramsčio kapitalą?

Kiekvienam bankui rekomenduojamo 2 ramsčio kapitalo dydis nustatomas pagal to banko įvertinimo rezultatus, gautus atliekant reguliarius ES mastu vykdomus testavimus nepalankiausiomis sąlygomis, per kuriuos nagrinėjamas ekonominių sukrėtimų poveikis banko kapitalo pakankamumo rodikliams (t. y. vertinamas jų kapitalo dydžio ir pagal riziką įvertinto turto santykis).

Nuo 2021 m. ECB Bankų priežiūros tarnyba konkretiems bankams rekomenduojamą 2 ramsčio kapitalą nustato pagal grupavimo metodiką dviem etapais. Pagal šią metodiką užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos, didesnis nuoseklumas ir atsižvelgiama į kiekvieno banko padėtį, tačiau pati metodika išlieka paprasta.

1 etapas

Pirmajame etape priežiūros specialistai priskiria bankus prie vienos iš keturių grupių pagal tai, kiek pagal testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus sumažėjo jų kapitalo pakankamumo rodikliai. Kiekvienai grupei yra nustatytas tam tikras rekomenduojamo 2 ramsčio kapitalo intervalas, o kad būtų išvengta staigaus perėjimo, gretimų grupių intervalų ribos sutampa.

2 etapas

Antrajame etape priežiūros specialistai, atsižvelgdami į konkretaus banko padėtį, pavyzdžiui, rizikos pobūdį ir tai, kuriais metais atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis jo kapitalo pakankamumo rodiklis nukrito iki žemiausios vertės, kiekvienam bankui nustato rekomenduojamą 2 ramsčio kapitalą (grupės intervalo ribose arba, išimtiniais atvejais, už jo ribų). Taip užtikrinama, kad per šį procesą ir toliau būtų atsižvelgiama į kiekvieno banko padėtį ir kad bankams, kurių kapitalo pakankamumo rodiklis labai sumažėja, būtų nustatytas pagrįsto dydžio rekomenduojamas 2 ramsčio kapitalas.

Grupės ir jų rekomenduojamo 2 ramsčio kapitalo intervalai (2023 m.)

* Viršutinės rekomenduojamo 2 ramsčio kapitalo ribos nėra.
Pastaba: P2G – rekomenduojamas 2 ramsčio kapitalas (angl. Pillar 2 guidance).

Šaltinis: ECB Bankų priežiūros tarnyba.

Taikant grupavimo metodiką rekomenduojamo 2 ramsčio kapitalo dydis aiškiai susiejamas su testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais. Vis dėlto, kaip matyti iš diagramos, rekomenduojamo 2 ramsčio kapitalo dydis nėra lygus banko kapitalo pakankamumo rodiklio sumažėjimo dydžiui. Pavyzdžiui, bankas, kurio kapitalo pakankamumo rodiklis sumažėjo 8 procentiniais punktais, bus priskirtas prie trečios grupės, tad jam rekomenduojamas 2 ramsčio kapitalas greičiausiai bus ne didesnis kaip 2,75 %.

Grupės ir atitinkami 2 ramsčio kapitalo rekomendacijų intervalai nuo 2021 m. nepasikeitė.

Jeigu bankas į testavimą nepalankiausiomis sąlygomis nebuvo įtrauktas, rekomenduojamo 2 ramsčio kapitalo dydį priežiūros specialistai nustato atlikę perspektyvinį to banko atsparumo įvertinimą ir išanalizavę galimą nepalankių scenarijų poveikį banko mokumui.

Informavimas apie pažeidimus