Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Rekomenduojamas 2 ramsčio kapitalas (P2G)

Rekomenduojamas 2 ramsčio kapitalas yra konkrečiam bankui skirta rekomendacija, kurioje nurodoma, kiek kapitalo ECB rekomenduoja bankui turėti papildomai prie privalomų kapitalo reikalavimų. Tai yra rezervas, kurio paskirtis – padėti bankams išsilaikyti, jei kiltų sunkumų.

P2G nustatomas per priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Kitaip negu 2 ramsčio kapitalo reikalavimas, 2 ramsčio kapitalo rekomendacija teisiškai nėra privaloma.

Kaip priežiūros specialistai nustato konkrečių bankų P2G?

Nuo 2021 m. ECB Bankų priežiūros tarnybos specialistai konkrečių bankų P2G dydį nustato pagal grupavimo metodiką dviem etapais. Naujoji metodika parengta vadovaujantis naujomis ES teisės normomis (Kapitalo reikalavimų direktyva KRD) ir Europos bankininkystės institucijos dokumentais. Pagal šią metodiką nustatant P2G dydį užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos, didesnis nuoseklumas ir atsižvelgiama į kiekvieno banko specifiką, tačiau pati metodika išlieka paprasta.

Bankų P2G dydis nustatomas pagal jų įvertinimo rezultatus, gautus atliekant reguliarius ES mastu vykdomus testavimus nepalankiausiomis sąlygomis, per kuriuos nagrinėjama, kokį poveikį bankų kapitalo pakankamumo rodikliams padarytų ekonominis sukrėtimas (t. y. vertinamas jų kapitalo dydžio ir pagal riziką įvertinto turto santykis).

Mūsų priežiūros specialistai taiko dviejų etapų metodiką.

  1. Pirmajame etape priežiūros specialistai priskiria banką prie vienos iš keturių grupių pagal tai, kiek pagal testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus sumažėjo jų kapitalo pakankamumo rodikliai. Kiekvienai grupei yra nustatytas tam tikras P2G intervalas. Kad būtų išvengta staigaus perėjimo, gretimų grupių P2G intervalų ribos sutampa.
  2. Antrajame etape priežiūros specialistai, atsižvelgdami į konkretaus banko padėtį, pavyzdžiui, rizikos profilį ir tai, kuriais metais atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis jo kapitalo pakankamumo rodiklis nukrito iki žemiausios vertės, kiekvienam bankui nustato galutinį P2G (grupės P2G intervalo ribose arba, išimtiniais atvejais, už to intervalo ribų). Taip užtikrinama, kad per šį procesą ir toliau būtų atsižvelgiama į kiekvieno banko specifiką, taip pat užtikrinama, kad bankams, kurių kapitalo pakankamumo rodiklis labai sumažėja, būtų nustatytas pagrįsto dydžio P2G.

Grupės ir jų P2G intervalai (2021 m.)

*numatoma, kad 2021 m. didžiausias P2G bus 4.5 %

Šaltinis: ECB Bankų priežiūros tarnyba

Taikant grupavimo metodiką P2G dydis aiškiai susiejamas su testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais. Vis dėlto, kaip parodyta pirmiau pateiktoje diagramoje, P2G dydis nėra lygus banko kapitalo pakankamumo rodiklio sumažėjimo dydžiui. Tai reiškia, pavyzdžiui, kad bankas, kurio kapitalo pakankamumo rodiklis sumažėjo 8 procentiniais punktais, bus priskirtas prie trečios grupės, tad jam nustatytas P2G greičiausiai bus ne didesnis negu 2,75 %. Pagal naująją metodiką taip pat panaikintos per ankstesnius SREP ciklus taikytos P2G apatinės ribos.

Metodikos pakeitimas neturės įtakos ECB sprendimui bent iki 2022 m. pabaigos leisti bankams veikti, jei jų kapitalas nesiekia P2G ir bendro rezervų reikalavimo. ECB ketina suteikti bankams pakankamai laiko savo kapitalui papildyti, jeigu bus nustatytas didesnis P2G. ECB pradėjo taikyti šią paramos kapitalui priemonę 2020 m., kad bankai galėtų padengti nuostolius ir remti ekonomiką teikdami kreditus namų ūkiams, mažiems verslo subjektams ir didelėms įmonėms.

Jeigu bankas į 2021 m. testavimą nepalankiausiomis sąlygomis nebuvo įtrauktas, jo P2G dydį ECB bankų priežiūros specialistai nustato atlikę perspektyvinį to banko atsparumo įvertinimą ir išanalizavę galimą griežtų scenarijų poveikį banko mokumui.

Whistleblowing