Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Jednotný mechanismus dohledu

Jednotný mechanismus dohledu (SSM) představuje systém bankovního dohledu v Evropě. Tvoří jej ECB a vnitrostátní orgány dohledu zúčastněných zemí.

Vnitrostátní orgány dohledu

Hlavní cíle evropského bankovního dohledu jsou:

 • zajistit bezpečnost a odolnost evropského bankovního systému,
 • posílit finanční integraci a stabilitu,
 • zajistit konzistentní dohled.

Evropský bankovní dohled je jedním ze dvou pilířů bankovní unie EU. Druhým je jednotný mechanismus pro řešení krizí.

Bankovní unie

Proč potřebujeme evropský bankovní dohled?

Nedávná finanční krize ukázala, jak rychle a s jakou silou se mohou problémy ve finančním sektoru rozšířit, a to zejména v měnové unii, a jak takové problémy přímo ovlivňují občany v celé Evropě.

Úkolem evropského bankovního dohledu je pomáhat obnovit důvěru v evropský bankovní sektor a zvýšit odolnost bank.

Jakou roli má ECB?

ECB jako jedna z nezávislých institucí EU má na starosti bankovní dohled z evropské perspektivy tím, že:

 • zavádí jednotný přístup ke každodennímu dohledu,
 • vykonává harmonizované úkony dohledu a přijímá nápravná opatření,
 • zajišťuje konzistentní uplatňování nařízení a opatření dohledu.

Ve spolupráci s vnitrostátními orgány dohledu rovněž odpovídá za účinné a konzistentní fungování evropského bankovního dohledu.

Co bankovní dohled představuje?

V rámci své působnosti ECB:

 • provádí dohled, kontroly na místě a šetření,
 • uděluje nebo odnímá bankovní povolení,
 • posuzuje nabývání a zcizování kvalifikovaných účastí bankami,
 • zajišťuje dodržování obezřetnostních pravidel EU,
 • stanovuje vyšší kapitálové požadavky („polštáře“) s cílem čelit finančním rizikům.
Cyklus dohledu

Kdo dohledu podléhá?

Banky podléhající přímému dohledu

ECB vykonává přímý dohled nad 112 významnými bankami v zúčastněných zemích. Tyto banky drží téměř 82 % bankovních aktiv v těchto zemích.

Rozhodnutí, zda je banka považována za významnou, záleží na řadě kritérií.

Kritéria pro určení významu

Průběžný dohled nad významnými bankami provádějí společné týmy dohledu (JST). Každá významná banka má určený JST ze zaměstnanců ECB a vnitrostátních orgánů dohledu.

Společné týmy dohledu

Banky podléhající nepřímému dohledu

Banky, které nejsou považovány za významné, jsou označovány za „méně významné“ instituce. Ty budou nadále podléhat dohledu vnitrostátních orgánů dohledu za úzké součinnosti ECB.

ECB může kdykoli rozhodnout, že nad kteroukoli z těchto bank bude vykonávat přímý dohled, aby bylo zajištěno konzistentní uplatňování náročných standardů dohledu.

Které země se SSM účastní?

Evropského bankovního dohledu se automaticky účastní všechny země eurozóny.

Vnitrostátní orgány dohledu zúčastněných zemí

Ostatní země EU, které ještě nezavedly euro jako svou měnu, se mohou rozhodnout, že se SSM také zúčastní. Za tímto účelem jejich vnitrostátní orgány dohledu přistoupí k „úzké spolupráci“ s ECB. Bulharsko přistoupilo k evropskému bankovnímu dohledu prostřednictvím úzké spolupráce v říjnu 2020.

Rozhodnutí ECB upravující postupy úzké spolupráce

Spolupráce s nezúčastněnými zeměmi

V případě zemí EU, které se evropského bankovního dohledu neúčastní, mohou být otázky spolupráce v oblasti dohledu stanoveny v memorandu o porozumění mezi ECB a příslušnými vnitrostátními orgány dohledu.

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)