Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Nadzór w praktyce

Dbamy, żeby banki były w stanie wypełniać swoje żywotne funkcje

We współpracy z krajowymi organami nadzoru dbamy o bezpieczeństwo i dobrą kondycję europejskiego systemu bankowego. Na tej stronie można się dowiedzieć, jak to wygląda w praktyce, które banki nadzorujemy i jakie rozwiązania mamy do dyspozycji.

Proces przeglądu i oceny nadzorczej (SREP)

Jako organ nadzoru oceniamy ryzyka zagrażające bankom i sprawdzamy, czy banki są zdolne odpowiednio nimi zarządzać. Ten proces przeglądu i oceny nadzorczej nazywa się SREP (od ang. Supervisory Review and Evaluation Process). Polega na jednolitej ocenie profilu ryzyka banków i ustalaniu koniecznych środków nadzorczych.

Więcej o procesie SREP

Priorytety nadzorcze

Priorytety nadzorcze to główne obszary, na których będziemy się skupiać w danym roku. Są wyznaczane w cyklu rocznym, ale zawsze mogą zostać zrewidowane, jeśli będzie to uzasadniać zmiana obrazu ryzyka. Priorytety nadzorcze określa się na podstawie oceny głównych ryzyk i podatności na zagrożenia, na które są wystawione nadzorowane instytucje.

Więcej o priorytetach nadzorczych

Lista nadzorowanych banków

Bezpośrednio nadzorujemy największe banki z uczestniczących państw. Blisko współpracujemy przy tym z krajowymi organami nadzoru, które sprawują nadzór również nad mniejszymi bankami w swoich krajach.

Lista nadzorowanych banków

Testy warunków skrajnych

Testy warunków skrajnych służą nam do oceny, w jakim stopniu banki byłyby zdolne poradzić sobie z szokami finansowymi i gospodarczymi. Pomagają rozpoznawać i eliminować słabe punkty banków na wczesnym etapie dialogu nadzorczego.

Więcej o testach warunków skrajnych

Dane nadzorcze

Do wykonywania naszych zadań potrzebujemy wiarygodnych i porównywalnych danych. Na ich podstawie podejmujemy decyzje i działania. W celu zapewnienia przejrzystości regularnie publikujemy nadzorcze statystyki bankowe w ujęciu zbiorczym.

Dane nadzorcze

Wspólne zespoły nadzorcze

Bezpośredni nadzór nad bankami istotnymi sprawują razem europejskie i krajowe organy nadzoru. Jedną z głównych form ich współpracy są wspólne zespoły nadzorcze. Te zespoły wykonują bieżące czynności nadzorcze, rozwijają wspólną kulturę nadzoru i dbają o jego spójność.

Więcej o wspólnych zespołach nadzorczych

Nadzór w praktyce

Środki nadzorcze

Środki nadzorcze mają sprawiać, żeby nadzorowane przez nas banki przestrzegały wymogów ostrożnościowych. Motywują banki do jak najszybszego rozwiązywania problemów.

Środki nadzorcze
Egzekwowanie przepisów

Jeżeli banki nie przestrzegają wymogów ostrożnościowych lub naszych środków nadzorczych, mamy do dyspozycji narzędzia do egzekwowania przepisów. Możemy jednak po nie sięgać tylko w przypadku bieżących naruszeń.

Egzekwowanie przepisów
Sankcje

Sankcje są karą za nieprawidłowości w działaniu, a także środkiem odstraszającym wobec danego banku i całego sektora bankowego. Mają też zachęcać do powszechnego przestrzegania przepisów w europejskim systemie bankowym.

Sankcje
Zezwolenia

W systemie europejskiego nadzoru bankowego EBC odpowiada za wydawanie bankom zezwoleń. Stosuje przy tym jednolity zbiór przepisów Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) oraz, odpowiednio do okoliczności, przepisy państwowe. Ponadto EBC i krajowe organy nadzoru wspólnie dbają o spójne podejście i przestrzeganie wysokich standardów we wszystkich krajach.

Zezwolenia
Ocena kompetencji i reputacji

Kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania banku ma kadra kierownicza o odpowiednich kwalifikacjach. Musi ona cały czas spełniać stosowne wymogi. EBC pełni funkcję kontroli wejściowej i ocenia kwalifikacje wszystkich członków organów zarządzających poszczególnych instytucji znajdujących się pod jego bezpośrednim nadzorem.

Ocena kompetencji i reputacji
Przegląd administracyjny

Bez uszczerbku dla prawa do wniesienia sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bank może wystąpić o przegląd decyzji nadzorczych EBC, w tym decyzji w sprawie zastosowania sankcji lub środków nadzorczych, do Administracyjnej Rady Odwoławczej.

Administracyjna Rada Odwoławcza

COVID‑19

Nasza odpowiedź na pandemię

METODY KOMUNIKACJI

Jak można przekazać nam informacje?

Portal nadzoru bankowego

Portal daje bankom dostęp do naszych usług online związanych z nadzorem bankowym. Można przez niego przekazywać informacje i kontaktować się z nadzorcami.

Portal nadzoru bankowego

Zgłaszanie naruszeń

Przez nasz portal dla demaskatorów można informować o podejrzeniach, że nadzorowany bank, krajowy organ nadzoru lub EBC złamał unijne przepisy dotyczące nadzoru bankowego.

Więcej o zgłaszaniu naruszeń
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Rzut oka na europejski nadzór bankowy

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości