Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Ramy prawne i ramy polityki

Działamy w granicach ściśle określonych ram

Działamy w granicach ściśle określonych ram prawnych i ram polityki. Określają one obowiązki ostrożnościowe nadzorowanych przez nas banków oraz uprawnienia i oczekiwania organów nadzoru. Na te ramy składają się ogólne przepisy bankowe UE oraz szczegółowe akty prawne i dokumenty dotyczące polityki nadzorczej wydane przez EBC.

Przepisy bankowe UE

Zasady stosowane przez nadzorców określone w unijnych aktach prawnych regulujących sposób działania oraz restrukturyzacji i likwidacji banków.

Przepisy bankowe UE

Ramy prawne EBC

Podstawa prawna naszych kompetencji nadzorczych oraz narzędzia prawne składające się na instrumentarium nadzorcze EBC.

Ramy prawne EBC

Cyfrowe repozytorium aktów prawnych

Repozytorium unijnych aktów prawnych dotyczących nadzoru bankowego, z linkami do wersji w innych językach na portalu EUR-Lex.

Cyfrowe repozytorium aktów prawnych

Dokumenty dotyczące polityki nadzorczej

Dokumenty i kanały komunikacji, które wykorzystujemy do informowania o polityce nadzorczej i jej objaśniania.

Dokumenty dotyczące polityki nadzorczej

Konsultacje publiczne

Informacje o konsultacjach prowadzonych podczas opracowywania zaleceń i wymogów prawnych, żeby poznać opinię ekspertów i ogółu społeczeństwa na temat projektów aktów prawnych i dokumentów dotyczących polityki.

Przeszłe i bieżące konsultacje publiczne

Protokoły ustaleń

Umowy o współpracy zawarte przez EBC z organami nadzorczymi spoza europejskiego systemu nadzoru bankowego w celu koordynacji nadzoru nad bankami transgranicznymi.

Protokoły ustaleń
WIĘCEJ

Ogólnodostępna baza aktów prawnych UE i informacje o przestrzeganiu wytycznych i zaleceń EUNB

EUR‑Lex

Komplet aktów prawnych EBC we wszystkich dostępnych wersjach językowych można znaleźć w EUR-Lexie – ogólnodostępnej oficjalnej bazie aktów prawnych UE.

EUR‑Lex

Przestrzeganie wytycznych i zaleceń EUNB

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) wydaje wytyczne i zalecenia. Dowiedz się więcej o tych dokumentach i tym, jak ich przestrzegamy.

Przestrzeganie wytycznych i zaleceń EUNB

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości