Menu

Ramy prawne i ramy polityki

Jako organ nadzoru bankowego EBC działa w granicach ściśle określonych ram prawnych i ram polityki. Określają one obowiązki ostrożnościowe banków podległych europejskiemu nadzorowi bankowemu oraz uprawienia i oczekiwania organów nadzoru. Na te ramy składają się ogólne przepisy bankowe UE oraz szczegółowe akty prawne i dokumenty dotyczące polityki wydane przez EBC.

Unijne przepisy bankowe

Przepisy bankowe UE

Unijne akty prawne stosowane przez nadzorców, które regulują sposób działania oraz restrukturyzacji i likwidacji banków.

Przepisy bankowe UE


Ramy prawne

Ramy prawne EBC

Podstawa prawna kompetencji nadzorczych EBC oraz narzędzia prawne składające się na instrumentarium nadzorcze EBC.

Ramy prawne EBC


Dokumenty dotyczące polityki nadzorczej

Dokumenty dotyczące polityki nadzorczej

Dokumenty i kanały komunikacji wykorzystywane przez EBC do informowania o polityce nadzorczej i jej objaśniania.

Dokumenty dotyczące polityki nadzorczej


Konsultacje publiczne

Konsultacje publiczne

Informacje o konsultacjach prowadzonych przez EBC w celu poznania opinii interesariuszy o projektach swoich aktów prawnych i dokumentów dotyczących polityki.

Konsultacje publiczne (tylko po angielsku)