Menu

Dlaczego banki komercyjne są objęte nadzorem?

30 kwietnia 2018

Dlaczego banki komercyjne są objęte nadzorem?

Dla zapewnienia potrzebnych usług

Czy chcemy ulokować pieniądze, czy uzyskać pożyczkę, czy zaciągnąć kredyt hipoteczny – wszyscy korzystamy z usług finansowych świadczonych przez banki. Potrzebują ich zwykli ludzie, firmy i rządy. Dzięki bankom funkcjonują rynki finansowe, bez których nie działałaby gospodarka.

Dla budowy zaufania

System finansowy to złożona sieć powiązań, której spoiwem jest zaufanie. Upadek choćby jednego banku może zachwiać zaufaniem i naruszyć stabilność całego systemu. Jeśli na przykład wszyscy klienci zaczną naraz wypłacać pieniądze z zagrożonego banku, panika może się szybko rozprzestrzenić i ucierpią także banki, które nie mają problemów. Jak w dominie: jedna upadłość pociąga za sobą kolejne.

Świadomość, że banki są nadzorowane, uspokaja uczestników rynku i właścicieli depozytów, dzięki czemu zmniejsza się groźba rozprzestrzeniania się paniki i innych niekorzystnych zachowań.

Dla ochrony oszczędności

Zwykły konsument nie jest w stanie sam ocenić, czy bank jest stabilny i bezpieczny. Nie ma dostępu do potrzebnych informacji, a może brak mu też odpowiedniej wiedzy. Interesu społeczeństwa bronią więc nadzorcy, którzy regularnie sprawdzają, czy banki odpowiedzialnie podchodzą do ryzyka i są właściwie zarządzane. Do nadzorców należy także przyznawanie (i odbieranie) bankom zezwoleń na działalność.