Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Organizacja i zarządzanie

Zapewniamy skuteczny i spójny nadzór

Specjalne zespoły EBC w ścisłej współpracy z krajowymi organami nadzoru sprawują skuteczny i spójny nadzór nad bankami.

Zarządzanie

Przedstawiamy struktury organizacyjne wyższego szczebla i ich członków.

Struktury organizacyjne

Organizacja

Prezentujemy pion nadzoru bankowego EBC.

Schemat organizacyjny

Krajowe organy nadzoru

Dowiedz się, które organy odpowiadają za nadzór w uczestniczących państwach członkowskich.

Krajowe organy nadzoru

Proces decyzyjny

Opisujemy, jak podejmujemy decyzje nadzorcze, kto uczestniczy w tym procesie oraz jak rozdzielamy politykę pieniężną od funkcji nadzorczej.

Proces decyzyjny

Trwałe zaufanie

Rozliczamy się z naszych działań. Co roku sporządzamy raport z działalności i regularnie odpowiadamy na pytania posłów do Parlamentu Europejskiego.

Rozliczalność

Koszty nadzoru bankowego

Banki objęte nadzorem wnoszą opłatę roczną. Opisujemy sposób jej obliczania.

Opłaty nadzorcze

Wybór przewodniczącego Rady ds. Nadzoru

Nowego przewodniczącego Rady ds. Nadzoru EBC wybiera się co pięć lat. Dowiedz się, jak przebiega ten proces i jakie są wymagania wobec kandydatów.

PRZEJRZYSTOŚĆ

Dostęp do harmonogramu wystąpień członków Rady ds. Nadzoru i innych dokumentów

TYGODNIOWY HARMONOGRAM WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH I INNYCH DZIAŁAŃ

Tygodniowy harmonogram, aktualizowany co piątek, informuje o nadchodzących publikacjach i wydarzeniach, w tym posiedzeniach organów decyzyjnych, konferencjach prasowych i wystąpieniach publicznych.

Harmonogram tygodnia

PUBLICZNY REJESTR DOKUMENTÓW

Wydajemy komunikaty prasowe, przemówienia, wywiady i różnorodne publikacje. Ponadto zapewniamy dostęp do publicznego rejestru dokumentów.

Dostęp do dokumentów

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości