Menu


Organizacja i zarządzanie

EBC we współpracy z krajowymi organami nadzoru odpowiada za skuteczne i spójne działanie europejskiego nadzoru bankowego w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego.

Organizacja

Przedstawiamy pion nadzoru i osoby odpowiedzialne za jego działalność.

Struktury


Zarządzanie

Wyjaśniamy, jak zapadają decyzje nadzorcze i kto je podejmuje.

Proces decyzyjny


Opłaty nadzorcze

Co to jest opłata nadzorcza? Jak się ją oblicza? Kto ją płaci i w jaki sposób?

Opłaty