Menu

Juridisch en beleidskader

In haar rol als bankentoezichthouder werkt de ECB binnen een duidelijk omschreven juridisch en beleidskader. Hierin zijn de prudentiële verplichtingen van banken binnen het Europees bankentoezicht vastgelegd, net als de bevoegdheden en verwachtingen van de toezichthoudende autoriteiten. Naast algemene EU-bankwetgeving, bevat het kader specifiekere rechtshandelingen en beleidsdocumenten van de ECB.

Europese bankwetgeving

Bankwetgeving van de EU

De werkzaamheden van de toezichthouders steunen op EU-rechtshandelingen die bepalen hoe banken werken en hoe ze bij financiële problemen worden afgewikkeld.

Bankwetgeving van de EU


Juridisch kader

Juridisch kader van de ECB

Dit kader omvat de rechtsgrondslag voor de toezichtsbevoegdheden van de ECB en de rechtsinstrumenten die de ECB ter beschikking staan als onderdeel van haar toezichtsinstrumentarium.

Juridisch kader van de ECB


Legal framework

Digitale compilatie van rechtshandelingen

Bekijk de compilatie van de belangrijkste EU-wetgeving over bankentoezicht en ontdek de rechtshandelingen in verschillende talen op EUR-Lex.

Digitale compilatie van rechtshandelingen


Documenten in verband met het toezichtsbeleid

Documenten in verband met het toezichtsbeleid

De ECB gebruikt verschillende documenten en kanalen om te communiceren en het toezichtsbeleid te ondersteunen.

Documenten in verband met het toezichtsbeleid


Openbare raadplegingen

Openbare raadplegingen

In openbare raadplegingen vraagt de ECB feedback van uiteenlopende belanghebbenden over ontwerpversies van haar rechtshandelingen en beleidsdocumenten.

Openbare raadplegingen (alleen beschikbaar in het Engels)


Memoranda van overeenstemming

Memoranda van overeenstemming

De ECB heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten om het toezicht op internationale banken te coördineren met toezichthouders buiten het Europees bankentoezicht.

Memoranda van overeenstemming