Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Juridisch en beleidskader

We werken binnen een duidelijk afgebakend kader

We werken binnen een duidelijk afgebakend juridisch en beleidskader. Hierin zijn de prudentiële verplichtingen van de onder toezicht staande banken alsook de bevoegdheden en verwachtingen van de toezichthoudende autoriteiten vastgelegd. Naast algemene EU-bankwetgeving, omvat het kader specifieke rechtshandelingen en beleidsdocumenten van de ECB.

Bankwetgeving van de EU

Meer over de regels die wij als toezichthouders toepassen en die zijn vastgelegd in de rechtshandelingen van de EU over de werking en afwikkeling van banken.

Bankwetgeving van de EU

Juridisch kader van de ECB

Dit kader omvat de rechtsgrondslag van onze toezichtsbevoegdheden en de rechtsinstrumenten die ons ter beschikking staan als onderdeel van ons toezichtsinstrumentarium.

Juridisch kader van de ECB

Digitale verzameling rechtshandelingen

Bekijk de verzameling relevante EU-rechtshandelingen op het gebied van bankentoezicht. Deze is in verschillende talen te raadplegen in EUR-Lex.

Digitale verzameling rechtshandelingen

Documenten in verband met het toezichtsbeleid

We gebruiken verschillende documenten en kanalen om te communiceren en het toezichtsbeleid te ondersteunen.

Documenten in verband met het toezichtsbeleid

Openbare raadplegingen

Als we werken aan richtlijnen en juridische vereisten vragen we het publiek en deskundigen om advies. Hier vindt u nadere informatie over afgesloten en lopende raadplegingen bij het opstellen van rechtshandelingen en beleidsdocumenten van de ECB.

Openbare raadplegingen

Memoranda van overeenstemming

Hier vindt u de samenwerkingsovereenkomsten die we hebben gesloten om het toezicht op internationale banken te coördineren met toezichthouders buiten het Europees bankentoezicht.

Memoranda van overeenstemming
MEER

Online ingang tot het recht van de EU en naleving van EBA-richtsnoeren en aanbevelingen

EUR-Lex

Alle rechtshandelingen van de ECB zijn in alle desbetreffende EU-talen beschikbaar op EUR-Lex, het officiële online toegangsportaal tot het EU-recht dat de juridische documenten van de EU bevat.

EUR-Lex

Naleving van richtsnoeren en aanbevelingen van de EBA

De Europese Bankautoriteit (EBA) vaardigt richtsnoeren uit en doet aanbevelingen. Meer informatie over die richtsnoeren en aanbevelingen en de manier waarop wij daar gevolg aan geven, vindt u hier.

Naleving van richtsnoeren en aanbevelingen van de EBA

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders