Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Wat is een preventieve herkapitalisatie en hoe werkt deze?

27 december 2016 (updated 2 May 2018)

Wat is een preventieve herkapitalisatie?

Onder een preventieve herkapitalisatie wordt verstaan een kapitaalinjectie door de staat ter versterking van het eigen vermogen van een solvabele bank wanneer deze noodzakelijk is om een ernstige verstoring van de economie van een lidstaat op te heffen en de financiële stabiliteit te waarborgen. Zo'n maatregel is uitzonderlijk en moet op grond van het kader van de Europese Unie voor staatssteun worden goedgekeurd. De maatregel stelt niet de afwikkeling van de bank in werking.

Welke rol speelt de ECB bij een preventieve herkapitalisatie?

Een preventieve herkapitalisatie is alleen beschikbaar voor solvabele banken. Binnen het proces van preventieve herkapitalisatie wordt de ECB, als de bevoegde autoriteit voor belangrijke banken, gevraagd de solvabiliteit van onder haar directe toezicht staande banken te bevestigen.

Daarnaast beperkt preventieve herkapitalisatie zich tot de kapitaalinjecties die nodig zijn om een kapitaaltekort in het ongunstige scenario van een stresstest op te heffen. De ECB wordt gevraagd te bevestigen dat de bank een kapitaaltekort heeft – en te bepalen hoe groot het tekort is – in het ongunstige scenario van de meest relevante stresstest van de Europese Bankautoriteit/de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (SREP). De ECB moet ook bevestigen dat de bank in het basisscenario van de stresstest geen tekort heeft.

Hoe kan een bank in aanmerking komen voor een preventieve herkapitalisatie?

De bank vraagt bij de desbetreffende overheidsinstantie een preventieve herkapitalisatie aan.

De ECB wordt als de bevoegde autoriteit op de hoogte gesteld en gevraagd te bevestigen dat de bank solvabel is. De ECB wordt ook gevraagd de hoogte van het kapitaaltekort te bepalen in het ongunstige scenario van de maatgevende stresstest.

Zodra deze bevestiging is ontvangen, kunnen de autoriteiten verder gaan met het proces van de preventieve herkapitalisatie. Preventieve herkapitalisatiemaatregelen moeten op grond van de staatssteunregels door de Europese Commissie (directoraat-generaal Concurrentie) worden goedgekeurd.

Klokkenluiders