Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Waarom toezicht houden op commerciële banken?

30 april 2018

Om onmisbare dienstverlening te waarborgen

Banken verlenen financiële diensten waarvan we allemaal gebruikmaken. We brengen ons geld bij banken onder en we lenen van banken, ook voor de aankoop van onze woning. Particulieren, huishoudens, bedrijven en overheden zijn allemaal van hen afhankelijk. Banken maken het functioneren van de financiële markten mogelijk en ondersteunen hiermee de economische bedrijvigheid.

Om vertrouwen te creëren

Het financiële stelsel is nauw verweven. Vertrouwen is het verbindend element dat de onderdelen ervan bij elkaar houdt. Het onderuitgaan van slechts één bank zou het vertrouwen in het hele stelsel aan het wankelen kunnen brengen en de integriteit ervan in gevaar kunnen brengen. Zo kunnen bankruns snel overslaan van in problemen geraakte instellingen naar gezonde instellingen en daar ook schade aanrichten. Net zoals bij dominostenen kan het omvallen van één bank leiden tot de ondergang van veel meer banken.

De markten en de mensen en bedrijven die hun geld bij een bank ondergebracht hebben, ontlenen zekerheid aan het feit dat er toezicht op banken wordt gehouden. Hierdoor neemt de kans op een bankrun en andere vormen van financiële besmetting af.

Om spaarders te beschermen

Gewone spaarders zijn niet in staat de veiligheid en soliditeit van een bank te beoordelen. Zij hebben geen toegang tot de noodzakelijke informatie en beschikken wellicht niet over de benodigde achtergrondkennis. Daarom handelen de toezichthouders in het algemeen belang door regelmatig de risicocultuur en corporate governance van banken te controleren, en door bankvergunningen te verlenen (of die in te trekken).

Klokkenluiders