Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Ġrajjiet importanti

Din il-kronoloġija turi l-passi ewlenin tas-superviżjoni bankarja Ewropea – mill-proposti tal-bidu għal unjoni bankarja, għall-proċess leġiżlattiv tal-UE għat-tnedija tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u lil hinn.

2021

24 Frar 2021

Frank Elderson inħatar Viċi President tal-Bord Superviżorju

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jaħtar lis-sur Frank Elderson Viċi President tal-Bord Superviżorju tal-BĊE minn 24 ta’ Frar 2021. Kif jitlob ir-Regolament MSU, il-Viċi President intgħażel minn fost il-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE.

2020

1 ta' Ottubru 2020

Il-Bulgarija u l-Kroazja jingħaqdu fis-superviżjoni bankarja Ewropea

Il-Bulgarija u l-Kroazja jipparteċipaw fil-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku permezz ta’ kooperazzjoni mill-qrib li tibda fl-1 ta’ Ottubru 2020. Il-BĊE iddeċieda fl-10 ta’ Lulju 2020 li jistabbilixxi kooperazzjoni mill-qrib mal- Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru) u l-Hrvatska narodna banka (Bank Nazzjonali Kroat).

2019

4 ta' Ottubru 2019

Yves Mersch tinħatar Viċi President tal-Bord Superviżorju

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jaħtar lis-sur Yves Mersch Viċi President tal-Bord Superviżorju tal-BĊE mis-7 ta’ Ottubru 2019. Kif jitlob ir-Regolament MSU, il-Viċi President tintgħażel minn fost il-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE.

2018

6 ta' Diċembru 2018

Andrea Enria nħatar President tal-Bord Superviżorju

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jaħtar lis-Sur Andrea Enria President tal-Bord Superviżorju tal-BĊE b’mandat ta’ ħames snin mill-1 ta’ Jannar 2019.

CV: Andrea Enria

2016

1 ta' Jannar 2016

Il-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni jsir operattiv

Il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni jiddeċiedi jekk u meta jqiegħed bank f’riżoluzzjoni u jistabbilixxi, fl-iskema ta’ riżoluzzjoni, qafas għall-użu ta’ għodod ta’ riżoluzzjoni u l-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni.

2015

1 ta' Jannar 2015

Il-Litwanja tissieħeb fil-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku

Il-Litwanja tadotta l-euro u tissieħeb awtomatikament fil-MSU bħala d-19-il pajjiż parteċipanti. L-akbar tliet banek tagħha jidħlu fis-superviżjoni diretta tal-BĊE.

Stqarrija għall-istampa

2014

11 ta' Frar 2014

Sabine Lautenschläger tinħatar Viċi President tal-Bord Superviżorju

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jaħtar lis-Sna Sabine Lautenschläger bħala Viċi President tal-Bord Superviżorju tal-BĊE mit-12 ta’ Frar 2014. Kif jitlob ir-Regolament MSU, il-Viċi President tintgħażel minn fost il-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE.

15 ta' Mejju 2014

Jidħol fis-seħħ ir-Regolament Qafas dwar il-MSU

Ir-Regolament Qafas dwar il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku jistabbilixxi l-istruttura legali għall-kooperazzjoni tal-BĊE mal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali fi ħdan il-MSU. Jirregola r-relazzjonijiet bejn il-BĊE u s-superviżuri nazzjonali u fih regoli li japplikaw direttament għall-banek.

Regolament Qafas tal-MSU 19 ta' Awissu 2014

Ir-Regolament dwar il-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni jidħol fis-seħħ

Ir-Regolament dwar il-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni jistabbilixxi regoli u proċeduri uniformi għar-riżoluzzjoni ta’ banek skont il-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni, bis-sostenn tal-Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni. Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni se jaħdem f’kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni tal-pajjiżi parteċipanti.

4 ta' Settembru 2014

Il-BĊE jippubblika lista ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu

Il-BĊE jippubblika l-lista tal-istituzzjoni ta’ kreditu sinifikanti suġġetti għas-superviżjoni diretta tal-BĊE kif ukoll il-lista tal-banek inqas sinifikanti fiż-żona tal-euro, li jibqgħu suġġetti għas-superviżjoni tas-superviżuri nazzjonali.

Stqarrija għall-istampa 8 ta' Settembru 2014

Jinħatru l-membri tal-Bord Amministrattiv ta’ Rieżami

Il-Kunsill Governattiv tal-BĊE jaħtar il-ħames membri u ż-żewġ supplenti tal-Bord Amministrattiv ta’ Rieżami. Il-banek jistgħu jitolbu lil dan il-korp indipendenti jerġa’ jeżamina d-deċiżjonijiet superviżorji tal-BĊE.

Stqarrija għall-istampa 26 ta' Ottubru 2014

Il-BĊE jippubblika r-riżultati tal-evalwazzjoni komprensiva

Wara t-tlestija tal-evalwazjoni komprensiva, il-BĊE jippubblika r-riżultati kemm għall-banek individwali kif ukoll għall-pajjiżi, flimkien ma’ rakkomandazzjonijiet għal miżuri superviżorji.

Evalwazzjoni komprensiva 4 ta' Novembru 2014

Jidħol fis-seħħ ir-Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji

Ir-Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji jistabbilixxi kif tiġi kkalkulata u applikata għall-banek it-tariffa superviżorja annwali, u kif din tinġabar mill-banek kollha suġġetti għas-superviżjoni.

Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji 4 ta' Novembru 2014

Il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku jibda jiffunzjona

Il-BĊE jieħu f’idejh ir-responsabbiltà superviżorja sħiħa għall-banek fl-Istati Membri li qegħdin jipparteċipaw fil-MSU.

19 ta' Diċembru 2014

Jinħatru l-membri tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jaħtar il-membri tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni u jadotta l-metodoloġija għall-kontribuzzjonijiet tal-banek għall-fondi ta’ riżoluzzjoni.

2013

23 ta' Ottubru 2013

Il-BĊE jibda l-evalwazzjoni komprensiva

Il-BĊE, flimkien mas-superviżuri nazzjonali, jibda l-evalwazzjoni komprensiva biex “jivverifika s-saħħa finanzjarja” ta’ 130 bank. Ir-riżultati tal-evalwazzjoni komprensiva għandhom jiġu ppubblikati qabel ma l-BĊE jieħu f’idejh il-kompiti superviżorji f’Novembru 2014.

Stqarrija għall-istampa 3 ta' Novembru 2013

Jidħol fis-seħħ ir-Regolament MSU

Ir-Regolament MSU jipprovdi biex il-BĊE jieħu f’idejh il-kompiti superviżorji kollha tiegħu fl-4 ta’ Novembru 2014.

Passi importanti

16 ta' Diċembru 2013

Danièle Nouy tinħatar President tal-Bord Superviżorju

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jaħtar lis-Sna Danièle Nouy President tal-Bord Superviżorju tal-MSU b’mandat ta’ ħames snin mill-1 ta’ Jannar 2014.

Stqarrija għall-istampa

2012

29 ta’ Ġunju 2012

Il-Kunsill Ewropew jiftaħ it-triq għal unjoni bankarja

Il-Kapijiet tal-Istat jew tal-Gvern taż-żona tal-euro jieħdu d-deċiżjoni li jgħaddu l-kompiti superviżorji f’idejn il-BĊE fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku.

Passi importanti

12 ta' Settembru 2012

Il-Kummissjoni Ewropea tippreżenta proposti leġiżlattivi

Il-Kummissjoni Ewropea tippreżenta abbozzi ta’ regolamenti li jgħaddu kompiti superviżorji speċifiċi lill-BĊE (ir-Regolament MSU) u jpoġġu s-sehem u r-responsabbiltajiet tal-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) fl-istess linja mal-qafas il-ġdid tas-superviżjoni bankarja. Il-Kummissjoni tfassal ukoll pjan direzzjonali li jwassal għal unjoni bankarja.

Pjan direzzjonali lejn unjoni bankarja 5 ta’ Diċembru 2012

Ir-Rapport tal-Erba’ Presidenti jistabbilixxi pjanijiet dettaljati għal Unjoni Ekonomika u Monetarja ġenwina

Il-Presidenti tal-Kunsill Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Eurogrupp jippreżentaw ir-Rapport tal-Erba’ Presidenti li jkompli jsaħħaħ il-viżjoni ppreżentata mill-President tal-Kunsill Ewropew Herman van Rompuy fis-26 ta’ Ġunju 2012 u jistabbilixxi pjan direzzjonali għall-ħolqien ta’ Unjoni Ekonomika u Monetarja ġenwina.

Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja ġenwina

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)