Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Βασικές ημερομηνίες

Σε αυτό το χρονολόγιο παρουσιάζονται τα σημαντικότερα στάδια της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας – από τις αρχικές προτάσεις για μια τραπεζική ένωση και τη νομοθετική διαδικασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μέχρι την έναρξη του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) και μετά.

2021

24 Φεβρουαρίου 2021

Ο Frank Elderson διορίζεται αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διορίζει τον Frank Elderson αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Η θητεία του αρχίζει στις 24 Φεβρουαρίου 2021. Σύμφωνα με τον κανονισμό για τον ΕΕΜ, η επιλογή αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου έγινε μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ.

2020

1 Οκτωβρίου 2020

Ένταξη της Βουλγαρίας και της Κροατίας στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία

Η Βουλγαρία και η Κροατία συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό μέσω στενής συνεργασίας από την 1η Οκτωβρίου 2020. Στις 10 Ιουλίου 2020 η ΕΚΤ αποφάσισε την καθιέρωση στενής συνεργασίας με την Българска народна банка (κεντρική τράπεζα της Βουλγαρίας) και την Hrvatska narodna banka (κεντρική τράπεζα της Κροατίας).

2019

4 Οκτωβρίου 2019

Ο Yves Mersch διορίζεται αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διορίζει τον Yves Mersch αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Η θητεία του αρχίζει στις 7 Οκτωβρίου 2019. Σύμφωνα με τον κανονισμό για τον ΕΕΜ, η επιλογή αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου έγινε μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ.

2018

6 Δεκεμβρίου 2018

Ο Andrea Enria διορίζεται πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διορίζει τον Andrea Enria πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για πενταετή θητεία, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2019.

Βιογραφικό σημείωμα: Andrea Enria

2016

1 Ιανουαρίου 2016

Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης αναλαμβάνει καθήκοντα

Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης αποφασίζει κατά πόσον και πότε μια τράπεζα θα πρέπει να τίθεται σε διαδικασία εξυγίανσης και καθορίζει, στο σχέδιο εξυγίανσης, το πλαίσιο για τη χρήση εργαλείων εξυγίανσης και του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης.

2015

1 Ιανουαρίου 2015

Ένταξη της Λιθουανίας στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό

Με την εισαγωγή του ευρώ, η Λιθουανία γίνεται αυτόματα μέλος του ΕΕΜ ως η 19η συμμετέχουσα χώρα. Οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας υπάγονται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ.

Δελτίο Τύπου

2014

11 Φεβρουαρίου 2014

Η Sabine Lautenschläger διορίζεται αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διορίζει την Sabine Lautenschläger αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Η θητεία της αρχίζει στις 12 Φεβρουαρίου 2014. Σύμφωνα με τον κανονισμό για τον ΕΕΜ, η επιλογή αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου έγινε μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ.

15 Μαΐου 2014

Τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός για το πλαίσιο του ΕΕΜ

Ο κανονισμός για το πλαίσιο του ΕΕΜ ορίζει τη νομική δομή στην οποία θα στηρίζεται η συνεργασία της ΕΚΤ με τις εθνικές εποπτικές αρχές εντός του ΕΕΜ. Διέπει τις σχέσεις μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών εποπτικών αρχών και περιλαμβάνει κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται άμεσα στις τράπεζες.

Κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ 19 Αυγούστου 2014

Τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης

Ο κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης ορίζει ενιαίους κανόνες και διαδικασίες για την εξυγίανση τραπεζών στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης, ο οποίος υποστηρίζεται από το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης θα συνεργάζεται στενά με τις εθνικές αρχές εξυγίανσης των συμμετεχουσών χωρών.

4 Σεπτεμβρίου 2014

Η ΕΚΤ δημοσιεύει κατάλογο των πιστωτικών ιδρυμάτων

Η ΕΚΤ δημοσιεύει τον κατάλογο των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της, καθώς και τον κατάλογο των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ, τα οποία παραμένουν υπό την εποπτεία των εθνικών εποπτικών αρχών.

Δελτίο Τύπου 8 Σεπτεμβρίου 2014

Διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ διορίζει τα πέντε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης, καθώς και δύο αναπληρωτές. Οι τράπεζες μπορούν να ζητούν από το ανεξάρτητο αυτό όργανο την επανεξέταση εποπτικών αποφάσεων της ΕΚΤ.

Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2014

Η ΕΚΤ δημοσιεύει τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης

Μετά την ολοκλήρωση της συνολικής αξιολόγησης, η ΕΚΤ δημοσιεύει τα αποτελέσματα των επιμέρους τραπεζών αλλά και των χωρών συνολικά, μαζί με συστάσεις για τη λήψη εποπτικών μέτρων.

Συνολική αξιολόγηση 4 Νοεμβρίου 2014

Τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη

Ο κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη ορίζει τον τρόπο υπολογισμού και εφαρμογής του ετήσιου εποπτικού τέλους που επιβάλλεται στις τράπεζες, καθώς και τον τρόπο είσπραξής του από όλες τις εποπτευόμενες τράπεζες.

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη 4 Νοεμβρίου 2014

Τίθεται σε λειτουργία ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός

Η ΕΚΤ αναλαμβάνει πλήρως την εποπτική αρμοδιότητα για τις τράπεζες στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ΕΕΜ.

19 Δεκεμβρίου 2014

Διορίζονται τα μέλη του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διορίζει τα μέλη του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και υιοθετεί τη μεθοδολογία για τη συνεισφορά των τραπεζών στα ταμεία εξυγίανσης.

2013

23 Οκτωβρίου 2013

Η ΕΚΤ ξεκινά τη συνολική αξιολόγηση

Η ΕΚΤ, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, ξεκινά τη συνολική αξιολόγηση, δηλ. τον έλεγχο της οικονομικής ευρωστίας 130 τραπεζών. Τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης προγραμματίζεται να δημοσιευθούν προτού η ΕΚΤ αναλάβει τα εποπτικά της καθήκοντα τον Νοέμβριο του 2014.

Δελτίο Τύπου 3 Νοεμβρίου 2013

Τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός για τον ΕΕΜ

Ο κανονισμός για τον ΕΕΜ ορίζει ότι η ΕΚΤ αναλαμβάνει πλήρως τα εποπτικά της καθήκοντα στις 4 Νοεμβρίου 2014.

Σημαντικότερα στάδια

16 Δεκεμβρίου 2013

Η Danièle Nouy διορίζεται πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διορίζει την Danièle Nouy πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για πενταετή θητεία, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014.

Δελτίο Τύπου

2012

29 Ιουνίου 2012

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανοίγει τον δρόμο για την τραπεζική ένωση

Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ αποφασίζουν να αναθέσουν εποπτικές εξουσίες στην ΕΚΤ στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Σημαντικότερα στάδια

12 Σεπτεμβρίου 2012

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει νομοθετικές προτάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σχέδια κανονισμών τα οποία αφορούν την ανάθεση συγκεκριμένων εποπτικών καθηκόντων στην ΕΚΤ (κανονισμός για τον ΕΕΜ) και την ευθυγράμμιση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) με το νέο πλαίσιο τραπεζικής εποπτείας. Ταυτόχρονα, καταρτίζει χάρτη πορείας προς την τραπεζική ένωση.

Χάρτης πορείας προς την τραπεζική ένωση 5 Δεκεμβρίου 2012

Η «έκθεση των τεσσάρων προέδρων» περιλαμβάνει αναλυτικά σχέδια για μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωομάδας (Eurogroup) παρουσιάζουν την «έκθεση των τεσσάρων προέδρων», η οποία βασίζεται στο όραμα που είχε περιγράψει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman van Rompuy, στις 26 Ιουνίου 2012 και καταρτίζει χάρτη πορείας προς τη δημιουργία μιας ουσιαστικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων