Najvažniji događaji

Na ovoj su stranici kronološki prikazani ključni koraci povezani s europskim nadzorom banaka, od prvih prijedloga za bankovnu uniju preko zakonodavnog postupka EU‑a do pokretanja jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM) i događaja koji su uslijedili.


29. lipnja 2012.

Europsko vijeće utrlo put uspostavi bankovne unije

Čelnici država i vlada europodručja odlučili su ESB‑u dodijeliti nadzorne zadaće u sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma.


Ključni koraci

  • 26. lipnja 2012. – Europsko vijeće objavilo izvješće o napretku prema istinskoj ekonomskoj i monetarnoj uniji.
  • 30. svibnja 2012. – Europska komisija pozvala na uspostavu bankovne unije.
  • 25. travnja 2012. – Predsjednik ESB‑a Mario Draghi govorio o jačanju nadzora banaka i sanaciji na europskoj razini.

12. rujna 2012.

Europska komisija predstavila prijedloge zakonodavnih akata

Europska komisija predstavila je nacrt uredbi kojima se ESB-u dodjeljuju posebne nadzorne zadaće (uredba o SSM‑u) te usklađuju uloga i odgovornosti EBA‑e s novim okvirom nadzora banaka. Sastavila je i hodogram za stvaranje bankovne unije.

Hodogram za stvaranje bankovne unije

5. prosinca 2012.

U »Izvješću predsjedničke četvorke« izneseni podrobni planovi za istinsku ekonomsku i monetarnu uniju

Predsjednici Europskog vijeća, Europske komisije, Europske središnje banke i Euroskupine predstavili su »Izvješće predsjedničke četvorke«, u kojemu se dalje razrađuje vizija koju je 26. lipnja 2012. predstavio predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy i iznosi hodogram za stvaranje istinske ekonomske i monetarne unije.

23. listopada 2013.

ESB započeo sveobuhvatnu procjenu

ESB, zajedno s nacionalnim nadzornim tijelima, započeo je sveobuhvatnu procjenu kao »provjeru financijskog zdravlja« 130 banaka. Rezultati sveobuhvatne procjene bit će objavljeni prije nego što ESB u studenome 2014. preuzme nadzornu ulogu.

3. studenoga 2013.

Uredba o SSM‑u stupila na snagu

Uredbom o SSM‑u omogućeno ESB‑u da u potpunosti preuzme nadzorne zadaće 4. studenoga 2014.


Ključni koraci

  • 15. listopada 2013. – Vijeće Europske unije donijelo uredbu o SSM‑u.
  • 12. rujna 2013. – Europski parlament odobrio prijedloge zakonodavnih akata Komisije.
  • 27. studenoga 2013. – ESB uglavnom podržao prijedloge zakonodavnih akata Europske komisije.

16. prosinca 2013.

Danièle Nouy imenovana za predsjednicu Nadzornog odbora

Vijeće Europske unije imenovalo je Danièle Nouy za predsjednicu Nadzornog odbora ESB‑a na mandat od pet godina, koji je počeo teći 1. siječnja 2014.

11. veljače 2014.

Sabine Lautenschläger imenovana za potpredsjednicu Nadzornog odbora

Vijeće Europske unije imenovalo je Sabine Lautenschläger za potpredsjednicu Nadzornog odbora ESB‑a, s početkom mandata 12. veljače 2014. Kao što je propisano uredbom o SSM‑u, potpredsjednica je izabrana iz redova članova Izvršnog odbora ESB‑a.

15. svibnja 2014.

Okvirna uredba o SSM‑u stupila na snagu

Okvirnom uredbom o SSM‑u utvrđuje se pravna struktura suradnje ESB‑a s nacionalnim nadzornim tijelima u okviru SSM‑a. Njome se uređuju odnosi ESB‑a i nacionalnih nadzornih tijela te utvrđuju pravila koja se primjenjuju izravno na banke.

19. kolovoza 2014.

Uredba o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu stupila na snagu

Uredbom o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu utvrđuju se jedinstvena pravila i postupci za sanaciju banaka u sklopu jedinstvenog sanacijskog mehanizma, koji podupire Jedinstveni fond za sanaciju. Jedinstveni sanacijski odbor blisko će surađivati s nacionalnim sanacijskim tijelima država sudionica.

4. rujna 2014.

ESB objavio popis kreditnih institucija

ESB je objavio popis značajnih kreditnih institucija pod izravnim nadzorom ESB‑a te popis manje značajnih banaka u europodručju koje ostaju pod nadzorom nacionalnih nadzornih tijela.

8. rujna 2014.

Imenovani članovi Administrativnog odbora za preispitivanja

Upravno vijeće ESB‑a imenovalo je pet članova i dva zamjenika Administrativnog odbora za preispitivanja. Banke mogu zatražiti od tog neovisnog tijela da preispita nadzorne odluke ESB‑a.

26. listopada 2014.

ESB objavio rezultate sveobuhvatne procjene

Nakon dovršetka sveobuhvatne procjene ESB je objavio rezultate za pojedinačne banke i države u cjelini, zajedno s preporukama za poduzimanje nadzornih mjera.

4. studenoga 2014.

Uredba ESB‑a o naknadama za nadzor stupila na snagu

Uredbom ESB‑a o naknadama za nadzor propisuje se način izračuna godišnje naknade banaka za nadzor i način njezine naplate od nadziranih banaka.

4. studenoga 2014.

Jedinstveni nadzorni mehanizam počeo s radom

ESB je u potpunosti preuzeo nadzornu odgovornost za banke u državama članicama koje sudjeluju u SSM‑u.

19. prosinca 2014.

Imenovani članovi Jedinstvenog sanacijskog odbora

Vijeće Europske unije imenovalo je članove Jedinstvenog sanacijskog odbora i utvrdilo metodologiju za izračun doprinosa banaka sanacijskim fondovima.

1. siječnja 2015.

Litva se priključila jedinstvenom nadzornom mehanizmu

Litva se uvođenjem eura automatski priključila SSM‑u kao 19. država sudionica. ESB preuzeo izravni nadzor nad trima najvećim litavskim bankama.

1. siječnja 2016.

Jedinstveni sanacijski odbor počeo s radom

Jedinstveni sanacijski odbor odlučuje hoće li se i kada banka sanirati te, u sklopu sanacijskog programa, određuje okvir upotrebe sanacijskih alata i Jedinstvenog fonda za sanaciju.

6. prosinca 2018.

Andrea Enria imenovan za predsjednika Nadzornog odbora

Vijeće Europske unije imenovalo je Andreu Enriju za predsjednika Nadzornog odbora ESB‑a na mandat od pet godina, koji je počeo teći 1. siječnja 2019.

4. listopada 2019.

Yves Mersch imenovan za potpredsjednika Nadzornog odbora

Vijeće Europske unije imenovalo je Yvesa Merscha za potpredsjednika Nadzornog odbora ESB‑a, s početkom mandata 7. listopada 2019. Kao što je propisano uredbom o SSM‑u, potpredsjednik je izabran iz redova članova Izvršnog odbora ESB‑a.