Najvažniji koraci

Na ovoj su vremenskoj lenti prikazani ključni koraci povezani s europskim nadzorom banaka, od prvih prijedloga za bankovnu uniju preko zakonodavnog postupka EU-a do pokretanja Jedinstvenog nadzornog mehanizma i događaja koji su uslijedili.


29. lipnja 2012.

Europsko vijeće utrlo put uspostavi bankovne unije

Čelnici država i vlada europodručja odlučili su ESB-u dodijeliti nadzorne zadaće u sklopu Jedinstvenog nadzornog mehanizma.


Ključni koraci

  • 26. lipnja 2012. – Europsko vijeće objavilo izvješće o napretku prema istinskoj ekonomskoj i monetarnoj uniji
  • 30. svibnja 2012. – Europska komisija pozvala na uspostavu bankovne unije
  • 25. travnja 2012. – predsjednik ESB-a Mario Draghi govorio o jačanju nadzora banaka i sanaciji na europskoj razini

12. rujna 2012.

Europska komisija predstavila prijedloge zakonodavnih akata

Europska komisija predstavila je nacrt uredaba kojima se ESB-u dodjeljuju posebne nadzorne zadaće (Uredba o SSM-u) te usklađuju uloga i odgovornosti EBA-e za novi okvir nadzora banaka. Sastavila je i hodogram za stvaranje bankovne unije.

Hodogram za stvaranje bankovne unije

5. prosinca 2012.

U »Izvješću predsjedničke četvorke« izneseni podrobni planovi za istinsku ekonomsku i monetarnu uniju

Predsjednici Europskog vijeća, Europske komisije, Europske središnje banke i Euroskupine predstavili su »Izvješće predsjedničke četvorke«, u kojemu se dalje razrađuje vizija koju je 26. lipnja 2012. predstavio predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy i iznosi hodogram za stvaranje istinske ekonomske i monetarne unije.

23. listopada 2013.

ESB započeo sveobuhvatnu procjenu

ESB, zajedno s nacionalnim nadzornim tijelima, započeo je sveobuhvatnu procjenu kao »provjeru financijskog zdravlja« 130 banaka. Rezultati sveobuhvatne procjene bit će objavljeni prije nego što ESB u studenome 2014. preuzme nadzornu ulogu.

3. studenoga 2013.

Uredba o SSM-u stupila na snagu

Uredbom o SSM-u omogućeno ESB-u da u potpunosti preuzme nadzorne zadaće 4. studenoga 2014.


Ključni koraci

  • 15. listopada 2013. – Vijeće EU-a donijelo Uredbu o SSM-u
  • 12. rujna 2013. – Europski parlament odobrio prijedloge zakonodavnih akata Komisije
  • 27. studenoga 2013. – ESB uglavnom podržao prijedloge zakonodavnih akata Europske komisije

16. prosinca 2013.

Danièle Nouy imenovana za predsjednicu Nadzornog odbora

Vijeće EU-a imenovalo je Danièle Nouy za predsjednicu Nadzornog odbora SSM-a na mandat od pet godina, koji je počeo teći 1. siječnja 2014.

11. veljače 2014.

Sabine Lautenschläger imenovana za potpredsjednicu Nadzornog odbora

Vijeće EU-a imenovalo je Sabine Lautenschläger za potpredsjednicu Nadzornog odbora SSM-a, s početkom mandata 12. veljače 2014. Kao što je propisano Uredbom o SSM-u, potpredsjednica je izabrana iz redova članova Izvršnog odbora ESB-a.

15. svibnja 2014.

Stupila na snagu Okvirna uredba o SSM-u

Okvirnom uredbom o SSM-u utvrđuje se pravna struktura suradnje ESB-a s nacionalnim nadzornim tijelima u okviru SSM-a. Njome se uređuju odnosi ESB-a i nacionalnih nadzornih tijela te utvrđuju pravila koja se primjenjuju izravno na banke.

19. kolovoza 2014.

Stupila na snagu Uredba o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu

Uredbom o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu utvrđuju se jedinstvena pravila i postupci za sanaciju banaka u sklopu jedinstvenog sanacijskog mehanizma, koji podupire jedinstveni fond za sanaciju. Jedinstveni sanacijski odbor blisko će surađivati s nacionalnim sanacijskim tijelima država sudionica.

4. rujna 2014.

ESB objavio popis kreditnih institucija

ESB je objavio popis značajnih kreditnih institucija pod izravnim nadzorom ESB-a, kao i popis manje značajnih banaka u europodručju koje ostaju pod nadzorom nacionalnih nadzornih tijela.

8. rujna 2014.

Imenovani članovi Administrativnog odbora za preispitivanja

Upravno vijeće ESB-a imenovalo je pet članova i dva zamjenika Administrativnog odbora za preispitivanja. Banke mogu zatražiti od tog neovisnog tijela da preispita nadzorne odluke ESB-a.

26. listopada 2014.

ESB objavio rezultate sveobuhvatne procjene

Nakon dovršetka sveobuhvatne procjene ESB je objavio rezultate za pojedinačne banke i države u cjelini, zajedno s preporukama za poduzimanje nadzornih mjera.

4. studenoga 2014.

Stupila na snagu Uredba ESB-a o naknadama za nadzor

Uredbom ESB-a o naknadama za nadzor propisuje se način izračuna godišnje naknade banaka za nadzor i način njezine naplate od nadziranih banaka.

4. studenoga 2014.

Jedinstveni nadzorni mehanizam počeo s radom

ESB je u potpunosti preuzeo nadzornu odgovornost za banke u državama članicama koje sudjeluju u SSM-u.

19. prosinca 2014.

Imenovani članovi Jedinstvenog sanacijskog odbora

Vijeće EU-a imenovalo je članove Jedinstvenog sanacijskog odbora i utvrdilo metodologiju za izračun doprinosa banaka sanacijskim fondovima.

1. siječnja 2015.

Litva se priključila Jedinstvenom nadzornom mehanizmu

Litva se uvođenjem eura automatski priključila SSM-u kao 19. država sudionica. ESB preuzima izravni nadzor nad trima najvećim litavskim bankama.

1. siječnja 2016.

Jedinstveni sanacijski odbor počeo s radom

Jedinstveni sanacijski odbor odlučuje hoće li se i kada banka sanirati te, u sklopu sanacijskog programa, određuje okvir upotrebe sanacijskih alata i Jedinstvenog fonda za sanaciju.