Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Mezníky

Tato časová osa ukazuje klíčové kroky, které vedly k zavedení evropského bankovního dohledu – od prvních návrhů bankovní unie přes legislativní proces EU po spuštění jednotného mechanismu dohledu a další vývoj.

2021

24. února 2021

Frank Elderson jmenován místopředsedou Rady dohledu

Rada EU jmenuje Franka Eldersona ke dni 24. února 2021 místopředsedou Rady dohledu ECB. Jak vyžaduje nařízení o SSM, vybrán byl z členů Výkonné rady ECB.

2020

1. října 2020

Bulharsko a Chorvatsko přistupují k evropskému bankovnímu dohledu

Bulharsko a Chorvatsko se od 1. října 2020 účastní prostřednictvím úzké spolupráce jednotného mechanismu dohledu. ECB rozhodla 10. července 2020 navázat úzkou spolupráci s Българска народна банка (Bulharská národní banka) a Hrvatska narodna banka.

2019

4. října 2019

Yves Mersch jmenován místopředsedou Rady dohledu

Rada EU jmenuje Yvese Mersche ke dni 7. října 2019 místopředsedou Rady dohledu ECB. Jak vyžaduje nařízení o SSM, místopředseda Rady dohledu byl vybrán z členů Výkonné rady ECB.

2018

6. prosince 2018

Andrea Enria byl jmenován předsedou Rady dohledu

Rada Evropské unie jmenuje Andreu Enriu předsedou Rady dohledu ECB na období pěti let, počínaje 1. lednem 2019.

Životopis: Andrea Enria

2016

1. ledna 2016

Jednotný výbor pro řešení krizí zahajuje činnost

Jednotný výbor pro řešení krizí rozhoduje o tom, zda a kdy se má zahájit řešení problémů určité banky a za tímto účelem vymezí rámec pro použití nástrojů k řešení problémů a prostředků z Jednotného fondu pro řešení krizí.

2015

1. ledna 2015

Litva přistupuje k jednotnému mechanismu dohledu

Zavedením eura Litva automaticky přistupuje k SSM jako jeho 19. účastnická země. Její tři největší banky spadají pod přímý dohled ECB.

Tisková zpráva

2014

11. února 2014

Sabine Lautenschlägerová jmenována místopředsedkyní Rady dohledu

Rada EU jmenuje Sabine Lautenschlägerovou ke dni 12. února 2014 místopředsedkyní Rady dohledu ECB. Jak vyžaduje nařízení o SSM, vybrána byla z členů Výkonné rady ECB.

15. května 2014

Vstupuje v platnost nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu (SSM)

Nařízení o rámci SSM definuje právní strukturu spolupráce ECB s vnitrostátními orgány dohledu v jednotném mechanismu dohledu. Upravuje vztahy mezi ECB a vnitrostátními orgány dohledu a obsahuje pravidla, která se vztahují přímo na banky.

Nařízení o rámci SSM 19. srpna 2014

Vstupuje v platnost nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí

Nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí stanovuje jednotná pravidla a postupy řešení krizí bank v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí, za podpory Jednotného fondu pro řešení krizí. Jednotný výbor pro řešení krizí bude úzce spolupracovat s vnitrostátními orgány pro řešení krizí v zúčastněných zemích.

4. září 2014

ECB zveřejňuje seznam úvěrových institucí

ECB zveřejňuje seznam významných úvěrových institucí pod přímým dohledem ECB i seznam méně významných bank v eurozóně, které zůstávají pod dohledem vnitrostátních orgánů dohledu.

Tisková zpráva 8. září 2014

Jmenování členů správní revizní komise

Rada guvernérů ECB jmenuje všech pět členů a dva náhradníky do správní revizní komise. Banky mohou tento nezávislý orgán žádat o přezkum rozhodnutí ECB týkajících se dohledu.

Tisková zpráva 26. října 2014

ECB zveřejňuje výsledky komplexního hodnocení

Po dokončení komplexního hodnocení zveřejňuje ECB výsledky za jednotlivé banky i země jako celek a doporučuje opatření v oblasti dohledu.

Komplexní hodnocení 4. listopadu 2014

Vstupuje v platnost nařízení ECB o poplatcích za dohled

Nařízení ECB o poplatcích za dohled stanoví způsob výpočtu, uplatňování a výběru ročního poplatku za dohled od všech dohlížených bank.

Nařízení ECB o poplatcích za dohled 4. listopadu 2014

Jednotný mechanismus dohledu začíná fungovat

ECB plně přebírá zodpovědnost za dohled nad bankami v členských státech, které se účastní jednotného mechanismu dohledu.

19. prosince 2014

Jmenováni členové jednotného výboru pro řešení krizí

Rada Evropské unie jmenuje členy jednotného výboru pro řešení krizí a přijímá metodiku týkající se příspěvků bank do fondu pro řešení krizí.

2013

23. října 2013

ECB zahajuje komplexní hodnocení

ECB společně s vnitrostátními orgány dohledu zahajuje komplexní hodnocení, „kontrolu finančního stavu“ 130 bank. Výsledky komplexního hodnocení mají být zveřejněny, než se ECB v listopadu 2014 ujme svých povinností dohledu.

Tisková zpráva 3. listopadu 2013

Vstupuje v platnost nařízení o SSM

Nařízení o SSM stanoví, že se ECB ujme všech svých úkolů týkajících se dohledu dne 4. listopadu 2014.

Klíčové kroky

16. prosince 2013

Danièle Nouyová jmenována předsedkyní Rady dohledu

Rada Evropské unie jmenuje Danièle Nouyovou předsedkyní Rady dohledu ECB na období pěti let, počínaje 1. lednem 2014.

Tisková zpráva

2012

29. června 2012

Evropská rada vytváří podmínky vedoucí k bankovní unii

Hlavy států a předsedové vlád rozhodují o tom, že úkoly dohledu v rámci jednotného mechanismu dohledu svěří ECB.

Klíčové kroky

12. září 2012

Evropská komise předkládá legislativní návrhy

Evropská komise předkládá návrhy nařízení, které pověřují ECB zvláštními úkoly týkajícími se dohledu (nařízení o SSM) a uvádějí v soulad úlohu a povinnosti orgánu EBA s novým rámcem pro bankovní dohled. Zformulovala také plán ustavení bankovní unie.

Plán ustavení bankovní unie 5. prosince 2012

Zpráva čtyř předsedů uvádí podrobné plány na vytvoření skutečné hospodářské a měnové unie

Předsedové Evropské rady, Evropské komise a Euroskupiny a prezident Evropské centrální banky předkládají zprávu čtyř předsedů, která vychází z vize představené předsedou Evropské rady Hermanem Van Rompuyem dne 26. června 2012 a stanoví plán vytvoření skutečné hospodářské a měnové unie.

Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)