Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Tärkeitä päivämääriä

Tälle aikajanalle on koottu yhteiseurooppalaisen pankkivalvonnan valmisteluvaiheet – pankkiunionin hahmottelu, EU:n lainsäädäntöprosessi ja yhteisen valvontamekanismin toiminnan käynnistäminen – sekä merkittäviä tapahtumia pankkivalvonnan ajalta.

2021

D.2.2021

Frank Elderson nimitetään valvontaelimen varapuheenjohtajaksi

Euroopan unionin neuvosto nimittää EKP:n valvontaelimen varapuheenjohtajaksi Frank Eldersonin D.2.2021 alkaen. YVM-asetuksen mukaisesti varapuheenjohtaja valitaan EKP:n johtokunnan jäsenten keskuudesta.

2020

1.10.2020

Bulgaria ja Kroatia liittyvät yhteiseen pankkivalvontaan

Bulgaria ja Kroatia aloittavat 1.10.2020 tiiviin yhteistyön EKP:n kanssa ja osallistuvat siitä pitäen yhteiseen valvontamekanismiin. EKP päätti 10.7.2020 aloittaa tiiviin yhteistyön Bulgarian ja Kroatian keskuspankkien kanssa.

2019

4.10.2019

Yves Mersch nimitetään valvontaelimen varapuheenjohtajaksi

Euroopan unionin neuvosto nimittää EKP:n valvontaelimen varapuheenjohtajaksi Yves Merschin 7.10.2019 alkaen. YVM-asetuksen mukaisesti varapuheenjohtaja valitaan EKP:n johtokunnan jäsenten keskuudesta.

2018

6.12.2018

Andrea Enria nimitetään valvontaelimen puheenjohtajaksi

Euroopan unionin neuvosto nimittää EKP:n valvontaelimen puheenjohtajaksi Andrea Enrian. Viisivuotinen toimikausi alkaa 1.1.2019.

CV: Andrea Enria

2016

1.1.2016

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto aloittaa toimintansa

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto tekee päätökset kriisipankkien purkamisesta ja sen ajoituksesta. Kriisinratkaisumääräyksissään se myös määrittää, miten eri kriisinratkaisuvälineitä ja yhteisen kriisinratkaisurahaston varoja käytetään.

2015

1.1.2015

Liettua liittyy yhteiseen valvontamekanismiin

Euron käyttöönoton myötä Liettuasta tulee 19. maa, joka osallistuu yhteiseen valvontamekanismiin. Maan kolme suurinta pankkia tulevat EKP:n suoraan valvontaan.

Lehdistötiedote

2014

11.2.2014

Sabine Lautenschläger nimitetään valvontaelimen varapuheenjohtajaksi

Euroopan unionin neuvosto nimittää EKP:n valvontaelimen varapuheenjohtajaksi Sabine Lautenschlägerin 12.2.2014 alkaen. YVM-asetuksen mukaisesti varapuheenjohtaja valitaan EKP:n johtokunnan jäsenten keskuudesta.

15.5.2014

YVM-kehysasetus tulee voimaan

YVM-kehysasetuksen säännökset ohjaavat EKP:n ja kansallisten valvontaviranomaisten yhteistyötä yhteisessä valvontamekanismissa. Siinä on myös suoraan pankkeihin sovellettavia sääntöjä.

YVM-kehysasetus 19.8.2014

Yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskeva asetus tulee voimaan

Yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevaan asetukseen on kirjattu yhteiset säännöt ja menettelyt pankkien kriisinratkaisua varten. Kriisinratkaisun tukena on yhteinen kriisinratkaisurahasto. Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto toimii yhteistyössä mekanismiin osallistuvien maiden kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten kanssa.

4.9.2014

EKP julkistaa luettelon merkittävistä ja vähemmän merkittävistä luottolaitoksista

EKP julkistaa luettelon merkittävistä luottolaitoksista, jotka se ottaa suoraan valvontaansa. Samassa yhteydessä se julkistaa myös luettelon vähemmän merkittävistä euroalueen pankeista, jotka pysyvät kansallisten viranomaisten valvonnassa.

Lehdistötiedote 8.9.2014

Oikaisulautakunnan jäsenet nimitetään

EKP:n neuvosto nimittää oikaisulautakunnan viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Oikaisulautakunta on riippumaton elin, jonka tehtävänä on suorittaa pankin pyynnöstä EKP:n valvontapäätöksen sisäinen uudelleenkäsittely.

Lehdistötiedote 26.10.2014

EKP julkistaa kattavan arvioinnin tulokset

Kattavan arvioinnin valmistuttua EKP julkistaa pankkikohtaiset ja maakohtaiset tulokset sekä suosituksia valvontatoimiksi.

Kattava arviointi 4.11.2014

EKP:n asetus valvontamaksuista tulee voimaan

EKP:n valvontamaksuasetuksessa säädetään valvottavilta pankeilta kerättävistä vuosittaisista valvontamaksuista, niiden laskentamenetelmästä ja niiden perimisestä.

EKP:n valvontamaksuasetus 4.11.2014

Yhteisen valvontamekanismin toiminta käynnistyy

EKP ryhtyy valvomaan vastuullaan olevia pankkeja yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvissa maissa.

19.12.2014

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenet nimitetään

Euroopan unionin neuvosto nimittää yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenet ja päättää menettelyistä, joita noudatetaan laskettaessa pankkien maksut kriisinratkaisurahastoon.

2013

23.10.2013

EKP käynnistää kattavan arvioinnin

EKP käynnistää yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa kattavan arvioinnin, jossa tarkastellaan 130 pankin vakavaraisuutta. Kattavan arvioinnin tulokset on määrä julkistaa ennen kuin EKP ryhtyy hoitamaan valvontatehtäväänsä marraskuussa 2014.

Lehdistötiedote 3.11.2013

YVM-asetus tulee voimaan

YVM-asetuksessa säädetään, että EKP ryhtyy hoitamaan valvontatehtäväänsä 4.11.2014.

Tärkeimmät valmisteluvaiheet

16.12.2013

Danièle Nouy nimitetään valvontaelimen puheenjohtajaksi

Euroopan unionin neuvosto nimittää yhteisen valvontamekanismin valvontaelimen puheenjohtajaksi Danièle Nouyn. Viisivuotinen toimikausi alkaa 1.1.2014.

Lehdistötiedote

2012

29.6.2012

Eurooppa-neuvosto pohjustaa pankkiunionia

Euroalueen maiden johtajat päättävät perustaa yhteisen valvontamekanismin ja antaa EKP:lle pankkivalvontatehtäviä.

Tärkeimmät valmisteluvaiheet

12.9.2012

Euroopan komissio julkistaa säädösehdotuksensa

Euroopan komissio esittelee ehdotuksensa säädöksiksi, joilla EKP:lle annetaan valvontatehtäviä (YVM-asetus) ja muutetaan Euroopan pankkiviranomaisen roolia ja vastuualueita pankkivalvontajärjestelyjen uudistamisen yhteydessä. Samalla komissio esittää etenemissuunnitelman.

Etenemissuunnitelma kohti pankkiunionia 5.12.2012

”Kohti todellista talous- ja rahaliittoa” ‑raportissa esitetään yksityiskohtainen suunnitelma talous- ja rahaliiton kehittämiseksi.

Eurooppa-neuvoston, Euroopan komission ja euroryhmän puheenjohtajat sekä EKP:n pääjohtaja esittelevät raportin, joka perustuu 26.6.2012 julkaistuun Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Herman Van Rompuyn visioon. Raportissa esitetään etenemissuunnitelma todellisen talous- ja rahaliiton luomiseksi.

Kohti todellista talous- ja rahaliittoa

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä