Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Momente de referință

Acest calendar prezintă principalele etape ale supravegherii bancare europene – de la propunerile inițiale de instituire a unei uniuni bancare, trecând prin procesul legislativ al UE, până la lansarea Mecanismului unic de supraveghere și la evoluțiile ulterioare.

2021

24 februarie 2021

Frank Elderson este numit în funcția de vicepreședinte al Consiliului de supraveghere

Consiliul Uniunii Europene îl numește pe dl Frank Elderson în funcția de vicepreședinte al Consiliului de supraveghere al BCE, începând cu data de 24 februarie 2021. Conform Regulamentului privind MUS, vicepreședintele a fost ales din rândul membrilor Comitetului executiv al BCE.

2020

1 octombrie 2020

Bulgaria și Croația aderă la supravegherea bancară europeană

Bulgaria și Croația participă la Mecanismul unic de supraveghere prin intermediul unei cooperări strânse, începând cu 1 octombrie 2020. BCE a decis, la data de 10 iulie 2020, să inițieze o cooperare strânsă cu Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) și Hrvatska narodna banka (Banca Națională a Croației).

2019

4 octombrie 2019

Yves Mersch este numit în funcția de vicepreședinte al Consiliului de supraveghere

Consiliul Uniunii Europene îl numește pe dl Yves Mersch în funcția de vicepreședinte al Consiliului de supraveghere al BCE, începând cu data de 7 octombrie 2019. Conform Regulamentului privind MUS, vicepreședintele a fost ales din rândul membrilor Comitetului executiv al BCE.

2018

6 decembrie 2018

Andrea Enria este numit în funcția de președinte al Consiliului de supraveghere

Consiliul Uniunii Europene îl numește pe dl Andrea Enria în funcția de președinte al Consiliului de supraveghere al BCE pentru un mandat de cinci ani, care începe la data de 1 ianuarie 2019.

CV: Andrea Enria

2016

1 ianuarie 2016

Comitetul unic de rezoluție devine operațional

Comitetul unic de rezoluție decide dacă și când să aplice unei bănci procedura de rezoluție și stabilește, în limitele schemei de rezoluție, cadrul de utilizare a instrumentelor de rezoluție și a Fondului unic de rezoluție.

2015

1 ianuarie 2015

Lituania aderă la Mecanismul unic de supraveghere

Prin adoptarea euro, Lituania se alătură automat MUS, devenind cea de-a 19-a țară participantă. Cele mai mari trei bănci ale acesteia fac obiectul supravegherii directe a BCE.

Comunicat de presă

2014

11 februarie 2014

Sabine Lautenschläger este numită în funcția de vicepreședinte al Consiliului de supraveghere

Consiliul Uniunii Europene o numește pe dna Sabine Lautenschläger în funcția de vicepreședinte al Consiliului de supraveghere al BCE, începând cu data de 12 februarie 2014. Conform Regulamentului privind MUS, vicepreședintele a fost ales din rândul membrilor Comitetului executiv al BCE.

15 mai 2014

Regulamentul-cadru privind MUS intră în vigoare

Regulamentul-cadru privind MUS stabilește structura juridică aferentă cooperării BCE cu autoritățile naționale de supraveghere în cadrul MUS. Acesta reglementează relațiile dintre BCE și autoritățile naționale de supraveghere și include norme care se aplică în mod direct băncilor.

Regulamentul-cadru privind MUS 19 august 2014

Regulamentul privind Mecanismul unic de rezoluție intră în vigoare

Regulamentul privind Mecanismul unic de rezoluție stabilește norme și proceduri uniforme pentru rezoluția băncilor în cadrul Mecanismului unic de rezoluție, susținut de un Fond unic de rezoluție. Un Comitet unic de rezoluție va colabora strâns cu autoritățile naționale de rezoluție din țările participante.

4 septembrie 2014

BCE publică lista instituțiilor de credit

BCE publică lista instituţiilor de credit semnificative aflate sub supravegherea directă a BCE, precum și lista băncilor mai puțin semnificative din zona euro, care rămân sub supravegherea autorităților naționale de supraveghere.

Comunicat de presă 8 septembrie 2014

Membrii Comitetului administrativ de control sunt numiți în funcție

Consiliul guvernatorilor BCE îi desemnează pe toți cei cinci membri și pe cei doi membri supleanți ai Comitetului administrativ de control. Băncile pot solicita acestui organism independent să verifice deciziile de supraveghere ale BCE.

Comunicat de presă 26 octombrie 2014

BCE publică rezultatele evaluării cuprinzătoare

În urma finalizării evaluării cuprinzătoare, BCE publică rezultatele pentru băncile individuale și pentru țări în ansamblu, alături de recomandări cu privire la măsurile de supraveghere.

Evaluarea cuprinzătoare 4 noiembrie 2014

Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere intră în vigoare

Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere prevede modul de calculare și de aplicare a taxei anuale de supraveghere a băncilor, precum și modul în care aceasta este colectată de la toate băncile supravegheate.

Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere 4 noiembrie 2014

Mecanismul unic de supraveghere devine operațional

BCE își asumă pe deplin responsabilitățile în materie de supraveghere pentru băncile din statele membre participante la MUS.

19 decembrie 2014

Numirea membrilor Comitetului unic de rezoluție

Consiliul Uniunii Europene numește membrii Comitetului unic de rezoluție și adoptă metodologia privind contribuția băncilor la fondurile de rezoluție.

2013

23 octombrie 2013

BCE începe evaluarea cuprinzătoare

BCE, împreună cu autoritățile naționale de supraveghere, începe evaluarea cuprinzătoare, o „verificare a stării de sănătate financiară” a 130 de bănci. Rezultatele evaluării cuprinzătoare trebuie publicate înainte ca BCE să își asume rolul de supraveghere în luna noiembrie 2014.

Comunicat de presă 3 noiembrie 2013

Regulamentul privind MUS intră în vigoare

Regulamentul privind MUS prevede că BCE își asumă pe deplin atribuțiile în materie de supraveghere la data de 4 noiembrie 2014.

Etape-cheie

16 decembrie 2013

Danièle Nouy este numită în funcția de președinte al Consiliului de supraveghere

Consiliul Uniunii Europene o numește pe dna Danièle Nouy în funcția de președinte al Consiliului de supraveghere al BCE pentru un mandat de cinci ani, care începe la data de 1 ianuarie 2014.

Comunicat de presă

2012

29 iunie 2012

Consiliul European creează condițiile pentru o uniune bancară

Șefii de stat sau de guvern din zona euro decid să confere BCE atribuții de supraveghere în cadrul Mecanismului unic de supraveghere

Etape-cheie

12 septembrie 2012

Comisia Europeană prezintă propuneri legislative

Comisia Europeană prezintă proiecte de regulamente care conferă BCE atribuții de supraveghere specifice (Regulamentul privind MUS) și aliniază rolul și responsabilitățile Autorității bancare europene (ABE) la noul cadru de supraveghere bancară. Comisia a elaborat, de asemenea, o foaie de parcurs către o uniune bancară.

Foaie de parcurs către o uniune bancară 5 decembrie 2012

„Raportul celor patru președinți” prevede planuri detaliate pentru o uniune economică și monetară autentică

Președinții Consiliului European, Comisiei Europene, Băncii Centrale Europene și Eurogrupului prezintă „Raportul celor patru președinți”, care este fondat pe viziunea expusă la data de 26 iunie 2012 de președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, și care stabilește o foaie de parcurs privind crearea unei uniuni economice și monetare autentice.

Către o veritabilă uniune economică și monetară

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate