Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Mijlpalen

Op deze tijdlijn worden de belangrijkste stappen in de ontwikkeling van het Europese bankentoezicht afgebeeld, van de eerste voorstellen voor een bankenunie via het wetgevingsproces in de EU tot de start van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (SSM).

2021

24 februari 2021

Frank Elderson benoemd tot vicevoorzitter van de Raad van Toezicht

De Raad van de Europese Unie benoemt de heer Frank Elderson met ingang van 24 februari 2021 tot vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB. Conform de GTM-verordening is de vicevoorzitter gekozen uit de leden van de ECB-directie.

2020

1 oktober 2020

Bulgarije en Kroatië treden toe tot het Europees bankentoezicht

Bulgarije en Kroatië nemen vanaf 1 oktober 2020 via nauwe samenwerking deel aan het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme. Op 10 juli 2020 heeft de ECB besloten een nauwe samenwerking aan te gaan met Българска народна банка (de Bulgaarse Nationale Bank) en Hrvatska narodna banka (de Kroatische Nationale Bank).

2019

4 oktober 2019

Yves Mersch benoemd tot vicevoorzitter van de Raad van Toezicht

De Raad van de Europese Unie benoemt de heer Yves Mersch met ingang van 7 oktober 2019 tot vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB. Conform de GTM-verordening is de vicevoorzitter gekozen uit de leden van de ECB-directie.

2018

6 december 2018

Andrea Enria benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht

De Raad van de Europese Unie benoemt Andrea Enria met ingang van 1 januari 2019 tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB voor een termijn van vijf jaar.

Cv Andrea Enria

2016

1 januari 2016

De gemeenschappelijke afwikkelingsraad begint zijn werkzaamheden

De gemeenschappelijke afwikkelingsraad besluit of en wanneer een bank dient te worden afgewikkeld en stelt in de afwikkelingsregeling een kader op voor het gebruik van afwikkelingsinstrumenten en het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds.

2015

1 januari 2015

Litouwen treedt toe tot het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme

Door de euro in te voeren treedt Litouwen, als 19e land, automatisch toe tot het SSM. De drie grootste Litouwse banken vallen onder het directe toezicht van de ECB.

Persbericht

2014

11 februari 2014

Sabine Lautenschläger benoemd tot vicevoorzitter van de Raad van Toezicht

De Raad van de Europese Unie benoemt Sabine Lautenschläger met ingang van 12 februari 2014 tot vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB. Conform de GTM-verordening is de vicevoorzitter gekozen uit de leden van de ECB-directie.

15 mei 2014

GTM-kaderverordening van kracht

De GTM-kaderverordening omschrijft de juridische structuur voor samenwerking tussen de ECB en de nationale toezichtsautoriteiten binnen het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme. De verordening regelt de verhouding tussen de ECB en de nationale toezichthouders en bevat regels die direct van toepassing zijn op banken.

GTM-kaderverordening 19 augustus 2014

Verordening betreffende het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme van kracht

De verordening betreffende het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme bevat de uniforme regels en procedures voor de afwikkeling van banken krachtens het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, ondersteund door het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds. Een gemeenschappelijke afwikkelingsraad zal nauw samenwerken met de nationale afwikkelingsautoriteiten van de deelnemende landen.

4 september 2014

ECB publiceert lijsten van kredietinstellingen

De ECB publiceert de lijst met de belangrijke kredietinstellingen die onder het directe toezicht van de ECB vallen en de lijst van minder belangrijke banken in het eurogebied, die onder het toezicht van de nationale toezichtsautoriteiten blijven.

Persbericht 8 september 2014

Benoeming leden Administratieve Raad van Toetsing

De Raad van Bestuur van de ECB benoemt alle vijf de leden plus twee plaatsvervangende leden van de Administratieve Raad van Toetsing. Banken kunnen bij dit onafhankelijk orgaan aankloppen voor herziening van toezichtsbeslissingen van de ECB.

Persbericht 26 oktober 2014

ECB publiceert uitkomsten alomvattende beoordeling

De alomvattende beoordeling is voltooid en de ECB publiceert de uitkomsten – voor afzonderlijke banken en hele landen – plus aanbevelingen voor toezichtsmaatregelen.

Alomvattende beoordeling 4 november 2014

Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht van kracht

De verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht bepaalt hoe de jaarlijkse toezichtsvergoeding wordt berekend en hoe ze bij alle onder toezicht staande banken wordt geïnd.

Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht 4 november 2014

Gemeenschappelijk toezichtsmechanisme treedt in werking

De ECB neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het toezicht op banken in de lidstaten die deelnemen aan het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme.

19 december 2014

Leden van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad benoemd

De Raad van de Europese Unie benoemt de leden van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad en keurt de methodologie voor de bijdragen van banken aan de afwikkelingsfondsen goed.

2013

23 oktober 2013

ECB begint aan alomvattende beoordeling

Samen met de nationale toezichthouders begint de ECB aan de alomvattende beoordeling, een 'financiële gezondheidscontrole’ van 130 banken. De resultaten moeten bekend zijn voordat de ECB in november 2014 haar toezichthoudende taak op zich neemt.

Persbericht 3 november 2013

GTM-verordening van kracht

De GTM-verordening bepaalt dat de ECB op 4 november 2014 haar toezichthoudende taken volledig op zich neemt.

De belangrijkste stappen

16 december 2013

Danièle Nouy benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht

De Raad van de Europese Unie benoemt Danièle Nouy met ingang van 1 januari 2014 tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB voor een termijn van vijf jaar.

Persbericht

2012

29.6.2012

De Europese Raad baant de weg voor de bankenunie

De staatshoofden en regeringsleiders van het eurogebied besluiten om toezichthoudende taken aan de ECB toe te kennen binnen een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme.

De belangrijkste stappen

12 september 2012

Europese Commissie doet wetsvoorstellen

De Europese Commissie dient wetsontwerpen in om bepaalde toezichthoudende taken aan de ECB toe te wijzen (GTM-verordening) en de taken en verantwoordelijkheden van de EBA aan te passen aan het nieuwe kader voor het bankentoezicht. Verder heeft ze een routekaart voor de bankenunie opgesteld.

Een routekaart voor de bankenunie 5 december 2012

"Four Presidents' Report" geeft uitgewerkte plannen voor een ware Economische en Monetaire Unie

De voorzitters van de Europese Raad, de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en de Eurogroep presenteren het "Four Presidents' Report". Dit is een uitwerking van de visie die de voorzitter van de Raad, Herman Van Rompuy, op 26 juni 2012 ontvouwde en schetst een routekaart voor de oprichting van een ware Economische en Monetaire Unie.

Op weg naar een ware Economische en Monetaire Unie

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders