Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Mérföldkövek

Az alábbiakban időrendben ismertetjük az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) megalakulásának főbb állomásait, kezdve a bankunió létrehozására irányuló kezdeti javaslatoktól az EU-s jogalkotási folyamaton át az SSM elindulásáig.

2021.

2021. február 24.

Frank Elderson kinevezése a Felügyeleti Testület alelnöki posztjára

Az Európai Unió Tanácsa 2021. február 24-i kezdettel Frank Eldersont nevezte ki az EKB Felügyeleti Testületének alelnökévé. Az SSM-rendelet előírásainak megfelelően az alelnököt az EKB Igazgatóságának tagjai közül választják.

2020.

2020. október 1.

Bulgária és Horvátország csatlakozása az európai bankfelügyelethez

Bulgária és Horvátország 2020. október 1-jétől részt vesz szoros együttműködés révén az egységes felügyeleti mechanizmusban. Az EKB 2020. július 10-én döntött úgy, hogy szoros együttműködésre lép a Bolgár Nemzeti Bankkal (Българска народна банка) és a Horvát Nemzeti Bankkal (Hrvatska narodna banka).

2019.

2019. október 4.

Yves Mersch kinevezése a Felügyeleti Testület alelnöki posztjára

Az Európai Unió Tanácsa 2019. október 7-ével Yves Merschet nevezte ki az EKB Felügyeleti Testületének alelnökévé. Az SSM-rendelet előírásainak megfelelően az alelnököt az EKB Igazgatóságának tagjai közül választják.

2018.

2018. december 6.

Andrea Enria kinevezése a Felügyeleti Testület elnöki posztjára

Az Európai Unió Tanácsa 2019. január 1-jével Andrea Enriát nevezte ki az SSM Felügyeleti Testületének elnökévé ötéves időtartamra.

Önéletrajz: Andrea Enria

2016.

2016. január 1.

Az Egységes Szanálási Testület megkezdte működését

Az Egységes Szanálási Testület dönti el, hogy egy bankot szanálás alá helyeznek-e, mikor kerül sor a szanálásra, továbbá a szanálási programban lefekteti az alkalmazandó eszközökre és az egységes szanálási alapra vonatkozó keretrendszert.

2015.

2015. január 1.

Litvánia csatlakozott az egységes felügyeleti mechanizmushoz

Az euro átvételével Litvánia automatikusan az SSM 19. tagországává vált. Ez azt jelenti, hogy három legnagyobb bankja az EKB közvetlen felügyelete alá került.

Sajtóközlemény

2014.

2014. február 11.

Kinevezték Sabine Lautenschlägert a Felügyeleti Testület alelnökévé

Az Európai Unió Tanácsa kinevezte Sabine Lautenschlägert az EKB Felügyeleti Testületének alelnökévé, 2014. február 12-i kezdéssel. Az SSM-rendelet előírásainak megfelelően az alelnököt az EKB Igazgatóságának tagjai közül választották ki.

2014. május 15.

Hatályba lépett az SSM-keretrendelet

Az SSM-keretrendeletben meg van határozva az a jogi struktúra, amely alapján az EKB együttműködik az SSM keretében a nemzeti felügyeleti hatóságokkal. A jogszabály az EKB és a nemzeti felügyeletek közötti kapcsolatokat szabályozza, és a bankokra közvetlenül érvényes rendelkezéseket tartalmaz.

SSM-keretrendelet 2014. augusztus 19.

Az egységes felügyeleti mechanizmusról szóló rendelet hatálybalépése

Az egységes szanálási mechanizmusról szóló rendeletben egyöntetű szabályok és eljárások vannak lefektetve az egységes szanálási alap által támogatott mechanizmus keretében zajló bankszanáláshoz. Az Egységes Szanálási Testület a részt vevő országok nemzeti szanálási hatóságaival szorosan együttműködve működik.

2014. szeptember 4.

Az EKB közzétette a hitelintézetek névsorát

Az EKB közzétette annak a 120 jelentősnek minősített hitelintézetnek a névsorát, amely az EKB közvetlen felügyelete alatt van, valamint az euroövezet kevésbé jelentős bankjainak névsorát, amelyeket továbbra is a nemzeti felügyeletek felügyelnek.

Sajtóközlemény 2014. szeptember 8.

A felülvizsgálati testület tagságának kinevezése

Az EKB Kormányzótanácsa kinevezte a felülvizsgálati testület öt tagját és két póttagját. A bankok kérhetik, hogy a független testület felülvizsgálja az EKB felügyeleti döntéseit.

Sajtóközlemény 2014. október 26.

Az EKB közzétette az átfogó értékelés eredményeit

Az átfogó értékelés lezárultával az EKB közzétette az egyes bankokra és az országok egészére vonatkozó eredményeket, valamint a felügyeleti intézkedésekre vonatkozó javaslatait.

Átfogóértékelés 2014. november 4.

Hatályba lépett az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete

Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete határozza meg az éves felügyeleti díj kiszámításának és kivetésének a módját, valamint a felügyelt bankoktól való díjbeszedés lebonyolításának módját.

Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete 2014. november 4.

Megkezdte működését az egységes felügyeleti mechanizmus

Az EKB teljes körűen átvette az SSM-ben részt vevő tagállamok bankjainak felügyeletét.

2014. december 19.

Az Egységes Szanálási Testület tagságának kinevezése

Az Egységes Szanálási Testület tagságát az Európai Unió Tanácsa nevezi ki, továbbá meghatározza, milyen módszertan szerint járulnak hozzá a bankok a szanálási forrásokhoz.

2013.

2013. október 23.

Az EKB megkezdi az átfogó értékelést

Az EKB a nemzeti felügyeletekkel közösen megkezdi az átfogó értékelést, amelyben 130 bank pénzügyi állapotát méri fel. Az átfogó értékelés eredményét még azelőtt közzéteszi az EKB, hogy 2014 novemberében megkezdené felügyeleti munkáját.

Sajtóközlemény 2013. november 3.

Hatályba lépett az SSM-rendelet

Az SSM-rendelet értelmében az EKB 2014. november 4-én kezdi meg a teljes körű felügyeleti munkát.

A legfontosabb lépések

2013. december 16.

Danièle Nouy kinevezése a Felügyeleti Testület elnökévé

Az Európai Unió Tanácsa Danièle Nouyt nevezte ki az SSM Felügyeleti Testületének elnökévé. Öt évre szóló hivatalát 2014. január 1-jén vette át.

Sajtóközlemény

2012.

2012. június 29.

Az Európai Tanács előkészíti a bankuniót

Az euroövezeti állam- és kormányfők döntése alapján egy egységes felügyeleti mechanizmus keretében az EKB veszi át a felügyeleti feladatokat.

A legfontosabb lépések

2012. szeptember 12.

Az Európai Bizottság előterjeszti törvényjavaslatait

Az Európai Bizottság olyan rendelettervezeteket terjeszt elő, amelyek meghatározott felügyeleti feladatokat bíznak az EKB-ra (SSM-rendelet), és az Európai Bankhatóság szerepét és feladatait a bankfelügyelet új keretrendszeréhez igazítják. A Bizottság ezenkívül kidolgozza a bankunió megalakításához szükséges ütemtervet.

Ütemterv a bankunió kiépítéséhez 2012. december 5.

„A négy elnök jelentése” bemutatja a valódi gazdasági és monetáris unióra vonatkozó részletes terveket

Az Európai Tanács, az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és az eurocsoport elnöke bemutatja „A négy elnök jelentése” című dokumentumot, amelyben Herman Van Rompuynak, az Európai Tanács elnökének 2012. június 26-án bemutatott jövőképére építve meghatározzák a valódi gazdasági és monetáris unió létrehozásának ütemtervét.

Úton a valódi gazdasági és monetáris unió felé

Ebben a szekcióban található oldalak

Visszaélés bejelentése