Mérföldkövek

Az alábbiakban az európai bankfelügyelet létrejöttének időrendi áttekintése olvasható, kezdve a bankunió létrehozására irányuló kezdeti javaslatoktól az EU-s jogalkotási folyamaton át az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) elindulásáig és az azt követő eseményekig.


2012. június 29.

Az Európai Tanács előkészíti a bankuniót

Az euroövezeti állam- és kormányfők döntése alapján egységes felügyeleti mechanizmus keretében az EKB veszi át a felügyeleti feladatokat.


A legfontosabb lépések

  • 2012. június 26. – Az Európai Tanács jelentést tesz közzé a valódi gazdasági és monetáris unió kialakításáról
  • 2012. május 30. – Az Európai Bizottság szorgalmazza a bankunió létrehozatalát
  • 2012. április 25. – Mario Draghi, az EKB elnöke az európai szintű bankfelügyelet és szanálás megerősítésére utal

2012. szeptember 12.

Az Európai Bizottság jogszabályjavaslatokat terjeszt elő

Az Európai Bizottság olyan rendelettervezeteket terjeszt elő, amelyek meghatározott felügyeleti feladatokat bíznak az EKB-ra (SSM-rendelet), és amelyek az Európai Bankhatóság szerepét és feladatait a bankfelügyelet új keretrendszeréhez igazítják. A Bizottság ezenkívül kidolgozza a bankunió megalakításának ütemtervét.

A bankunió kiépítését eredményező ütemterv

2012. december 5.

„A négy elnök jelentése” bemutatja a valódi gazdasági és monetáris unió megteremtésének részletes terveit

Az Európai Tanács, az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és az Eurocsoport elnöke bemutatja „A négy elnök jelentését”, amelyben Herman Van Rompuynak, az Európai Tanács elnökének 2012. június 26-án bemutatott jövőképére építve meghatározzák a valódi gazdasági és monetáris unió létrehozásának ütemtervét.

2013. október 23.

Az EKB megkezdi az átfogó értékelést

Az EKB a nemzeti felügyeletekkel közösen elindítja az átfogó értékelést, amelynek keretében 130 bank pénzügyi állapotfelmérését végzik el. Az értékelés eredményét még azelőtt közzé kívánják tenni, hogy az EKB 2014 novemberében megkezdi felügyeleti tevékenységét.

2013. november 3.

Hatályba lép az SSM-rendelet

Az SSM-rendelet értelmében az EKB 2014. november 4-én kezdi meg teljes körű felügyeleti munkáját.


A legfontosabb lépések

  • 2013. okt. 15. – Az EU Tanácsa elfogadja az SSM-rendeletet
  • 2013. szept. 12. – Az Európai Parlament jóváhagyja a Bizottság jogszabályjavaslatait
  • 2012. nov. 27. – Az EKB összességében üdvözli az Európai Bizottság jogszabályjavaslatait

2013. december 16.

Danièle Nouyt nevezik ki a felügyeleti testület elnöki posztjára

Az EU Tanácsa Danièle Nouyt nevezi ki az SSM felügyeleti testületének elnökévé. Öt évre szóló hivatalát 2014. január 1-jén veszi át.

2014. február 11.

Sabine Lautenschlägert nevezik ki a felügyeleti testület alelnökévé

Az EU Tanácsa Sabine Lautenschlägert nevezi ki az SSM felügyeleti testületének alelnökévé. Hivatalát 2014. február 12-én veszi át. Az SSM-rendelet előírásainak megfelelően az alelnököt az EKB Igazgatóságának tagjai közül választották.

2014. május 15.

Hatályba lép az SSM-keretrendelet

Az SSM-keretrendeletben meghatározzák azt a jogi struktúrát, amelynek keretében az EKB az SSM-en belül együttműködik a nemzeti felügyeleti hatóságokkal. A jogszabály az EKB és a nemzeti felügyeletek közötti kapcsolatokat szabályozza, és a bankokra közvetlenül alkalmazandó rendelkezéseket is tartalmaz.

2014. augusztus 19.

Hatályba lép az egységes szanálási mechanizmusról szóló rendelet

Az egységes szanálási mechanizmusról szóló rendelet egységes szabályokat és eljárásokat fektet le az egységes felügyeleti mechanizmus hatálya alá tartozó bankoknak az egységes szanálási alap támogatásával finanszírozott szanálására. Az egységes szanálási tanács tevékenységét a részt vevő országok nemzeti szanálási hatóságaival szorosan együttműködve látja el.

2014. szeptember 4.

Az EKB közzéteszi a hitelintézetek listáit

Az EKB közzéteszi az EKB közvetlen felügyelete alá kerülő, jelentősnek minősített hitelintézetek listáját, valamint az euroövezet nemzeti felügyelet alatt maradó, kevésbé jelentős bankjainak listáját.

2014. szeptember 8.

Kinevezik a felülvizsgálati testület tagjait

Az EKB Kormányzótanácsa kinevezi a felülvizsgálati testület mind az öt tagját és két póttagját. A bankoknak lehetőségük van arra, hogy a független testületet felkérjék az EKB felügyeleti döntéseinek felülvizsgálatára.

2014. október 26.

Az EKB közzéteszi az átfogó értékelés eredményét

Az átfogó értékelés lezárulta után az EKB közzéteszi az egyes bankokra és az országok egészére vonatkozó eredményeket, valamint a felügyeleti intézkedésekre vonatkozó javaslatait.

2014. november 4.

Hatályba lép az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete

Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete határozza meg az éves felügyeleti díj kiszámításának és kiszabásának módját, valamint azt, hogy milyen módon szedik be a felügyelt bankoktól.

2014. november 4.

Az egységes felügyeleti mechanizmus megkezdi működését

Az EKB megkezdi az SSM-ben részt vevő tagállamok bankjaival kapcsolatos teljes körű felügyeleti munkáját.

2014. december 19.

Kinevezik az egységes szanálási tanács tagjait

Az EU Tanács kinevezi az egységes szanálási tanács tagjait, és elfogadja azt a módszertant, amelynek alapján meghatározzák a bankoknak a szanálási alapokhoz való hozzájárulását.

2015. január 1.

Litvánia csatlakozik az egységes felügyeleti mechanizmushoz

Az euro bevezetésével Litvánia automatikusan az SSM tizenkilencedik tagjává válik. Az ország három legnagyobb bankja az EKB közvetlen felügyelete alá kerül.

2016. január 1.

Az Egységes Szanálási Testület megkezdi működését

Az Egységes Szanálási Testület dönti el, hogy egy bankot szanálás alá helyeznek-e, és ha igen, mikor, továbbá a szanálási programban lefekteti az alkalmazandó eszközökre és az egységes szanálási alapra vonatkozó keretrendszert.