Bord Superviżorju

Il-Bord Superviżorju jiltaqa’ darbtejn fix-xahar biex jiddiskuti, jippjana u jwettaq il-kompiti superviżorji tal-BĊE.


Bord Superviżorju (22 ta' Frar 2018)

Jipproponi abbozzi ta’ deċiżjonijiet lill-Kunsill Governattiv skont il-proċedura ta’ nuqqas ta’ oġġezzjoni.

Kunsill Governattiv tal-BĊE

Kompożizzjoni

  • President (maħtur għal perjodu ta’ ħames snin li ma jiġġeddidx)
  • Viċi President (magħżul minn fost il-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE)
  • erba’ rappreżentanti tal-BĊE
  • rappreżentanti tas-superviżuri nazzjonali

Jekk l-awtorità superviżorja nazzjonali nnominata minn Stat Membru ma tkunx bank ċentrali nazzjonali, ir-rappreżentant tal-awtorità kompetenti jista’ jkun akkumpanjat minn rappreżentant tal-bank ċentrali nazzjonali. F’każijiet bħal dawn, ir-rappreżentanti jitqiesu bħala membru wieħed għall-finijiet tal-proċedura tal-votazzjoni.

Membri

Danièle Nouy

Danièle Nouy

President tal-Bord Superviżorju tal-BĊE

Kurrikulu tal-karriera
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE u Viċi President tal-Bord Superviżorju tal-BĊE

Kurrikulu tal-karriera

Ignazio Angeloni

Ignazio Angeloni

Membru tal-Bord Superviżorju tal-BĊE

Kurrikulu tal-karriera

Pentti Hakkarainen

Pentti Hakkarainen

Membru tal-Bord Superviżorju tal-BĊE

Kurrikulu tal-karriera
Tom Dechaene

Tom Dechaene

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Felix Hufeld

Felix Hufeld

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Madis Müller

Madis Müller

Eesti Pank

Ed Sibley

Ed Sibley

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgado

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Denis Beau

Banque de France

Fabio Panetta

Fabio Panetta

Banca d'Italia

Yiangos Demetriou

Yiangos Demetriou

Central Bank of Cyprus

Vytautas Valvonis

Vytautas Valvonis

Lietuvos bankas

Pēters Putniņš

Pēters Putniņš

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Zoja Razmusa

Zoja Razmusa

Latvijas Banka

Claude Simon

Claude Simon

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Norbert Goffinet

Norbert Goffinet

Banque centrale du Luxembourg

Catherine Galea

Catherine Galea

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Frank Elderson

Frank Elderson

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmut Ettl

Finanzmarktaufsicht

Andreas Ittner

Andreas Ittner

Oesterreichische Nationalbank

Elisa Ferreira

Elisa Ferreira

Banco de Portugal

Primož Dolenc

Primož Dolenc

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Anneli Tuominen

Finanssivalvonta

Mervi Toivanen

Mervi Toivanen

Suomen Pankki - Finlands Bank

Kumitat tat-Tmexxija

Il-Kumitat tat-Tmexxija jħejji l-laqgħat u jgħin fl-attivitajiet tal-Bord Superviżorju.

Kompożizzjoni

  • President tal-Bord Superviżorju
  • Viċi President tal-Bord Superviżorju
  • rappreżentant tal-BĊE
  • ħames rappreżentanti tas-superviżuri nazzjonali

Il-ħames rappreżentanti tas-superviżuri nazzjonali jinħatru mill-Bord Superviżorju għal sena skont sistema ta’ rotazzjoni li tiżgura rappreżentanza ġusta tal-pajjiżi.

Membri tal-Kumitat ta' Tmexxija
President tal-Bord Superviżorju Danièle Nouy
Viċi President tal-Bord Superviżorju Sabine Lautenschläger
Rappreżentant tal-BĊE Pentti Hakkarainen
Germany Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Italy Fabio Panetta (Banca d'Italia)
Greece Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Ireland Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Malta Catherine Galea (Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta)