Menu

Bord Superviżorju

Il-Bord Superviżorju jiltaqa’ kull tliet ġimgħat biex jiddiskuti, jippjana u jwettaq il-kompiti superviżorji tal-BĊE.

Jipproponi abbozzi ta’ deċiżjonijiet lill-Kunsill Governattiv skont il-proċedura ta’ nuqqas ta’ oġġezzjoni.

Kunsill Governattiv tal-BĊE

Kompożizzjoni

  • President (maħtur għal perjodu ta’ ħames snin li ma jiġġeddidx)
  • Viċi President (magħżul minn fost il-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE)
  • erba’ rappreżentanti tal-BĊE
  • rappreżentanti tas-superviżuri nazzjonali

Jekk l-awtorità superviżorja nazzjonali nnominata minn Stat Membru ma tkunx bank ċentrali nazzjonali, ir-rappreżentant tal-awtorità kompetenti jista’ jkun akkumpanjat minn rappreżentant tal-bank ċentrali nazzjonali. F’każijiet bħal dawn, ir-rappreżentanti jitqiesu bħala membru wieħed għall-finijiet tal-proċedura tal-votazzjoni.

Membri

Andrea Enria

Andrea Enria

President

Curriculum Vitae
Frank Elderson

Frank Elderson

Viċi President

Curriculum Vitae
Pentti Hakkarainen

Pentti Hakkarainen

Rappreżentant tal-BĊE

Curriculum Vitae
Edouard Fernandez-Bollo

Edouard Fernandez-Bollo

Rappreżentant tal-BĊE

Curriculum Vitae
Kerstin af Jochnick

Kerstin af Jochnick

Rappreżentant tal-BĊE

Curriculum Vitae
Elizabeth McCaul

Elizabeth McCaul

Rappreżentant tal-BĊE

Curriculum Vitae
Tom Dechaene

Tom Dechaene

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Radoslav Milenkov

Radoslav Milenkov

Bank Nazzjonali Bulgaru

Mark Branson

Mark Branson

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Veiko Tali

Veiko Tali

Eesti Pank

Ed Sibley

Ed Sibley

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Ilias Plaskovitis

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgado

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Denis Beau

Banque de France

Renata Samodol

Renata Samodol

Hrvatska narodna banka

Alessandra Perrazzelli

Alessandra Perrazzelli

Banca d’Italia

George Ioannou

George Ioannou

Central Bank of Cyprus

Simonas Krėpšta

Simonas Krėpšta

Lietuvos bankas

Kristīne Černaja-Mežmale

Kristīne Černaja-Mežmale

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Māris Kālis

Māris Kālis

Latvijas Banka

Claude Wampach

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Joseph Gavin

Joseph Gavin

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta

Oliver Bonello

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta

Steven Maijoor

Steven Maijoor

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Gottfried Haber

Oesterreichische Nationalbank

Ana Paula Serra

Ana Paula Serra

Banco de Portugal

Irena Vodopivec Jean

Irena Vodopivec Jean

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Anneli Tuominen

Finanssivalvonta

Mervi Toivanen

Päivi Tissari

Suomen Pankki - Finlands Bank

Kumitat ta’ Tmexxija

Il-Kumitat tat-Tmexxija jħejji l-laqgħat u jgħin fl-attivitajiet tal-Bord Superviżorju.

Kompożizzjoni

  • President tal-Bord Superviżorju
  • Viċi President tal-Bord Superviżorju
  • rappreżentant tal-BĊE
  • ħames rappreżentanti tas-superviżuri nazzjonali

Il-ħames rappreżentanti tas-superviżuri nazzjonali jinħatru mill-Bord Superviżorju għal sena skont sistema ta’ rotazzjoni li tiżgura rappreżentanza ġusta tal-pajjiżi.

Membri tal-Kumitat tat-Tmexxija
President tal-Bord Superviżorju Andrea Enria
Viċi President tal-Bord Superviżorju Frank Elderson
Rappreżentant tal-BĊE Kerstin af Jochnick
Belġju Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Bulgarija Radoslav Milenkov (Bulgarian National Bank)
Irlanda Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Franza Denis Beau (Banque de France)
Italja Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia)