Nadzorni odbor

Nadzorni odbor se sestaja vsake tri tedne. Na sejah obravnava, načrtuje in izvaja nadzorniške naloge ECB.


Nadzorni odbor (na dan 21. februarja 2019)

V okviru postopka z neugovarjanjem predlaga osnutke odločitev Svetu ECB.

Svet ECB

Sestava

  • Predsednik (imenovan za enkratni petletni mandat)
  • Podpredsednik (izbran izmed članov Izvršilnega odbora ECB)
  • Štirje predstavniki ECB
  • Predstavniki nacionalnih nadzornikov

Kadar nacionalni nadzorni organ, ki ga imenuje država članica, ni nacionalna centralna banka, lahko predstavnika pristojnega organa spremlja predstavnik centralne banke. V tem primeru se pri glasovanju oba predstavnika skupaj štejeta kot en član.

Člani

Andrea Enria

Andrea Enria

Predsednik

Življenjepis
 

 

Podpredsednik

Pentti Hakkarainen

Pentti Hakkarainen

Predstavnik ECB

Življenjepis
Edouard Fernandez-Bollo

Edouard Fernandez-Bollo

Novi predstavnik ECB

Kerstin af Jochnick

Kerstin af Jochnick

Nova predstavnica ECB

Elizabeth McCaul

Elizabeth McCaul

Nova predstavnica ECB

Tom Dechaene

Tom Dechaene

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Felix Hufeld

Felix Hufeld

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Madis Müller

 

Eesti Pank

Ed Sibley

Ed Sibley

Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgado

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Denis Beau

Banque de France

Alessandra Perrazzelli

Alessandra Perrazzelli

Banca d’Italia

 

Central Bank of Cyprus

Vytautas Valvonis

Vytautas Valvonis

Lietuvos bankas

Pēters Putniņš

Kristīne Černaja-Mežmale

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Zoja Razmusa

Zoja Razmusa

Latvijas Banka

Claude Wampach

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Catherine Galea

Catherine Galea

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Frank Elderson

Frank Elderson

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Gottfried Haber

Oesterreichische Nationalbank

Elisa Ferreira

Elisa Ferreira

Banco de Portugal

Irena Vodopivec Jean

Irena Vodopivec Jean

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Anneli Tuominen

Finanssivalvonta

Mervi Toivanen

Päivi Tissari

Suomen Pankki – Finlands Bank

Usmerjevalni odbor

Usmerjevalni odbor podpira dejavnosti Nadzornega odbora in pripravlja njegove seje.

Sestava

  • Predsednik Nadzornega odbora
  • Podpredsednik Nadzornega odbora
  • En predstavnik ECB
  • Pet predstavnikov nacionalnih nadzornikov

Pet predstavnikov nacionalnih nadzornikov imenuje Nadzorni odbor za eno leto po sistemu rotacije, ki zagotavlja, da so enakovredno zastopane vse države.

Člani usmerjevalnega odbora
Predsednik Nadzornega odbora Andrea Enria
Podpredsednik Nadzornega odbora položaj ni zaseden
Predstavnik ECB Pentti Hakkarainen
Francija Denis Beau (Autorité de contrôle prudential et de résolution)
Nizozemska Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Luksemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Avstrija Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Slovenija Irena Vodopivec Jean (Banka Slovenije)