Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Tillsynsnämnden

Tillsynsnämnden sammanträder var tredje vecka för att diskutera, planera och genomföra ECB:s tillsynsuppdrag.

Tillsynsnämnden

Nämnden lägger fram utkast till beslut för ECB-rådet vilka antas enligt förfarandet med implicit godkännande.

ECB-rådet

Sammansättning

  • Ordförande (utses för en femårsperiod som inte kan förlängas)
  • Vice ordförande (väljs bland ledamöterna i ECB:s direktion)
  • Fyra ECB-företrädare
  • Företrädare för nationella tillsynsmyndigheter

Om den nationella tillsynsmyndighet som en medlemsstat har utsett inte är en nationell centralbank kan företrädaren för den behöriga myndigheten åtföljas av en företrädare från sin centralbank. I sådana fall ska dessa företrädare tillsammans betraktas som en enda ledamot vid omröstning.

Ledamöter

Claudia Buch

Ordförande

Frank Elderson

Vice ordförande

Edouard Fernandez-Bollo

Företrädare för ECB

Kerstin af Jochnick

Företrädare för ECB

Elizabeth McCaul

Företrädare för ECB

Anneli Tuominen

Företrädare för ECB

Tom Dechaene

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Radoslav Milenkov

Bulgarian National Bank

Mark Branson

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Burkhard Balz

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Veiko Tali

Eesti Pank

Sharon Donnery

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Christina Papaconstantinou

Bank of Greece

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Banque de France

Tomislav Ćorić

Hrvatska narodna banka

Alessandra Perrazzelli

Banca d'Italia

George Ioannou

Central Bank of Cyprus

Simonas Krėpšta

Lietuvos bankas

Santa Purgaile

Latvijas Banka

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Michelle Mizzi Buontempo

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Steven Maijoor

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Oesterreichische Nationalbank

Rui Pinto

Banco de Portugal

Primož Dolenc

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Tero Kurenmaa

Finansinspektionen

Päivi Tissari

Finlands Bank

Styrkommittén

Styrkommittén har till uppgift att stödja tillsynsnämndens verksamhet och förbereda dess sammanträden.

Sammansättning

  • Tillsynsnämndens ordförande
  • Tillsynsnämndens vice ordförande
  • En företrädare för ECB
  • Fem företrädare för nationella tillsynsmyndigheter

De fem företrädarna för nationella tillsynsmyndigheter utses av tillsynsnämnden för en period på ett år enligt ett rotationssystem som säkrar en rättvis representation av länder.

Ledamöter av styrkommittén
Tillsynsnämndens ordförande Claudia Buch
Tillsynsnämndens vice ordförande Frank Elderson
Företrädare för ECB Anneli Tuominen
Spanien Margarita Delgado (Banco de España)
Frankrike Denis Beau (Banque de France)
Kroatien Tomislav Ćorić (Hrvatska narodna banka)
Österrike Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Portugal Rui Pinto (Banco de Portugal)

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning