Tillsynsnämnden

Tillsynsnämnden sammanträder var tredje vecka för att diskutera, planera och genomföra ECB:s tillsynsuppdrag.


Tillsynsnämnden (den 21 februari 2019)

Nämnden lägger fram utkast till beslut till ECB-rådet vilka antas enligt förfarandet med implicit godkännande.

ECB-rådet

Sammansättning

  • Ordförande (utses för en femårsperiod som inte kan förlängas)
  • vice ordförande (väljs bland ledamöterna i ECB:s direktion)
  • fyra ECB-företrädare
  • företrädare för nationella tillsynsmyndigheter

Om den nationella tillsynsmyndighet som en medlemsstat har utsett inte är en nationell centralbank kan företrädaren för den behöriga myndigheten åtföljas av en företrädare från sin centralbank. I sådana fall ska dessa företrädare tillsammans betraktas som en enda ledamot vid omröstning.

Ledamöter

Andrea Enria

Andrea Enria

Ordförande

Meritförteckning
 

 

Vice ordförande

Pentti Hakkarainen

Pentti Hakkarainen

Företrädare för ECB

Meritförteckning
Edouard Fernandez-Bollo

Edouard Fernandez-Bollo

Inkommande företrädare för ECB

Kerstin af Jochnick

Kerstin af Jochnick

Inkommande företrädare för ECB

Elizabeth McCaul

Elizabeth McCaul

Inkommande företrädare för ECB

Tom Dechaene

Tom Dechaene

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Felix Hufeld

Felix Hufeld

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Madis Müller

 

Eesti Pank

Ed Sibley

Ed Sibley

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgado

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Denis Beau

Banque de France

Alessandra Perrazzelli

Alessandra Perrazzelli

Banca d'Italia

 

Central Bank of Cyprus

Vytautas Valvonis

Vytautas Valvonis

Lietuvos bankas

Pēters Putniņš

Kristīne Černaja-Mežmale

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Zoja Razmusa

Zoja Razmusa

Latvijas Banka

Claude Wampach

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Catherine Galea

Catherine Galea

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Frank Elderson

Frank Elderson

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Gottfried Haber

Oesterreichische Nationalbank

Elisa Ferreira

Elisa Ferreira

Banco de Portugal

Irena Vodopivec Jean

Irena Vodopivec Jean

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Anneli Tuominen

Finansinspektionen

Mervi Toivanen

Päivi Tissari

Finlands Bank

Styrkommittén

Styrkommittén har till uppgift att stödja tillsynsnämndens verksamhet och förbereda dess sammanträden.

Sammansättning

  • Tillsynsnämndens ordförande
  • Tillsynsnämndens vice ordförande
  • en företrädare för ECB
  • fem företrädare för nationella tillsynsmyndigheter

De fem företrädarna för nationella tillsynsmyndigheter utses av tillsynsnämnden för en period på ett år enligt ett rotationssystem som säkrar en rättvis representation av länder.

Ledamöter av styrkommittén
Tillsynsnämndens ordförande Andrea Enria
Tillsynsnämndens vice ordförande vakant
Företrädare för ECB Pentti Hakkarainen
Frankrike Denis Beau (Autorité de contrôle prudential et de résolution)
Nederländerna Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Luxemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Österrike Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Slovenien Irena Vodopivec Jean (Banka Slovenije)