Tillsynsnämnden

Tillsynsnämnden sammanträder två gånger i månaden för att diskutera, planera och genomföra ECB:s tillsynsuppdrag.


Tillsynsnämnden (den 22 februari 2018)

Nämnden lägger fram utkast till beslut till ECB-rådet vilka antas enligt förfarandet med implicit godkännande.

ECB-rådet

Sammansättning

  • ordförande (utses för en femårsperiod som inte kan förlängas)
  • vice ordförande (väljs bland ledamöterna i ECB:s direktion)
  • fyra företrädare för ECB
  • företrädare för nationella tillsynsmyndigheter

Om den nationella tillsynsmyndighet som en medlemsstat har utsett inte är en nationell centralbank kan företrädaren för den behöriga myndigheten åtföljas av en företrädare från sin centralbank. I sådana fall ska dessa företrädare tillsammans betraktas som en enda ledamot vid omröstning.

Ledamöter

Danièle Nouy

Danièle Nouy

Ordförande för ECB:s tillsynsnämnd

Meritförteckning
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

Ledamot i ECB:s direktion och vice ordförande för ECB:s tillsynsnämnd

Meritförteckning

Ignazio Angeloni

Ignazio Angeloni

Ledamot i ECB:s tillsynsnämnd

Meritförteckning

Pentti Hakkarainen

Pentti Hakkarainen

Ledamot i ECB:s tillsynsnämnd

Meritförteckning
Tom Dechaene

Tom Dechaene

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Felix Hufeld

Felix Hufeld

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Madis Müller

Madis Müller

Eesti Pank

Ed Sibley

Ed Sibley

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgado

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Denis Beau

Banque de France

Fabio Panetta

Fabio Panetta

Banca d'Italia

Yiangos Demetriou

Yiangos Demetriou

Central Bank of Cyprus

Vytautas Valvonis

Vytautas Valvonis

Lietuvos bankas

Pēters Putniņš

Pēters Putniņš

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Zoja Razmusa

Zoja Razmusa

Latvijas Banka

Claude Simon

Claude Simon

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Norbert Goffinet

Norbert Goffinet

Banque centrale du Luxembourg

Catherine Galea

Catherine Galea

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Frank Elderson

Frank Elderson

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmut Ettl

Finanzmarktaufsicht

Andreas Ittner

Andreas Ittner

Oesterreichische Nationalbank

Elisa Ferreira

Elisa Ferreira

Banco de Portugal

Primož Dolenc

Primož Dolenc

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Anneli Tuominen

Finanssivalvonta

Mervi Toivanen

Mervi Toivanen

Suomen Pankki - Finlands Bank

Styrkommittén

Styrkommittén har till uppgift att stödja tillsynsnämndens verksamhet och förbereda dess sammanträden.

Sammansättning

  • tillsynsnämndens ordförande
  • tillsynsnämndens vice ordförande
  • en företrädare för ECB
  • fem företrädare för nationella tillsynsmyndigheter

De fem företrädarna för nationella tillsynsmyndigheter utses av tillsynsnämnden för en period på ett år enligt ett rotationssystem som säkrar en rättvis representation av länder.

Styrkommitténs ledamöter
Tillsynsnämndens ordförande Danièle Nouy
Tillsynsnämndens vice ordförande Sabine Lautenschläger
Företrädare för ECB Pentti Hakkarainen
Tyskland Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Italien Fabio Panetta (Banca d'Italia)
Grekland Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Irland Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Malta Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)