Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Tillsynsnämnden

Tillsynsnämnden sammanträder var tredje vecka för att diskutera, planera och genomföra ECB:s tillsynsuppdrag.

Nämnden lägger fram utkast till beslut till ECB-rådet vilka antas enligt förfarandet med implicit godkännande.

ECB-rådet

Sammansättning

  • Ordförande (utses för en femårsperiod som inte kan förlängas)
  • vice ordförande (väljs bland ledamöterna i ECB:s direktion)
  • fyra ECB-företrädare
  • företrädare för nationella tillsynsmyndigheter

Om den nationella tillsynsmyndighet som en medlemsstat har utsett inte är en nationell centralbank kan företrädaren för den behöriga myndigheten åtföljas av en företrädare från sin centralbank. I sådana fall ska dessa företrädare tillsammans betraktas som en enda ledamot vid omröstning.

Ledamöter

Andrea Enria

Ordförande

Frank Elderson

Vice ordförande

Edouard Fernandez-Bollo

Företrädare för ECB

Kerstin af Jochnick

Företrädare för ECB

Elizabeth McCaul

Företrädare för ECB

Anneli Tuominen

Företrädare för ECB (tillträdande)

Tom Dechaene

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Radoslav Milenkov

Bulgarian National Bank

Mark Branson

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Veiko Tali

Eesti Pank

 

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Banque de France

Renata Samodol

Hrvatska narodna banka

Alessandra Perrazzelli

Banca d'Italia

George Ioannou

Central Bank of Cyprus

Simonas Krėpšta

Lietuvos bankas

Kristīne Černaja-Mežmale

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Māris Kālis

Latvijas Banka

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Joseph Gavin

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Steven Maijoor

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Oesterreichische Nationalbank

Ana Paula Serra

Banco de Portugal

Irena Vodopivec Jean

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Finanssivalvonta

Päivi Tissari

Finlands Bank

Styrkommittén

Styrkommittén har till uppgift att stödja tillsynsnämndens verksamhet och förbereda dess sammanträden.

Sammansättning

  • Tillsynsnämndens ordförande
  • Tillsynsnämndens vice ordförande
  • en företrädare för ECB
  • fem företrädare för nationella tillsynsmyndigheter

De fem företrädarna för nationella tillsynsmyndigheter utses av tillsynsnämnden för en period på ett år enligt ett rotationssystem som säkrar en rättvis representation av länder.

Ledamöter av styrkommittén
Tillsynsnämndens ordförande Andrea Enria
Tillsynsnämndens vice ordförande Frank Elderson
Företrädare för ECB Kerstin af Jochnick
Belgien Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Bulgarien Radoslav Milenkov (Bulgarian National Bank)
Irland   (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Frankrike Denis Beau (Banque de France)
Italien Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia)

Alla sidor i detta avsnitt