Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rada pre dohľad

Rada pre dohľad zasadá každé tri týždne. Predmetom zasadaní je diskusia, plánovanie a plnenie úloh ECB v oblasti dohľadu.

Rada pre dohľad

Svoje návrhy rozhodnutí predkladá Rade guvernérov v rámci postupu vychádzajúceho z implicitného súhlasu.

Rada guvernérov ECB

Zloženie

  • predseda (vymenovaný na obdobie piatich rokov bez možnosti opätovného zvolenia)
  • podpredseda (vybratý spomedzi členov Výkonnej rady ECB)
  • štyria zástupcovia ECB
  • zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu

Ak vnútroštátny orgán dohľadu určený členským štátom nie je národnou centrálnou bankou, zástupcu príslušného orgánu môže sprevádzať zástupca národnej centrálnej banky danej krajiny. V takých prípadoch sa zástupcovia na účely hlasovania spolu považujú za jedného člena.

Členovia

Claudia Buchová

predsedníčka

Frank Elderson

podpredseda

Edouard Fernandez-Bollo

zástupca ECB

Kerstin af Jochnicková

zástupkyňa ECB

Elizabeth McCaulová

zástupkyňa ECB

Anneli Tuominenová

zástupkyňa ECB

Tom Dechaene

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Radoslav Milenkov

Българска народна банка (Bulharská národná banka)

Mark Branson

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Burkhard Balz

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Veiko Tali

Eesti Pank

Sharon Donneryová

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Christina Papaconstantinouová

Bank of Greece

Margarita Delgadová

Banco de España

Denis Beau

Banque de France

Tomislav Ćorić

Hrvatska narodna banka

Alessandra Perrazzelliová

Banca d'Italia

George Ioannou

Central Bank of Cyprus

Simonas Krėpšta

Lietuvos bankas

Santa Purgaileová

Latvijas Banka

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Michelle Mizzi Buontempo

Malta Financial Services Authority (MFSA)

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Steven Maijoor

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Oesterreichische Nationalbank

Rui Pinto

Banco de Portugal

Primož Dolenc

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Tero Kurenmaa

Finanssivalvonta

Päivi Tissariová

Suomen Pankki – Finlands Bank

Riadiaci výbor

Riadiaci výbor podporuje Radu pre dohľad v jej činnosti a pripravuje jej zasadania.

Zloženie

  • predseda Rady pre dohľad
  • podpredseda Rady pre dohľad
  • jeden zástupca ECB
  • piati zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu

Piatich zástupcov vnútroštátnych orgánov dohľadu vymenúva Rada pre dohľad na obdobie jedného roka na základe rotačného systému, ktorý zaručuje spravodlivé zastúpenie krajín.

Členovia Riadiaceho výboru
predsedníčka Rady pre dohľad Claudia Buchová
podpredseda Rady pre dohľad Frank Elderson
zástupkyňa ECB Anneli Tuominenová
Belgicko Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Nemecko Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienst¬leistungs¬aufsicht)
Taliansko Alessandra Perrazzelliová (Banca d'Italia)
Cyprus George Ioannou (Central Bank of Cyprus)
Fínsko Tero Kurenmaa (Finanssivalvonta)

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)