Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rada pre dohľad

Rada pre dohľad zasadá každé tri týždne. Predmetom zasadaní je diskusia, plánovanie a plnenie úloh ECB v oblasti dohľadu.

Svoje návrhy rozhodnutí predkladá Rade guvernérov v rámci postupu vychádzajúceho z implicitného súhlasu.

Rada guvernérov ECB

Zloženie

  • predseda (vymenovaný na obdobie piatich rokov bez možnosti opätovného zvolenia)
  • podpredseda (vybratý spomedzi členov Výkonnej rady ECB)
  • štyria zástupcovia ECB
  • zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu

Ak vnútroštátny orgán dohľadu určený členským štátom nie je národnou centrálnou bankou, zástupcu príslušného orgánu môže sprevádzať zástupca národnej centrálnej banky danej krajiny. V takých prípadoch sa zástupcovia na účely hlasovania spolu považujú za jedného člena.

Členovia

Andrea Enria

predseda

Frank Elderson

podpredseda

Edouard Fernandez-Bollo

zástupca ECB

Kerstin af Jochnicková

zástupkyňa ECB

Elizabeth McCaulová

zástupkyňa ECB

Anneli Tuominenová

zástupkyňa ECB (nastupujúca členka)

Tom Dechaene

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Radoslav Milenkov

Българска народна банка (Bulharská národná banka)

Mark Branson

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Veiko Tali

Eesti Pank

 

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgadová

Banco de España

Denis Beau

Banque de France

Renata Samodolová

Hrvatska narodna banka

Alessandra Perrazzelliová

Banca d'Italia

George Ioannou

Central Bank of Cyprus

Simonas Krėpšta

Lietuvos bankas

Kristīne Černajová-Mežmaleová

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Māris Kālis

Latvijas Banka

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Joseph Gavin

Malta Financial Services Authority (MFSA)

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Steven Maijoor

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Oesterreichische Nationalbank

Ana Paula Serrová

Banco de Portugal

Irena Vodopivecová Jeanová

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominenová

Finanssivalvonta

Päivi Tissariová

Suomen Pankki – Finlands Bank

Riadiaci výbor

Riadiaci výbor podporuje Radu pre dohľad v jej činnosti a pripravuje jej zasadania.

Zloženie

  • predseda Rady pre dohľad
  • podpredseda Rady pre dohľad
  • jeden zástupca ECB
  • piati zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu

Piatich zástupcov vnútroštátnych orgánov dohľadu vymenúva Rada pre dohľad na obdobie jedného roka na základe rotačného systému, ktorý zaručuje spravodlivé zastúpenie krajín.

Členovia Riadiaceho výboru
predseda Rady pre dohľad Andrea Enria
podpredseda Rady pre dohľad Frank Elderson
zástupkyňa ECB Kerstin af Jochnicková
Belgicko Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Bulharsko Radoslav Milenkov (Българска народна банка (Bulharská národná banka))
Írsko   (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Francúzsko Denis Beau (Banque de France)
Taliansko Alessandra Perrazzelliová (Banca d’Italia)

Všetky stránky v tejto sekcii