Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Järelevalvenõukogu

Järelevalvenõukogu koguneb iga kolme nädala järel, et arutada, kavandada ja viia ellu EKP järelevalveülesandeid.

Järelevalvenõukogu

EKP juhatuse liikmed 11. mail 2023 toimunud välisistungil (Dubrovnik, Horvaatia)

Järelevalvenõukogu esitab EKP nõukogule otsuste eelnõusid kooskõlas vastuväidete mitteesitamise menetlusega.

EKP nõukogu

Koosseis

  • esimees (ühekordne viieaastane ametiaeg)
  • aseesimees (valitakse EKP juhatuse liikmete hulgast)
  • neli EKP esindajat
  • riiklike järelevalveasutuste esindajad

Kui liikmesriigi määratud järelevalveasutuseks ei ole riigi keskpank, võib pädeva järelevalveasutuse esindajaga ühineda liikmesriigi keskpanga esindaja. Sel juhul käsitatakse kõiki neid esindajaid kokku hääletamisel siiski ainult ühe liikmena.

Liikmed

Andrea Enria

Esimees

Frank Elderson

Aseesimees

Edouard Fernandez-Bollo

EKP esindaja

Kerstin af Jochnick

EKP esindaja

Elizabeth McCaul

EKP esindaja

Anneli Tuominen

EKP esindaja

Tom Dechaene

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Radoslav Milenkov

Bulgarian National Bank

Mark Branson

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Claudia Buch

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Veiko Tali

Eesti Pank

Sharon Donnery

Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Banque de France

Tomislav Ćorić

Hrvatska narodna banka

Alessandra Perrazzelli

Banca d'Italia

George Ioannou

Central Bank of Cyprus

Simonas Krėpšta

Lietuvos bankas

Santa Purgaile

Latvijas Banka

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Michelle Mizzi Buontempo

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Steven Maijoor

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Oesterreichische Nationalbank

Rui Pinto

Banco de Portugal

Primož Dolenc

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Tero Kurenmaa

Finanssivalvonta

Päivi Tissari

Suomen Pankki - Finlands Bank

Juhtkomitee

Juhtkomitee toetab järelevalvenõukogu tegevust ja valmistab ette selle koosolekuid.

Koosseis

  • järelevalvenõukogu esimees
  • järelevalvenõukogu aseesimees
  • üks EKP esindaja
  • viis riiklike järelevalveasutuste esindajat

Järelevalvenõukogu määrab viis riiklike järelevalveasutuste esindajat üheks aastaks rotatsioonipõhimõtte alusel, mis tagab riikide õiglase esindatuse.

Juhtkomitee liikmed
Järelevalvenõukogu esimees Andrea Enria
Järelevalvenõukogu aseesimees Frank Elderson
EKP esindaja Anneli Tuominen
Hispaania Margarita Delgado (Banco de España)
Prantsusmaa Denis Beau (Banque de France)
Horvaatia Tomislav Ćorić (Hrvatska narodna banka)
Austria Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Portugal Rui Pinto (Banco de Portugal)

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine