Uzraudzības valde

Uzraudzības valde tiekas reizi trijās nedēļās, lai apspriestu, plānotu un īstenotu ECB uzraudzības uzdevumus.


Uzraudzības valde (2019. gada 21. februārī)

Tā iesniedz Padomei jaunus lēmumu projektus saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru.

ECB Padome

Sastāvs

  • Priekšsēdētājs (tiek iecelts uz 5 gadiem bez atkārtotas iecelšanas tiesībām)
  • priekšsēdētāja vietnieks (tiek iecelts no ECB Valdes locekļu vidus);
  • četri ECB pārstāvji;
  • valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji.

Ja attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestāde nav nacionālā centrālā banka, līdztekus kompetentās iestādes pārstāvim Uzraudzības valdes sastāvā var iekļaut arī šīs dalībvalsts centrālās bankas pārstāvi. Šādos gadījumos balsošanas procedūrā abi pārstāvji tiek uzskatīti par vienu locekli.

Locekļi

Andrea Enria <i>(Andrea Enria)</i>

Andrea Enria (Andrea Enria)

Priekšsēdētājs

Autobiogrāfija
 

 

Priekšsēdētāja vietnieks

Penti Hakarainens <i>(Pentti Hakkarainen)</i>

Penti Hakarainens (Pentti Hakkarainen)

ECB pārstāvis

Autobiogrāfija
Eduārs Fernandess Bolo <i>(Edouard Fernandez-Bollo)</i>

Eduārs Fernandess Bolo (Edouard Fernandez-Bollo)

Jaunais ECB pārstāvis

Kerstina af Johnika <i>(Kerstin af Jochnick)</i>

Kerstina af Johnika (Kerstin af Jochnick)

Jaunais ECB pārstāvis

Elizabete Makola <i>(Elizabeth McCaul)</i>

Elizabete Makola (Elizabeth McCaul)

Jaunais ECB pārstāvis

Toms Dešāns <i>(Tom Dechaene)</i>

Toms Dešāns (Tom Dechaene)

Nationale Bank van Belgiė/ Banque Nationale de Belgique

Fēlikss Hufelds <i>(Felix Hufeld)</i>

Fēlikss Hufelds (Felix Hufeld)

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joahims Virmelings <i>(Joachim Wuermeling)</i>

Joahims Virmelings (Joachim Wuermeling)

Deutsche Bundesbank

Kilvars Keslers <i>(Kilvar Kessler)</i>

Kilvars Keslers (Kilvar Kessler)

Finantsinspektsioon

Madiss Millers <i>(Madis Müller)</i>

 

Eesti Pank

Eds Siblijs <i>(Ed Sibley)</i>

Eds Siblijs (Ed Sibley)

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Iliass Plaskovitiss <i>(Ilias Plaskovitis)</i>

Iliass Plaskovitiss (Ilias Plaskovitis)

Bank of Greece

Margarita Delgado <i>(Margarita Delgado)</i>

Margarita Delgado (Margarita Delgado)

Banco de Espańa

Denī Bo <i>(Denis Beau)</i>

Denī Bo (Denis Beau)

Banque de France

Alesandra Peracelli <i>(Alessandra Perrazzelli)</i>

Alesandra Peracelli (Alessandra Perrazzelli)

Banca d'Italia

 

Central Bank of Cyprus

Vītauts Valvonis <i>(Vytautas Valvonis)</i>

Vītauts Valvonis (Vytautas Valvonis)

Lietuvos bankas

Pēters Putniņš

Kristīne Černaja-Mežmale

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Zoja Razmusa

Zoja Razmusa

Latvijas Banka

Klods Vampahs <i>(Claude Wampach)</i>

Klods Vampahs (Claude Wampach)

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Ēriks Kadijaks <i>(Eric Cadilhac)</i>

Ēriks Kadijaks (Eric Cadilhac)

Banque centrale du Luxembourg

Katrīna Galea <i>(Catherine Galea)</i>

Katrīna Galea (Catherine Galea)

Malta Financial Services Authority

Olivers Bonello <i>(Oliver Bonello)</i>

Olivers Bonello (Oliver Bonello)

Bank Ċentrali ta’ Malta – Central Bank of Malta

Franks Eldersons <i>(Frank Elderson)</i>

Franks Eldersons (Frank Elderson)

De Nederlandsche Bank

Helmuts Etls <i>(Helmut Ettl)</i>

Helmuts Etls (Helmut Ettl)

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gotfrīds Hābers <i>(Gottfried Haber)</i>

Gotfrīds Hābers (Gottfried Haber)

Oesterreichische Nationalbank

Elīza Ferreira <i>(Elisa Ferreira)</i>

Elīza Ferreira (Elisa Ferreira)

Banco de Portugal

Irena Vodopivec Jean <i>(Irena Vodopivec Jean)</i>

Irēna Vodopiveca Žana (Irena Vodopivec Jean)

Banka Slovenije

Vladimirs Dvoračeks <i>(Vladimír Dvořáček)</i>

Vladimirs Dvoračeks (Vladimír Dvořáček)

Národná banka Slovenska

Anneli Tominena <i>(Anneli Tuominen)</i>

Anneli Tominena (Anneli Tuominen)

Finanssivalvonta

Mervi Toivanena <i>(Mervi Toivanen)</i>

Peivi Tisari (Päivi Tissari​)

Suomen Pankki – Finlands Bank

Koordinācijas komiteja

Koordinācijas komiteja sniedz atbalstu Uzraudzības valdei tās darbībā un sagatavo Uzraudzības valdes sanāksmes.

Sastāvs

  • Uzraudzības valdes priekšsēdētājs;
  • Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieks;
  • viens ECB pārstāvis;
  • pieci valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji.

Piecus valstu uzraudzības iestāžu pārstāvjus uz vienu gadu ieceļ Uzraudzības valde, pamatojoties uz rotācijas sistēmu, kas nodrošina valstu taisnīgu pārstāvniecību.

Koordinācijas komitejas locekļi
Uzraudzības valdes priekšsēdētājs Andrea Enria (Andrea Enria)
Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieks vakance
ECB pārstāvis Penti Hakarainens (Pentti Hakkarainen)
Francija Denī Bo (Denis Beau; Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
Nīderlande Franks Eldersons (Frank Elderson; De Nederlandsche Bank)
Luksemburga Klods Vampahs (Claude Wampach; Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Austrija Helmuts Etls (Helmut Ettl; Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Slovēnija Irēna Vodopiveca Žana (Irena Vodopivec Jean; Banka Slovenije)