Menu

Uzraudzības valde

Uzraudzības valde tiekas reizi trijās nedēļās, lai apspriestu, plānotu un īstenotu ECB uzraudzības uzdevumus.

Tā iesniedz Padomei jaunus lēmumu projektus saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru.

ECB Padome

Sastāvs

  • priekšsēdētājs (tiek iecelts uz pieciem gadiem bez atkārtotas iecelšanas tiesībām);
  • priekšsēdētāja vietnieks (tiek iecelts no ECB Valdes locekļu vidus);
  • četri ECB pārstāvji;
  • valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji.

Ja attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestāde nav nacionālā centrālā banka, līdztekus kompetentās iestādes pārstāvim Uzraudzības valdes sastāvā var iekļaut arī šīs dalībvalsts centrālās bankas pārstāvi. Šādos gadījumos balsošanas procedūrā abi pārstāvji tiek uzskatīti par vienu locekli.

Locekļi

Andrea Enria <i>(Andrea Enria)</i>

Andrea Enria (Andrea Enria)

Priekšsēdētājs

Autobiogrāfija
Frank Eldersons <i>(Frank Elderson)</i>

Franks Eldersons (Frank Elderson)

Priekšsēdētāja vietnieks

Autobiogrāfija
Penti Hakarainens <i>(Pentti Hakkarainen)</i>

Penti Hakarainens (Pentti Hakkarainen)

ECB pārstāvis

Autobiogrāfija
Eduārs Fernandess Bolo <i>(Edouard Fernandez-Bollo)</i>

Eduārs Fernandess Bolo (Edouard Fernandez-Bollo)

ECB pārstāvis

Autobiogrāfija
Kerstina af Johnika <i>(Kerstin af Jochnick)</i>

Kerstina af Johnika (Kerstin af Jochnick)

ECB pārstāvis

Autobiogrāfija
Elizabete Makola <i>(Elizabeth McCaul)</i>

Elizabete Makola (Elizabeth McCaul)

ECB pārstāvis

Autobiogrāfija
Toms Dešāns <i>(Tom Dechaene)</i>

Toms Dešāns (Tom Dechaene)

Nationale Bank van Belgiė/ Banque Nationale de Belgique

Radoslav Milenkov

Radoslavs Milenkovs (Radoslav Milenkov)

Bulgarian National Bank

Mark Branson

Marks Bransons (Mark Branson)

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joahims Virmelings <i>(Joachim Wuermeling)</i>

Joahims Virmelings (Joachim Wuermeling)

Deutsche Bundesbank

Kilvars Keslers <i>(Kilvar Kessler)</i>

Kilvars Keslers (Kilvar Kessler)

Finantsinspektsioon

Veiko Tali

Veiko Tali (Veiko Tali)

Eesti Pank

Eds Siblijs <i>(Ed Sibley)</i>

Eds Siblijs (Ed Sibley)

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Iliass Plaskovitiss <i>(Ilias Plaskovitis)</i>

Iliass Plaskovitiss (Ilias Plaskovitis)

Bank of Greece

Margarita Delgado <i>(Margarita Delgado)</i>

Margarita Delgado (Margarita Delgado)

Banco de Espańa

Denī Bo <i>(Denis Beau)</i>

Denī Bo (Denis Beau)

Banque de France

Renata Samodol

Renata Samodol

Hrvatska narodna banka

Alesandra Peracelli <i>(Alessandra Perrazzelli)</i>

Alesandra Peracelli (Alessandra Perrazzelli)

Banca d'Italia

George Ioannou

Jorgs Joannu (George Ioannou)

Central Bank of Cyprus

Simons Krēpšta <i>(Simonas Krėpšta)</i>

Simons Krēpšta (Simonas Krėpšta)

Lietuvos bankas

Kristīne Černaja-Mežmale

Kristīne Černaja-Mežmale

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Māris Kālis

Māris Kālis

Latvijas Banka

Klods Vampahs <i>(Claude Wampach)</i>

Klods Vampahs (Claude Wampach)

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Ēriks Kadijaks <i>(Eric Cadilhac)</i>

Ēriks Kadijaks (Eric Cadilhac)

Banque centrale du Luxembourg

Džozefs Gevins <i>(Joseph Gavin)</i>

Džozefs Gevins (Joseph Gavin)

Malta Financial Services Authority

Olivers Bonello <i>(Oliver Bonello)</i>

Olivers Bonello (Oliver Bonello)

Bank Ċentrali ta’ Malta – Central Bank of Malta

Steven Maijoor

Stīvens Majors (Steven Maijoor)

De Nederlandsche Bank

Helmuts Etls <i>(Helmut Ettl)</i>

Helmuts Etls (Helmut Ettl)

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gotfrīds Hābers <i>(Gottfried Haber)</i>

Gotfrīds Hābers (Gottfried Haber)

Oesterreichische Nationalbank

Elīza Ferreira <i>(Ana Paula Serra)</i>

Ana Paula Serra (Ana Paula Serra)

Banco de Portugal

Irena Vodopivec Jean <i>(Irena Vodopivec Jean)</i>

Irēna Vodopiveca Žana (Irena Vodopivec Jean)

Banka Slovenije

Vladimirs Dvoračeks <i>(Vladimír Dvořáček)</i>

Vladimirs Dvoračeks (Vladimír Dvořáček)

Národná banka Slovenska

Anneli Tominena <i>(Anneli Tuominen)</i>

Anneli Tominena (Anneli Tuominen)

Finanssivalvonta

Mervi Toivanena <i>(Mervi Toivanen)</i>

Peivi Tisari (Päivi Tissari​)

Suomen Pankki – Finlands Bank

Koordinācijas komiteja

Koordinācijas komiteja sniedz atbalstu Uzraudzības valdei tās darbībā un sagatavo Uzraudzības valdes sanāksmes.

Sastāvs

  • Uzraudzības valdes priekšsēdētājs;
  • Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieks;
  • viens ECB pārstāvis;
  • pieci valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji.

Piecus valstu uzraudzības iestāžu pārstāvjus uz vienu gadu ieceļ Uzraudzības valde, pamatojoties uz rotācijas sistēmu, kas nodrošina valstu taisnīgu pārstāvniecību.

Koordinācijas komitejas locekļi
Uzraudzības valdes priekšsēdētājs Andrea Enria (Andrea Enria)
Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieks Franks Eldersons (Frank Elderson)
ECB pārstāvis Kerstina af Johnika (Kerstin af Jochnick)
Beļģija Toms Dešāns (Tom Dechaene; Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Bulgārija Radoslavs Milenkovs (Radoslav Milenkov; Bulgarian National Bank)
Īrija Eds Siblijs (Ed Sibley; Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Francija Denī Bo (Denis Beau; Banque de France)
Itālija Alesandra Peracelli (Alessandra Perrazzelli; Banca d'Italia)