Uzraudzības valde

Uzraudzības valde tiekas reizi trijās nedēļās, lai apspriestu, plānotu un īstenotu ECB uzraudzības uzdevumus.


Uzraudzības valde (2020. gada 3. februārī)

Tā iesniedz Padomei jaunus lēmumu projektus saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru.

ECB Padome

Sastāvs

  • Priekšsēdētājs (tiek iecelts uz pieciem gadiem bez atkārtotas iecelšanas tiesībām)
  • priekšsēdētāja vietnieks (tiek iecelts no ECB Valdes locekļu vidus);
  • četri ECB pārstāvji;
  • valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji.

Ja attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestāde nav nacionālā centrālā banka, līdztekus kompetentās iestādes pārstāvim Uzraudzības valdes sastāvā var iekļaut arī šīs dalībvalsts centrālās bankas pārstāvi. Šādos gadījumos balsošanas procedūrā abi pārstāvji tiek uzskatīti par vienu locekli.

Locekļi

Andrea Enria <i>(Andrea Enria)</i>

Andrea Enria

Priekšsēdētājs

Autobiogrāfija
 

Īvs Meršs (Yves Mersch)

Priekšsēdētāja vietnieks

Autobiogrāfija
Penti Hakarainens <i>(Pentti Hakkarainen)</i>

Penti Hakarainens (Pentti Hakkarainen)

ECB pārstāvis

Autobiogrāfija
Eduārs Fernandess Bolo <i>(Edouard Fernandez-Bollo)</i>

Eduārs Fernandess Bolo (Edouard Fernandez-Bollo)

ECB pārstāvis

Autobiogrāfija
Kerstina af Johnika <i>(Kerstin af Jochnick)</i>

Kerstina af Johnika (Kerstin af Jochnick)

ECB pārstāvis

Autobiogrāfija
Elizabete Makola <i>(Elizabeth McCaul)</i>

Elizabete Makola (Elizabeth McCaul)

ECB pārstāvis

Autobiogrāfija
Toms Dešāns <i>(Tom Dechaene)</i>

Toms Dešāns (Tom Dechaene)

Nationale Bank van Belgiė/ Banque Nationale de Belgique

Fēlikss Hufelds <i>(Felix Hufeld)</i>

Fēlikss Hufelds (Felix Hufeld)

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joahims Virmelings <i>(Joachim Wuermeling)</i>

Joahims Virmelings (Joachim Wuermeling)

Deutsche Bundesbank

Kilvars Keslers <i>(Kilvar Kessler)</i>

Kilvars Keslers (Kilvar Kessler)

Finantsinspektsioon

Maive Rute <i>(Maive Rute)</i>

Maive Rute (Maive Rute)

Eesti Pank

Eds Siblijs <i>(Ed Sibley)</i>

Eds Siblijs (Ed Sibley)

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Iliass Plaskovitiss <i>(Ilias Plaskovitis)</i>

Iliass Plaskovitiss (Ilias Plaskovitis)

Bank of Greece

Margarita Delgado <i>(Margarita Delgado)</i>

Margarita Delgado

Banco de Espańa

Denī Bo <i>(Denis Beau)</i>

Denī Bo (Denis Beau)

Banque de France

Alesandra Peracelli <i>(Alessandra Perrazzelli)</i>

Alesandra Peracelli (Alessandra Perrazzelli)

Banca d'Italia

Angels Kapatajis (Angelos Kapatais)

Central Bank of Cyprus

Jekaterina Govina

Jekaterina Govina

Lietuvos bankas

Kristīne Černaja-Mežmale

Kristīne Černaja-Mežmale

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Māris Kālis

Māris Kālis

Latvijas Banka

Klods Vampahs <i>(Claude Wampach)</i>

Klods Vampahs (Claude Wampach)

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Ēriks Kadijaks <i>(Eric Cadilhac)</i>

Ēriks Kadijaks (Eric Cadilhac)

Banque centrale du Luxembourg

Džozefs Kuskjēri <i>(Joseph Cuschieri)</i>

Džozefs Kuskjēri (Joseph Cuschieri)

Malta Financial Services Authority

Olivers Bonello <i>(Oliver Bonello)</i>

Olivers Bonello (Oliver Bonello)

Bank Ċentrali ta’ Malta – Central Bank of Malta

Franks Eldersons <i>(Frank Elderson)</i>

Franks Eldersons (Frank Elderson)

De Nederlandsche Bank

Helmuts Etls <i>(Helmut Ettl)</i>

Helmuts Etls (Helmut Ettl)

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gotfrīds Hābers <i>(Gottfried Haber)</i>

Gotfrīds Hābers (Gottfried Haber)

Oesterreichische Nationalbank

Elīza Ferreira <i>(Ana Paula Serra)</i>

Ana Paula Serra

Banco de Portugal

Irena Vodopivec Jean <i>(Irena Vodopivec Jean)</i>

Irēna Vodopiveca Žana (Irena Vodopivec Jean)

Banka Slovenije

Vladimirs Dvoračeks <i>(Vladimír Dvořáček)</i>

Vladimirs Dvoračeks (Vladimír Dvořáček)

Národná banka Slovenska

Anneli Tominena <i>(Anneli Tuominen)</i>

Anneli Tominena (Anneli Tuominen)

Finanssivalvonta

Mervi Toivanena <i>(Mervi Toivanen)</i>

Peivi Tisari (Päivi Tissari​)

Suomen Pankki – Finlands Bank

Koordinācijas komiteja

Koordinācijas komiteja sniedz atbalstu Uzraudzības valdei tās darbībā un sagatavo Uzraudzības valdes sanāksmes.

Sastāvs

  • Uzraudzības valdes priekšsēdētājs;
  • Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieks;
  • viens ECB pārstāvis;
  • pieci valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji.

Piecus valstu uzraudzības iestāžu pārstāvjus uz vienu gadu ieceļ Uzraudzības valde, pamatojoties uz rotācijas sistēmu, kas nodrošina valstu taisnīgu pārstāvniecību.

Koordinācijas komitejas locekļi
Uzraudzības valdes priekšsēdētājs Andrea Enria
Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieks Īvs Meršs
ECB pārstāvis Eduārs Fernandess Bolo
Vācija Fēlikss Hufelds (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Spānija Margarita Delgado (Banco de España)
Portugāle Ana Paula Serra (Banco de Portugal)
Slovākija Vladimirs Dvoračeks (Národná banka Slovenska)
Somija Anneli Tominena (Finanssivalvonta)