Uzraudzības valde

Daļa šajā lapā publicētās informācijas ir nepilnīga vai neprecīza. Informācija pašlaik tiek pārskatīta un drīz tiks publicēta labota versija.

Uzraudzības valde tiekas reizi trijās nedēļās, lai apspriestu, plānotu un īstenotu ECB uzraudzības uzdevumus.


Uzraudzības valde (2019. gada 21. februārī)

Tā iesniedz Padomei lēmumu projektus saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru.

ECB Padome

Sastāvs

  • priekšsēdētājs (tiek iecelts uz pieciem gadiem bez atkārtotas iecelšanas tiesībām);
  • priekšsēdētāja vietnieks (tiek iecelts no ECB Valdes locekļu vidus);
  • četri ECB pārstāvji;
  • valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji.

Ja attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestāde nav nacionālā centrālā banka, līdztekus kompetentās iestādes pārstāvim Uzraudzības valdes sastāvā var iekļaut arī šīs dalībvalsts centrālās bankas pārstāvi. Šādos gadījumos balsošanas procedūrā abi pārstāvji tiek uzskatīti par vienu locekli.

Locekļi

Andrea Enria

Andrea Enria (Andrea Enria)

ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja

Autobiogrāfija

()

()

()

()

Pentti Hakkarainen

Penti Hakarainens (Pentti Hakkarainen)

ECB Uzraudzības valdes loceklis

Autobiogrāfija
Tom Dechaene

Toms Dešāns (Tom Dechaene)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Felix Hufeld

Fēlikss Hufelds (Felix Hufeld)

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Joahims Virmelings (Joachim Wuermeling)

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvars Keslers (Kilvar Kessler)

Finantsinspektsioon

Madis Müller

Madiss Millers (Madis Müller)

Eesti Pank

Ed Sibley

Eds Siblijs (Ed Sibley)

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Iliass Plaskovitiss (Ilias Plaskovitis)

Bank of Greece

Margarita Delgado

Margarita Delgado (Margarita Delgado)

Banco de España

Denis Beau

Denī Bo (Denis Beau)

Banque de France

Fabio Panetta

Fabio Paneta (Fabio Panetta)

Banca d'Italia

()

Central Bank of Cyprus

Vytautas Valvonis

Vītauts Valvonis (Vytautas Valvonis)

Lietuvos bankas

Pēters Putniņš

Pēters Putniņš

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Zoja Razmusa

Zoja Razmusa

Latvijas Banka

Claude Wampach

Klods Vampahs (Claude Wampach)

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Ēriks Kadijaks (Eric Cadilhac)

Banque centrale du Luxembourg

Catherine Galea

Katrīna Galea (Catherine Galea)

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Olivers Bonello (Oliver Bonello)

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Frank Elderson

Franks Eldersons (Frank Elderson)

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmuts Etls (Helmut Ettl)

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Andreas Ittner

Andreass Itners (Andreas Ittner)

Oesterreichische Nationalbank

Elisa Ferreira

Elīza Ferreira (Elisa Ferreira)

Banco de Portugal

Primož Dolenc

Primožs Dolencs (Primož Dolenc)

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimirs Dvoračeks (Vladimír Dvořáček)

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Anneli Tominena (Anneli Tuominen)

Finanssivalvonta

Mervi Toivanen

Mervi Toivanena (Mervi Toivanen)

Suomen Pankki - Finlands Bank

Koordinācijas komiteja

Koordinācijas komiteja sniedz atbalstu Uzraudzības valdei tās darbībā un sagatavo Uzraudzības valdes sanāksmes.

Sastāvs

  • Uzraudzības valdes priekšsēdētājs;
  • Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieks;
  • viens ECB pārstāvis;
  • pieci valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji.

Piecus valstu uzraudzības iestāžu pārstāvjus uz vienu gadu ieceļ Uzraudzības valde, pamatojoties uz rotācijas sistēmu, kas nodrošina valstu taisnīgu pārstāvniecību.

Koordinācijas komitejas locekļi
Uzraudzības valdes priekšsēdētājs Andrea Enria (Andrea Enria)
Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieks vakance
ECB pārstāvis Penti Hakarainens (Pentti Hakkarainen)
Francija Denī Bo (Denis Beau; Autorité de contrôle prudentiel et de résolution​)
Nīderlande Franks Eldersons (Frank Elderson; De Nederlandsche Bank)
Luksemburga Klods Vampahs (Claude Wampach; Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Austrija Helmuts Etls (Helmut Ettl; Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Slovēnija Primožs Dolencs (Primož Dolenc; Banka Slovenije)