Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastaje se dvaput mjesečno radi raspravljanja o nadzornim zadaćama ESB‑a te njihova planiranja i provođenja.

Nadzorni odbor (9. ožujka 2017.)

On Upravnom vijeću predlaže nacrte odluka u skladu s postupkom neisticanja prigovora.

Upravno vijeće ESB-a

Sastav:

  • predsjednik (imenovan na petogodišnji mandat koji se ne može obnoviti)
  • potpredsjednik (izabran iz redova članova Izvršnog odbora ESB-a)
  • četiri predstavnika ESB-a
  • predstavnici nacionalnih nadzornih tijela.

Kada nacionalno nadzorno tijelo koje je odredila država članica nije nacionalna središnja banka, predstavnika nadležnog tijela može pratiti predstavnik nacionalne središnje banke te države članice. U tim se slučajevima predstavnici države članice za potrebe postupka glasovanja smatraju jednim članom.

Članovi

Danièle Nouy

Danièle Nouy

predsjednica Nadzornog odbora ESB-a

Životopis
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

članica Izvršnog odbora ESB-a i potpredsjednica Nadzornog odbora ESB-a

Životopis

Ignazio Angeloni

Ignazio Angeloni

član Nadzornog odbora ESB-a

Životopis
Julie Dickson

Julie Dickson

članica Nadzornog odbora ESB-a

Životopis
Pentti Hakkarainen

Pentti Hakkarainen

član Nadzornog odbora ESB-a

Životopis
Mathias Dewatripont

Mathias Dewatripont

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Felix Hufeld

Felix Hufeld

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Andreas Dombret

Andreas Dombret

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Madis Müller

Madis Müller

Eesti Pank

Ed Sibley

Ed Sibley

Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Javier Alonso

Javier Alonso

Banco de España

Robert Ophèle

Robert Ophèle

Banque de France

Fabio Panetta

Fabio Panetta

Banca d'Italia

Yiangos Demetriou

Yiangos Demetriou

Central Bank of Cyprus

Vytautas Valvonis

Vytautas Valvonis

Lietuvos bankas

Pēters Putniņš

Pēters Putniņš

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Zoja Razmusa

Zoja Razmusa

Latvijas Banka

Claude Simon

Claude Simon

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Norbert Goffinet

Norbert Goffinet

Banque centrale du Luxembourg

Karol Gabarretta

Karol Gabarretta

Malta Financial Services Authority

Alexander Demarco

Alexander Demarco

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Jan Sijbrand

Jan Sijbrand

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmut Ettl

Finanzmarktaufsicht

Andreas Ittner

Andreas Ittner

Oesterreichische Nationalbank

Elisa Ferreira

Elisa Ferreira

Banco de Portugal

Primož Dolenc

Primož Dolenc

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Anneli Tuominen

Finanssivalvonta

Olli Rehn

Olli Rehn

Suomen Pankki - Finlands Bank

Upravljački odbor

Upravljački odbor pomaže Nadzornom odboru u radu i priprema njegove sastanke.

Sastav:

  • predsjednik Nadzornog odbora
  • potpredsjednik Nadzornog odbora
  • jedan predstavnik ESB-a
  • pet predstavnika nacionalnih nadzornih tijela.

Nadzorni odbor imenuje pet predstavnika nacionalnih nadzornih tijela na razdoblje od jedne godine na temelju sustava rotacije koji osigurava pravednu zastupljenost zemalja.

Članovi Upravljačkog odbora
predsjednica Nadzornog odbora Danièle Nouy
potpredsjednica Nadzornog odbora Sabine Lautenschläger
predstavnik ESB‑a Ignazio Angeloni
Njemačka Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Austrija Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Portugal Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Latvija Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Nizozemska Jan Sijbrand (De Nederlandsche Bank)