Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastaje se svaka tri tjedna radi raspravljanja o nadzornim zadaćama ESB‑a te njihova planiranja i provođenja.

Nadzorni odbor

Upravnom vijeću predlaže nacrte odluka u skladu s postupkom neisticanja prigovora.

Upravno vijeće ESB-a

Sastav:

  • predsjednik (imenovan na petogodišnji mandat koji se ne može obnoviti)
  • potpredsjednik (izabran iz redova članova Izvršnog odbora ESB-a)
  • četiri predstavnika ESB-a
  • predstavnici nacionalnih nadzornih tijela.

Kada nacionalno nadzorno tijelo koje je odredila država članica nije nacionalna središnja banka, predstavnika nadležnog tijela može pratiti predstavnik nacionalne središnje banke te države članice. U tim se slučajevima predstavnici države članice za potrebe postupka glasovanja smatraju jednim članom.

Članovi

Claudia Buch

predsjednica

Frank Elderson

potpredsjednik

Edouard Fernandez-Bollo

predstavnik ESB-a

Kerstin af Jochnick

predstavnica ESB-a

Elizabeth McCaul

predstavnica ESB-a

Anneli Tuominen

predstavnica ESB-a

Tom Dechaene

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Radoslav Milenkov

Българска народна банка (Bugarska nacionalna banka)

Mark Branson

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Burkhard Balz

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Veiko Tali

Eesti Pank

Sharon Donnery

Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann

Christina Papaconstantinou

Bank of Greece

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Banque de France

Tomislav Ćorić

Hrvatska narodna banka

Alessandra Perrazzelli

Banca d’Italia

George Ioannou

Central Bank of Cyprus

Simonas Krėpšta

Lietuvos bankas

Santa Purgaile

Latvijas Banka

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Michelle Mizzi Buontempo

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Steven Maijoor

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Österreichische Nationalbank

Rui Pinto

Banco de Portugal

Primož Dolenc

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Tero Kurenmaa

Finanssivalvonta

Päivi Tissari

Suomen Pankki – Finlands Bank

Upravljački odbor

Upravljački odbor pomaže Nadzornom odboru u radu i priprema njegove sastanke.

Sastav:

  • predsjednik Nadzornog odbora
  • potpredsjednik Nadzornog odbora
  • jedan predstavnik ESB-a
  • pet predstavnika nacionalnih nadzornih tijela.

Nadzorni odbor imenuje pet predstavnika nacionalnih nadzornih tijela na razdoblje od jedne godine na temelju sustava rotacije koji osigurava pravednu zastupljenost zemalja.

Članovi Upravljačkog odbora
predsjednica Nadzornog odbora Claudia Buch
potpredsjednik Nadzornog odbora Frank Elderson
predstavnica ESB-a Anneli Tuominen
Belgija Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Njemačka Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Italija Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia)
Cipar George Ioannou (Central Bank of Cyprus)
Finska Tero Kurenmaa (Finanssivalvonta)

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje