Menu

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastaje se svaka tri tjedna radi raspravljanja o nadzornim zadaćama ESB‑a te njihova planiranja i provođenja.


Nadzorni odbor (3. veljače 2020.)

Upravnom vijeću predlaže nacrte odluka u skladu s postupkom neisticanja prigovora.

Upravno vijeće ESB-a

Sastav:

  • predsjednik (imenovan na petogodišnji mandat koji se ne može obnoviti)
  • potpredsjednik (izabran iz redova članova Izvršnog odbora ESB-a)
  • četiri predstavnika ESB-a
  • predstavnici nacionalnih nadzornih tijela.

Kada nacionalno nadzorno tijelo koje je odredila država članica nije nacionalna središnja banka, predstavnika nadležnog tijela može pratiti predstavnik nacionalne središnje banke te države članice. U tim se slučajevima predstavnici države članice za potrebe postupka glasovanja smatraju jednim članom.

Članovi

Andrea Enria

Andrea Enria

predsjednik

Životopis
Frank Elderson

Frank Elderson

potpredsjednik

Životopis
Pentti Hakkarainen

Pentti Hakkarainen

predstavnik ESB-a

Životopis
Edouard Fernandez-Bollo

Edouard Fernandez-Bollo

predstavnik ESB-a

Životopis
Kerstin af Jochnick

Kerstin af Jochnick

predstavnica ESB-a

Životopis
Elizabeth McCaul

Elizabeth McCaul

predstavnica ESB-a

Životopis
Tom Dechaene

Tom Dechaene

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Radoslav Milenkov

Radoslav Milenkov

Българска народна банка (Bugarska nacionalna banka)

Mark Branson

Mark Branson

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Veiko Tali

Veiko Tali

Eesti Pank

Ed Sibley

Ed Sibley

Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgado

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Denis Beau

Banque de France

Martina Drvar

Martina Drvar

Hrvatska narodna banka

Alessandra Perrazzelli

Alessandra Perrazzelli

Banca d’Italia

George Ioannou

George Ioannou

Central Bank of Cyprus

Jekaterina Govina

Jekaterina Govina

Lietuvos bankas

Kristīne Černaja-Mežmale

Kristīne Černaja-Mežmale

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Māris Kālis

Māris Kālis

Latvijas Banka

Claude Wampach

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Joseph Gavin

Joseph Gavin

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Steven Maijoor

Steven Maijoor

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Gottfried Haber

Österreichische Nationalbank

Ana Paula Serra

Ana Paula Serra

Banco de Portugal

Irena Vodopivec Jean

Irena Vodopivec Jean

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Anneli Tuominen

Finanssivalvonta

Mervi Toivanen

Päivi Tissari

Suomen Pankki – Finlands Bank

Upravljački odbor

Upravljački odbor pomaže Nadzornom odboru u radu i priprema njegove sastanke.

Sastav:

  • predsjednik Nadzornog odbora
  • potpredsjednik Nadzornog odbora
  • jedan predstavnik ESB-a
  • pet predstavnika nacionalnih nadzornih tijela.

Nadzorni odbor imenuje pet predstavnika nacionalnih nadzornih tijela na razdoblje od jedne godine na temelju sustava rotacije koji osigurava pravednu zastupljenost država.

Članovi Upravljačkog odbora
predsjednik Nadzornog odbora Andrea Enria
potpredsjednik Nadzornog odbora Frank Elderson
predstavnik ESB-a Kerstin af Jochnick
Belgija Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Bugarska Radoslav Milenkov (Българска народна банка (Bugarska nacionalna banka))
Irska Ed Sibley (Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann)
Francuska Denis Beau (Banque de France)
Italija Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia)