Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastaje se svaka tri tjedna radi raspravljanja o nadzornim zadaćama ESB‑a te njihova planiranja i provođenja.

Upravnom vijeću predlaže nacrte odluka u skladu s postupkom neisticanja prigovora.

Upravno vijeće ESB-a

Sastav:

  • predsjednik (imenovan na petogodišnji mandat koji se ne može obnoviti)
  • potpredsjednik (izabran iz redova članova Izvršnog odbora ESB-a)
  • četiri predstavnika ESB-a
  • predstavnici nacionalnih nadzornih tijela.

Kada nacionalno nadzorno tijelo koje je odredila država članica nije nacionalna središnja banka, predstavnika nadležnog tijela može pratiti predstavnik nacionalne središnje banke te države članice. U tim se slučajevima predstavnici države članice za potrebe postupka glasovanja smatraju jednim članom.

Članovi

Andrea Enria

predsjednik

Frank Elderson

potpredsjednik

Edouard Fernandez-Bollo

predstavnik ESB-a

Kerstin af Jochnick

predstavnica ESB-a

Elizabeth McCaul

predstavnica ESB-a

Anneli Tuominen

predstavnica ESB-a (još nije stupila na dužnost)

Tom Dechaene

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Radoslav Milenkov

Българска народна банка (Bugarska nacionalna banka)

Mark Branson

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Veiko Tali

Eesti Pank

 

Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Banque de France

Renata Samodol

Hrvatska narodna banka

Alessandra Perrazzelli

Banca d’Italia

George Ioannou

Central Bank of Cyprus

Simonas Krėpšta

Lietuvos bankas

Kristīne Černaja-Mežmale

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Māris Kālis

Latvijas Banka

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Joseph Gavin

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Steven Maijoor

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Österreichische Nationalbank

Ana Paula Serra

Banco de Portugal

Irena Vodopivec Jean

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Finanssivalvonta

Päivi Tissari

Suomen Pankki – Finlands Bank

Upravljački odbor

Upravljački odbor pomaže Nadzornom odboru u radu i priprema njegove sastanke.

Sastav:

  • predsjednik Nadzornog odbora
  • potpredsjednik Nadzornog odbora
  • jedan predstavnik ESB-a
  • pet predstavnika nacionalnih nadzornih tijela.

Nadzorni odbor imenuje pet predstavnika nacionalnih nadzornih tijela na razdoblje od jedne godine na temelju sustava rotacije koji osigurava pravednu zastupljenost zemalja.

Članovi Upravljačkog odbora
predsjednik Nadzornog odbora Andrea Enria
potpredsjednik Nadzornog odbora Frank Elderson
predstavnica ESB-a Kerstin af Jochnick
Belgija Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Bugarska Radoslav Milenkov (Българска народна банка (Bugarska nacionalna banka))
Irska   (Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann)
Francuska Denis Beau (Banque de France)
Italija Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)

Sve stranice u ovom odjeljku