Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Rada ds. Nadzoru

Rada ds. Nadzoru spotyka się co trzy tygodnie, żeby omawiać, planować i wykonywać zadania nadzorcze EBC.

Rada ds. Nadzoru

Projekty swoich decyzji przedstawia Radzie Prezesów do zatwierdzenia w trybie braku sprzeciwu.

Rada Prezesów EBC

Skład

  • Przewodniczący (mianowany na nieodnawialną pięcioletnią kadencję)
  • Wiceprzewodniczący (jeden z członków Zarządu EBC)
  • Czterech przedstawicieli EBC
  • Przedstawiciele krajowych organów nadzoru

Jeżeli krajowy organ nadzoru wyznaczony przez państwo członkowskie nie jest bankiem centralnym, w posiedzeniach Rady ds. Nadzoru oprócz przedstawiciela tego organu może też brać udział przedstawiciel banku centralnego danego państwa. Przy głosowaniach liczy się ich jako jedną osobę.

Członkowie

Claudia Buch

Przewodnicząca

Frank Elderson

Wiceprzewodniczący

Edouard Fernandez-Bollo

Przedstawiciel EBC

Kerstin af Jochnick

Przedstawicielka EBC

Elizabeth McCaul

Przedstawicielka EBC

Anneli Tuominen

Przedstawicielka EBC

Tom Dechaene

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Radoslav Milenkov

Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarii)

Mark Branson

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungsaufsicht

Burkhard Balz

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Veiko Tali

Eesti Pank

Sharon Donnery

Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann

Christina Papaconstantinou

Bank of Greece

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Banque de France

Tomislav Ćorić

Hrvatska narodna banka

Alessandra Perrazzelli

Banca d’Italia

George Ioannou

Central Bank of Cyprus

Simonas Krėpšta

Lietuvos bankas

Santa Purgaile

Latvijas Banka

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Michelle Mizzi Buontempo

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Steven Maijoor

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

N.N.

Oesterreichische Nationalbank

Rui Pinto

Banco de Portugal

Primož Dolenc

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Tero Kurenmaa

Finanssivalvonta

Päivi Tissari

Suomen Pankki – Finlands Bank

Komitet Sterujący

Komitet Sterujący pomaga w pracach Rady ds. Nadzoru i przygotowuje jej posiedzenia.

Skład

  • Przewodniczący Rady ds. Nadzoru
  • Wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru
  • Jeden przedstawiciel EBC
  • Pięciu przedstawicieli krajowych organów nadzoru

Przedstawiciele krajowych organów nadzoru są mianowani przez Radę ds. Nadzoru na jeden rok według zasady rotacji, która zapewnia sprawiedliwą reprezentację krajów.

Członkowie Komitetu Sterującego
Przewodnicząca Rady ds. Nadzoru Claudia Buch
Wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru Frank Elderson
Przedstawicielka EBC Anneli Tuominen
Belgia Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Niemcy Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Włochy Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
Cypr George Ioannou (Central Bank of Cyprus)
Finlandia Tero Kurenmaa (Finanssivalvonta)

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości