Menu

Rada ds. Nadzoru

Rada ds. Nadzoru spotyka się co trzy tygodnie, by omawiać, planować i wykonywać zadania nadzorcze EBC.

Przedstawia Radzie Prezesów projekty decyzji, których uchwalenie następuje w trybie zatwierdzenia przy braku sprzeciwu.

Rada Prezesów EBC

Skład

  • przewodniczący (mianowany na nieodnawialną pięcioletnią kadencję)
  • wiceprzewodniczący (jeden z członków Zarządu EBC)
  • czterech przedstawicieli EBC
  • przedstawiciele krajowych organów nadzoru

Jeżeli krajowy organ nadzoru wyznaczony przez państwo członkowskie nie jest bankiem centralnym, w posiedzeniach Rady ds. Nadzoru oprócz przedstawiciela tego organu może też brać udział przedstawiciel banku centralnego danego państwa. Do celów głosowania liczy się ich jako jedną osobę.

Członkowie

Andrea Enria

Andrea Enria

Przewodniczący

życiorys
Frank Elderson

Frank Elderson

Wiceprzewodniczący

życiorys
Pentti Hakkarainen

Pentti Hakkarainen

Przedstawiciel EBC

życiorys
Edouard Fernandez-Bollo

Edouard Fernandez-Bollo

Przedstawiciel EBC

życiorys
Kerstin af Jochnick

Kerstin af Jochnick

Przedstawicielka EBC

życiorys
Elizabeth McCaul

Elizabeth McCaul

Przedstawicielka EBC

życiorys
Tom Dechaene

Tom Dechaene

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Radoslav Milenkov

Radoslav Milenkov

Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarii)

Mark Branson

Mark Branson

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Veiko Tali

Veiko Tali

Eesti Pank

Ed Sibley

Ed Sibley

Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgado

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Denis Beau

Banque de France

Renata Samodol

Renata Samodol

Hrvatska narodna banka

Alessandra Perrazzelli

Alessandra Perrazzelli

Banca d'Italia

George Ioannou

George Ioannou

Central Bank of Cyprus

Simonas Krėpšta

Simonas Krėpšta

Lietuvos bankas

Kristīne Černaja-Mežmale

Kristīne Černaja-Mežmale

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Māris Kālis

Māris Kālis

Latvijas Banka

Claude Wampach

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Joseph Gavin

Joseph Gavin

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Steven Maijoor

Steven Maijoor

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Gottfried Haber

Oesterreichische Nationalbank

Ana Paula Serra

Ana Paula Serra

Banco de Portugal

Irena Vodopivec Jean

Irena Vodopivec Jean

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Anneli Tuominen

Finansinspektionen

Mervi Toivanen

Päivi Tissari

Suomen Pankki – Finlands Bank

Komitet Sterujący

Komitet Sterujący pomaga Radzie ds. Nadzoru, w tym przygotowuje jej posiedzenia.

Skład

  • przewodniczący Rady ds. Nadzoru
  • wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru
  • jeden przedstawiciel EBC
  • pięciu przedstawicieli krajowych organów nadzoru

Przedstawiciele krajowych organów nadzoru są mianowani przez Radę ds. Nadzoru na jeden rok, według zasady rotacji, mającej zapewnić sprawiedliwą reprezentację krajów.

Członkowie Komitetu Sterującego
Przewodniczący Rady ds. Nadzoru Andrea Enria
Wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru Frank Elderson
Przedstawicielka EBC Kerstin af Jochnick
Belgia Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Bułgaria Radoslav Milenkov (Българска народна банка – Narodowy Bank Bułgarii)
Irlandia Ed Sibley (Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann)
Francja Denis Beau (Banque de France)
Włochy Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia)