Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert om de drie weken, om de toezichthoudende taken van de ECB te bespreken, te plannen en uit te voeren.

De Raad stelt conceptbesluiten op ter goedkeuring door de Raad van Bestuur volgens de geen-bezwaarprocedure.

Raad van Bestuur van de ECB

Samenstelling

  • voorzitter (benoemd voor een eenmalige termijn van vijf jaar)
  • vicevoorzitter (gekozen uit de directieleden van de ECB)
  • vier vertegenwoordigers van de ECB
  • vertegenwoordigers van nationale toezichthouders

Indien de door een lidstaat aangewezen nationale toezichtsautoriteit geen nationale centrale bank (NCB) is, mag de vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit vergezeld worden door een vertegenwoordiger van zijn NCB. In dat geval worden de vertegenwoordigers voor de toepassing van de stemprocedure samen beschouwd als één lid.

Leden

Andrea Enria

Voorzitter

Frank Elderson

Vicevoorzitter

Edouard Fernandez-Bollo

ECB-vertegenwoordiger

Kerstin af Jochnick

ECB-vertegenwoordiger

Elizabeth McCaul

ECB-vertegenwoordiger

Anneli Tuominen

ECB-vertegenwoordiger (aantredend)

Tom Dechaene

Nationale Bank van België

Radoslav Milenkov

Bulgaarse Nationale Bank

Mark Branson

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Veiko Tali

Eesti Pank

 

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Banque de France

Renata Samodol

Hrvatska narodna banka

Alessandra Perrazzelli

Banca d’Italia

George Ioannou

Central Bank of Cyprus

Simonas Krėpšta

Lietuvos bankas

Kristīne Černaja-Mežmale

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Māris Kālis

Latvijas Banka

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Joseph Gavin

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Central Bank of Malta

Steven Maijoor

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Oesterreichische Nationalbank

Ana Paula Serra

Banco de Portugal

Irena Vodopivec Jean

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Finanssivalvonta

Päivi Tissari

Suomen Pankki - Finlands Bank

Stuurcomité

Het stuurcomité ondersteunt de activiteiten van de Raad van Toezicht en bereidt de vergaderingen van de Raad voor.

Samenstelling

  • voorzitter van de Raad van Toezicht
  • vicevoorzitter van de Raad van Toezicht
  • één ECB-vertegenwoordiger
  • vijf vertegenwoordigers van nationale toezichthouders

De vijf vertegenwoordigers van nationale toezichthouders worden door de Raad van Toezicht voor één jaar benoemd op grond van een roulatiesysteem dat een rechtvaardige vertegenwoordiging van landen verzekert.

Leden van het stuurcomité
Voorzitter van de Raad van Toezicht Andrea Enria
Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht Frank Elderson
ECB-vertegenwoordiger Kerstin af Jochnick
België Tom Dechaene (Nationale Bank van België)
Bulgarije Radoslav Milenkov (Bulgaarse Nationale Bank)
Ierland   (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Frankrijk Denis Beau (Banque de France)
Italië Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
ZIE OOK

Meer informatie over verwante onderwerpen

Alle pagina's in dit deel