Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert om de drie weken, om de toezichthoudende taken van de ECB te bespreken, te plannen en uit te voeren.

Raad van Toezicht

De Raad stelt conceptbesluiten op ter goedkeuring door de Raad van Bestuur volgens de geen-bezwaarprocedure.

Raad van Bestuur van de ECB

Samenstelling

  • voorzitter (benoemd voor een eenmalige termijn van vijf jaar)
  • vicevoorzitter (gekozen uit de directieleden van de ECB)
  • vier vertegenwoordigers van de ECB
  • vertegenwoordigers van nationale toezichthouders

Indien de door een lidstaat aangewezen nationale toezichtsautoriteit geen nationale centrale bank (NCB) is, mag de vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit vergezeld worden door een vertegenwoordiger van zijn NCB. In dat geval worden de vertegenwoordigers voor de toepassing van de stemprocedure samen beschouwd als één lid.

Leden

Claudia Buch

Voorzitter

Frank Elderson

Vicevoorzitter

Edouard Fernandez-Bollo

ECB-vertegenwoordiger

Kerstin af Jochnick

ECB-vertegenwoordiger

Elizabeth McCaul

ECB-vertegenwoordiger

Anneli Tuominen

ECB-vertegenwoordiger

Tom Dechaene

Nationale Bank van België

Radoslav Milenkov

Bulgaarse Nationale Bank

Mark Branson

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungsaufsicht

Burkhard Balz

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Veiko Tali

Eesti Pank

Sharon Donnery

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Christina Papaconstantinou

Bank of Greece

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Banque de France

Tomislav Ćorić

Hrvatska narodna banka

Alessandra Perrazzelli

Banca d’Italia

George Ioannou

Central Bank of Cyprus

Simonas Krėpšta

Lietuvos bankas

Santa Purgaile

Latvijas Banka

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Michelle Mizzi Buontempo

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Central Bank of Malta

Steven Maijoor

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Oesterreichische Nationalbank

Rui Pinto

Banco de Portugal

Primož Dolenc

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Tero Kurenmaa

Finanssivalvonta

Päivi Tissari

Suomen Pankki - Finlands Bank

Stuurcomité

Het stuurcomité ondersteunt de activiteiten van de Raad van Toezicht en bereidt de vergaderingen van de Raad voor.

Samenstelling

  • voorzitter van de Raad van Toezicht
  • vicevoorzitter van de Raad van Toezicht
  • één ECB-vertegenwoordiger
  • vijf vertegenwoordigers van nationale toezichthouders

De vijf vertegenwoordigers van nationale toezichthouders worden door de Raad van Toezicht voor één jaar benoemd op grond van een roulatiesysteem dat een rechtvaardige vertegenwoordiging van landen verzekert.

Leden van het stuurcomité
Voorzitter van de Raad van Toezicht Claudia Buch
Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht Frank Elderson
ECB-vertegenwoordiger Anneli Tuominen
België Tom Dechaene (Nationale Bank van België)
Duitsland Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Italië Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia)
Cyprus George Ioannou (Central Bank of Cyprus)
Finland Tero Kurenmaa (Finanssivalvonta)
ZIE OOK

Meer informatie over verwante onderwerpen

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders