Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert om de drie weken, om de toezichthoudende taken van de ECB te bespreken, te plannen en uit te voeren.


Raad van Toezicht (per 3 februari 2020)

De Raad stelt conceptbesluiten op ter goedkeuring door de Raad van Bestuur volgens de geen-bezwaar-procedure.

Raad van Bestuur van de ECB

Samenstelling

  • voorzitter (benoemd voor een eenmalige termijn van vijf jaar)
  • vicevoorzitter (gekozen uit de leden van de Directie van de ECB)
  • vier vertegenwoordigers van de ECB
  • vertegenwoordigers van nationale toezichthouders

Indien de door een lidstaat aangewezen nationale toezichtsautoriteit geen nationale centrale bank (NCB) is, mag de vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit vergezeld worden door een vertegenwoordiger van zijn NCB. In dat geval worden de vertegenwoordigers voor de toepassing van de stemprocedure samen beschouwd als één lid.

Leden

Andrea Enria

Andrea Enria

Voorzitter

Curriculum vitae
 

Yves Mersch

Vicevoorzitter

Curriculum vitae
Pentti Hakkarainen

Pentti Hakkarainen

ECB-vertegenwoordiger

Curriculum vitae
Edouard Fernandez-Bollo

Edouard Fernandez-Bollo

ECB-vertegenwoordiger

Curriculum vitae
Kerstin af Jochnick

Kerstin af Jochnick

ECB-vertegenwoordiger

Curriculum vitae
Elizabeth McCaul

Elizabeth McCaul

ECB-vertegenwoordiger

Curriculum vitae
Tom Dechaene

Tom Dechaene

Nationale Bank van België

Felix Hufeld

Felix Hufeld

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Maive Rute

Maive Rute

Eesti Pank

Ed Sibley

Ed Sibley

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgado

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Denis Beau

Banque de France

Alessandra Perrazzelli

Alessandra Perrazzelli

Banca d’Italia

Angelos Kapatais

Central Bank of Cyprus

Jekaterina Govina

Jekaterina Govina

Lietuvos bankas

Kristīne Černaja-Mežmale

Kristīne Černaja-Mežmale

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Māris Kālis

Māris Kālis

Latvijas Banka

Claude Wampach

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Joseph Cuschieri

Joseph Cuschieri

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Oliver Bonello

Central Bank of Malta

Frank Elderson

Frank Elderson

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Gottfried Haber

Oesterreichische Nationalbank

Ana Paula Serra

Ana Paula Serra

Banco de Portugal

Irena Vodopivec Jean

Irena Vodopivec Jean

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Anneli Tuominen

Finanssivalvonta

Mervi Toivanen

Päivi Tissari

Suomen Pankki – Finlands Bank

Stuurcomité

Het stuurcomité ondersteunt de activiteiten van de Raad van Toezicht en bereidt de vergaderingen van de Raad voor.

Samenstelling

  • voorzitter van de Raad van Toezicht
  • vicevoorzitter van de Raad van Toezicht
  • één ECB-vertegenwoordiger
  • vijf vertegenwoordigers van nationale toezichthouders

De vijf vertegenwoordigers van nationale toezichthouders worden door de Raad van Toezicht voor één jaar benoemd op grond van een roulatiesysteem dat een rechtvaardige vertegenwoordiging van landen verzekert.

Leden van het stuurcomité
Voorzitter van de Raad van Toezicht Andrea Enria
Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht Yves Mersch
ECB-vertegenwoordiger Edouard Fernandez-Bollo
Duitsland Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Spanje Margarita Delgado (Banco de España)
Portugal Ana Paula Serra (Banco de Portugal)
Slowakije Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finland Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)