Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert tweemaal per maand om de toezichthoudende taken van de ECB te bespreken, te plannen en uit te voeren.


Raad van Toezicht (per 22 februari 2018)

De Raad stelt ontwerpbesluiten op ter goedkeuring door de Raad van Bestuur volgens de geen-bezwaar-procedure.

Raad van Bestuur van de ECB

Samenstelling

  • Voorzitter (benoemd voor een eenmalige termijn van vijf jaar)
  • Vicevoorzitter (gekozen uit de leden van de Directie van de ECB)
  • vier vertegenwoordigers van de ECB
  • vertegenwoordigers van nationale toezichthouders

Indien de door een lidstaat aangewezen nationale toezichtsautoriteit geen nationale centrale bank (NCB) is, mag de vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit vergezeld worden door een vertegenwoordiger van zijn NCB. In dat geval worden de vertegenwoordigers voor de toepassing van de stemprocedure tezamen beschouwd als één lid.

Leden

Danièle Nouy

Danièle Nouy

Voorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB

Curriculum vitae
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

Lid van de Directie van de ECB en Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB

Curriculum vitae

Ignazio Angeloni

Ignazio Angeloni

Lid van de Raad van Toezicht van de ECB

Curriculum vitae

Pentti Hakkarainen

Pentti Hakkarainen

Lid van de Raad van Toezicht van de ECB

Curriculum vitae
Tom Dechaene

Tom Dechaene

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Felix Hufeld

Felix Hufeld

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Madis Müller

Madis Müller

Eesti Pank

Ed Sibley

Ed Sibley

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgado

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Denis Beau

Banque de France

Fabio Panetta

Fabio Panetta

Banca d'Italia

Yiangos Demetriou

Yiangos Demetriou

Central Bank of Cyprus

Vytautas Valvonis

Vytautas Valvonis

Lietuvos bankas

Pēters Putniņš

Pēters Putniņš

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Zoja Razmusa

Zoja Razmusa

Latvijas Banka

Claude Simon

Claude Simon

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Norbert Goffinet

Norbert Goffinet

Banque centrale du Luxembourg

Catherine Galea

Catherine Galea

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Frank Elderson

Frank Elderson

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmut Ettl

Finanzmarktaufsicht

Andreas Ittner

Andreas Ittner

Oesterreichische Nationalbank

Elisa Ferreira

Elisa Ferreira

Banco de Portugal

Primož Dolenc

Primož Dolenc

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Anneli Tuominen

Finanssivalvonta

Mervi Toivanen

Mervi Toivanen

Suomen Pankki - Finlands Bank

Stuurcomité

Het Stuurcomité ondersteunt de activiteiten van de Raad van Toezicht en bereidt de vergaderingen van de Raad voor.

Samenstelling

  • Voorzitter van de Raad van Toezicht
  • Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht
  • één ECB-vertegenwoordiger
  • vijf vertegenwoordigers van nationale toezichthouders

De vijf vertegenwoordigers van nationale toezichthouders worden door de Raad van Toezicht voor één jaar benoemd op grond van een roulatiesysteem dat een rechtvaardige vertegenwoordiging van landen verzekert.

Leden van het Stuurcomité
Voorzitter van de Raad van Toezicht Danièle Nouy
Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht Sabine Lautenschläger
ECB-vertegenwoordiger Pentti Hakkarainen
Duitsland Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Italië Fabio Panetta (Banca d'Italia)
Griekenland Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Ierland Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Malta Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)