Menu

Rada dohledu

Rada dohledu zasedá jednou za tři týdny s cílem projednávat, plánovat a vykonávat úkoly ECB týkající se dohledu.

Radě guvernérů předkládá návrhy rozhodnutí v rámci postupu neuplatnění námitek.

Rada guvernérů ECB

Složení

  • předseda (jmenovaný na období pěti let bez možnosti opětovného jmenování)
  • místopředseda (vybraný z členů Výkonné rady ECB)
  • čtyři zástupci ECB
  • zástupci vnitrostátních orgánů dohledu

Pokud členský stát neurčil jako vnitrostátní orgán dohledu národní centrální banku (NCB), může její zástupce doprovázet zástupce příslušného orgánu. Pro účely hlasování jsou v takových případech oba tito zástupci považováni společně za jednoho člena.

Členové

Andrea Enria

Andrea Enria

Předseda

Životopis
Frank Elderson

Frank Elderson

Místopředseda

Životopis
Pentti Hakkarainen

Pentti Hakkarainen

Zástupce ECB

Životopis
Edouard Fernandez-Bollo

Edouard Fernandez-Bollo

Zástupce ECB

Životopis
Kerstin af Jochnicková

Kerstin af Jochnicková

Zástupkyně ECB

Životopis
Elizabeth McCaulová

Elizabeth McCaulová

Zástupkyně ECB

Životopis
Tom Dechaene

Tom Dechaene

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Radoslav Milenkov

Radoslav Milenkov

Bulharská národní banka

Mark Branson

Mark Branson

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Veiko Tali

Veiko Tali

Eesti Pank

Ed Sibley

Ed Sibley

Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgadová

Margarita Delgadová

Banco de España

Denis Beau

Denis Beau

Banque de France

Renata Samodol

Renata Samodol

Hrvatska narodna banka

Alessandra Perrazzelliová

Alessandra Perrazzelliová

Banca d'Italia

George Ioannou

George Ioannou

Central Bank of Cyprus

Simonas Krėpšta

Simonas Krėpšta

Lietuvos bankas

Kristīne Černaja-Mežmalová

Kristīne Černaja-Mežmalová

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Māris Kālis

Māris Kālis

Latvijas Banka

Claude Wampach

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Joseph Gavin

Joseph Gavin

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Steven Maijoor

Steven Maijoor

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Gottfried Haber

Oesterreichische Nationalbank

Ana Paula Serrová

Ana Paula Serrová

Banco de Portugal

Irena Vodopivec Jean

Irena Vodopivcová Jeanová

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominenová

Anneli Tuominenová

Finanssivalvonta

Mervi Toivanenová

Päivi Tissariová

Suomen Pankki – Finlands Bank

Řídicí výbor

Řídicí výbor podporuje činnosti Rady dohledu a připravuje její zasedání.

Složení

  • předseda Rady dohledu
  • místopředseda Rady dohledu
  • jeden zástupce ECB
  • pět zástupců vnitrostátních orgánů dohledu

Těchto pět zástupců vnitrostátních orgánů dohledu jmenuje Rada dohledu na období jednoho roku na základě rotačního systému, který zajišťuje spravedlivé zastoupení jednotlivých zemí.

Členové řídicího výboru
Předseda Rady dohledu Andrea Enria
Místopředseda Rady dohledu Frank Elderson
Zástupce ECB Kerstin af Jochnick
Belgie Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Bulharsko Radoslav Milenkov (Bulharská národní banka)
Irsko Ed Sibley (Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann)
Francie Denis Beau (Banque de France)
Itálie Alessandra Perrazzelliová (Banca d'Italia)