Rada dohledu

Rada dohledu zasedá dvakrát za měsíc s cílem projednávat, plánovat a plnit úkoly ECB týkající se dohledu.


Rada dohledu (k 22. únoru 2018)

Předkládá Radě guvernérů návrhy rozhodnutí v rámci postupu neuplatnění námitek.

Rada guvernérů ECB

Složení

  • předseda (jmenovaný na období pěti let bez možnosti opětovného jmenování)
  • místopředseda (vybraný z členů Výkonné rady ECB)
  • čtyři zástupci ECB
  • zástupci vnitrostátních orgánů dohledu

Pokud členský stát neurčil jako vnitrostátní orgán dohledu národní centrální banku (NCB), může být zástupce příslušného orgánu doprovázen jejím zástupcem. Pro účely hlasování jsou v takových případech zástupci společně považováni za jednoho člena.

Členové

Danièle Nouy

Danièle Nouyová

předsedkyně Rady dohledu ECB

životopis
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschlägerová

členka Výkonné rady ECB a místopředsedkyně Rady dohledu jednotného mechanismu dohledu ECB

životopis

Ignazio Angeloni

Ignazio Angeloni

člen Rady dohledu ECB

životopis

Pentti Hakkarainen

Pentti Hakkarainen

člen Rady dohledu ECB

životopis
Tom Dechaene

Tom Dechaene

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Felix Hufeld

Felix Hufeld

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Madis Müller

Madis Müller

Eesti Pank

Ed Sibley

Ed Sibley

Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgado

Margarita Delgadová

Banco de España

Denis Beau

Denis Beau

Banque de France

Fabio Panetta

Fabio Panetta

Banca d'Italia

Yiangos Demetriou

Yiangos Demetriou

Central Bank of Cyprus

Vytautas Valvonis

Vytautas Valvonis

Lietuvos bankas

Pēters Putniņš

Pēters Putniņš

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Zoja Razmusa

Zoja Razmusová

Latvijas Banka

Claude Simon

Claude Simon

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Norbert Goffinet

Norbert Goffinet

Banque centrale du Luxembourg

Catherine Galea

Catherine Galeaová

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Frank Elderson

Frank Elderson

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmut Ettl

Finanzmarktaufsicht

Andreas Ittner

Andreas Ittner

Oesterreichische Nationalbank

Elisa Ferreira

Elisa Ferreirová

Banco de Portugal

Primož Dolenc

Primož Dolenc

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Anneli Tuominenová

Finanssivalvonta

Mervi Toivanen

Mervi Toivanenová

Suomen Pankki - Finlands Bank

Řídicí výbor

Řídicí výbor podporuje činnosti Rady dohledu a připravuje její zasedání.

Složení

  • předsedkyně Rady dohledu
  • místopředsedkyně Rady dohledu
  • jeden zástupce ECB
  • pět zástupců vnitrostátních orgánů dohledu

Těchto pět zástupců vnitrostátních orgánů dohledu je jmenováno Radou dohledu na období jednoho roku na základě rotačního systému, který zajišťuje spravedlivé zastoupení jednotlivých zemí.

Členové Řídicího výboru
předsedkyně Rady dohledu Danièle Nouyová
místopředsedkyně Rady dohledu Sabine Lautenschlägerová
zástupce ECB Pentti Hakkarainen
Německo Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Itálie Fabio Panetta (Banca d'Italia)
Řecko Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Irsko Ed Sibley (Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann)
Malta Catherine Galeaová (Malta Financial Services Authority)