Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rada dohledu

Rada dohledu zasedá jednou za tři týdny, kdy projednává, plánuje a plní úkoly ECB týkající se dohledu.

Rada dohledu

Radě guvernérů předkládá návrhy rozhodnutí v rámci postupu neuplatnění námitek.

Rada guvernérů ECB

Složení

  • předseda (jmenovaný na období pěti let bez možnosti opětovného jmenování)
  • místopředseda (vybraný z členů Výkonné rady ECB)
  • čtyři zástupci ECB
  • zástupci vnitrostátních orgánů dohledu

Pokud členský stát neurčil jako vnitrostátní orgán dohledu národní centrální banku, může její zástupce doprovázet zástupce příslušného orgánu. Pro účely hlasování jsou v takových případech zástupci společně považováni za jednoho člena.

Členové

Claudia Buch

předsedkyně

Frank Elderson

místopředseda

Edouard Fernandez-Bollo

zástupce ECB

Kerstin af Jochnick

zástupkyně ECB

Elizabeth McCaul

zástupkyně ECB

Anneli Tuominen

zástupkyně ECB

Tom Dechaene

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Radoslav Milenkov

Bulharská národní banka

Mark Branson

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Burkhard Balz

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Veiko Tali

Eesti Pank

Sharon Donnery

Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann

Christina Papaconstantinou

Bank of Greece

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Banque de France

Tomislav Ćorić

Hrvatska narodna banka

Alessandra Perrazzelli

Banca d'Italia

George Ioannou

Central Bank of Cyprus

Simonas Krėpšta

Lietuvos bankas

Santa Purgaile

Latvijas Banka

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Michelle Mizzi Buontempo

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Steven Maijoor

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

N.N.

Oesterreichische Nationalbank

Rui Pinto

Banco de Portugal

Primož Dolenc

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Tero Kurenmaa

Finanssivalvonta

Päivi Tissari

Suomen Pankki – Finlands Bank

Řídicí výbor

Řídicí výbor podporuje činnosti Rady dohledu a připravuje její zasedání.

Složení

  • předseda Rady dohledu
  • místopředseda Rady dohledu
  • jeden zástupce ECB
  • pět zástupců vnitrostátních orgánů dohledu

Těchto pět zástupců vnitrostátních orgánů dohledu je jmenováno Radou dohledu na období jednoho roku na základě rotačního systému, který zajišťuje spravedlivé zastoupení jednotlivých zemí.

Členové řídicího výboru
předsedkyně Rady dohledu Claudia Buch
místopředseda Rady dohledu Frank Elderson
zástupkyně ECB Anneli Tuominen
Belgie Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Německo Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Itálie Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia)
Kypr George Ioannou (Central Bank of Cyprus)
Finsko Tero Kurenmaa (Finanssivalvonta)

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)